Podařilo se

ČERVEN 2023

Měsíc červen začíná velkým svátkem dětí celého světa. Také naše paní učitelky, ale vlastně celý personál mateřské školy, oslavy svátku dětí pečlivě připravovali. Letošní zahradní slavnost pod názvem „Ten dělá to a ten zas tohle“, zavedla dětí do světa různých profesí. Paní učitelky a asistentky pedagoga převlečené za kuchařky, lékařky, rybářky, zedníky, policistky a zahradnice vytvořily stanoviště příslušná danému zaměstnání.  Tady si děti mohly vyzkoušet chytání rybiček, přenos zraněného, nebo třeba postavit zeď. S přípravami pomohl pan údržbář a paní uklízečky, paní kuchařky připravily pro děti a jejich rodiče občerstvení a paní školnice s úsměvem rozdávala dětem balíčky, které si však musely zasloužit za splnění všech úkolů. A aby se náhodou nikdo nenudil, program dětem zpestřil opravdový kouzelník.

Hezké, skoro letní počasí přálo výletům, a tak si děti ze třídy Žabka vyrazily za koníčky do jízdárny ve Sviadnově. Třída Sovička zase na naučnou stezku do frýdeckého lesa, kde děti cestou plnily úkoly, a byly odměněny sladkým pokladem a opékáním párků. A děti třídy Veverka se vydaly na přehradu Olešnou, oslavit první letní den u vody v hezké přírodě a pokořit hrací centra, která Olešná nabízí.

Čtyři děti reprezentovaly naši mateřskou školu v šachovém turnaji městských mateřských škol a nevedly si vůbec špatně.

A protože ve zdravém těle zdravý duch, zúčastnila se celá naše školička akce města „Školky v pohybu“ na stadionu Stovky. Byla to velmi zdařilá a dobře připravená akce, kde si děti pod vedením trenérů a fotbalistů vyzkoušely nejrůznější sportovní disciplíny. Děti si tuto akci velmi užily a do školky se vracely sice unavené, ale plné dojmů a nadšení.

Z našich nejstarších dětí se od září stanou prvňáčci základní školy. Spolu s paní učitelkami nacvičovaly písničky, tanečky a vlastně celý program „Pasování předškoláků na školáky“. Do školky jsme na tuto hezkou akci pozvali rodiče a slavnostně se s našimi předškoláky rozloučili. Děti předvedly, jak za ty tři nebo čtyři roky dozrály, jak jsou samostatné a dovedou vystupovat na veřejnosti před cizím publikem. Rodiče byli dojatí, nejedna slzička ukápla a povzdech k tomu … jak ten čas letí a jak ten náš malý – malá vyrostli.

Červen se blížil k závěru, s ním celý školní rok 2022 – 23 a my jsme se poslední den tohoto měsíce rozloučili pořádnou „pařbou“ na naší školní zahradě … rockovým koncertem skupiny Nirvana revival. Byl to úžasný zážitek a koncert a celou atmosféru si nejen děti, ale i zaměstnanci mateřské školy Pohádka pořádně užili. Kapele Nirvana revival patří velké poděkování.

S koncem června končí i celý školní rok. S některými dětmi a jejich rodiči se ještě uvidíme o prázdninovém provoze, ale všem bychom chtěli moc poděkovat za spolupráci v celém školním roce 2022-23 a popřát pohodové, slunečné a teplé léto, dostatek odpočinku a na vás všechny se těšíme opět 4. září 2023.

 

KVĚTEN 2023

Květen, to je krásný měsíc, všude samé květinky, to proto, že svátek mají naše zlaté maminky.

A pro své maminky si připravila každá třída nějaký jiný program. Někde se peklo a chystalo dobré občerstvení. Na jiných třídách tvořily děti s paní učitelkami wellnes procedury, ale na každé třídě děti maminkám přednášely a zpívaly, nebo měly připraven delší kulturní program. Maminky společně se svými dětmi svátek oslavily a  ukázaly se i slzičky dojetí.

 

Také jsme se trošku zatoulali do vesmíru a prohlédli si hvězdy a souhvězdí. Třídy Sovička a Krteček se vydaly za hvězdami do planetária v Ostravě. Třídy Motýlek, Žabka a Veverka si pozvaly pojízdné planetárium přímo do školky. V každém případě se děti velmi dobře bavily a dověděly se mnoho zajímavostí.

 

A protože kultury a pohádek není nikdy dost, navštívilo nás divadlo „Od ucha k uchu“ s pohádkou „O Lotynce“. Lotynku děti už dobře znají a ví, že jim vždy ukáže správnou cestu a poukáže na nepěkné lidské vlastnosti.

 

Školní rok se blíží ke svému konci, ještě se společně vyfotit, ať máme hezkou památku na své kamarády a bezstarostnou dobu dětství. A také naplánovat nějaký zajímavý výlet … hlavně, ať nám přeje počasí.

A počasí nám přálo. Třídy Krteček a Veverka se vydaly za koníčky do jízdárny ve Sviadnově. Děti si to náramně užily. Prošly stájemi, prohlédly si všechny koně, dověděly se cenné informace a zajímavosti, koně si pohladily a odměnily dobrůtkami, které přinesly z domů … jablíčka, mrkvičky, suché pečivo. Ale největším lákadlem a zážitkem byla pro děti projížďka na koňském hřbetě a všechny si to vyzkoušely … nikdo se nebál.                                      Děti ze třídy Motýlek si naplánovaly výlet autobusem a vláčkem do Ostravice za dřevěnými sochami, ale hlavně živými ovečkami a dalšími domácími zvířátky, které si mohla pohladit i je nakrmit.

Květen je u konce a nás čeká poslední školní měsíc – červen. Už se moc těšíme na teplo, sluníčko a hlavně … všechny děti budou mít svátek.

DUBEN 2023

Aprílový měsíc duben nám opravdu přichystal počasí, které dovedlo překvapit. Ale i tak nikomu nepokazil radost ze slavení velikonočních svátků. Děti pozvaly rodiče do školky na tvořivé dílny a kromě velikonočního koledování vznikaly pod rukama rodičů i dětí překrásné jarní a velikonoční dekorace, které si odnesly děti domů a zdobily jimi své domovy.

 

Každým rokem se naše děti připravují na recitační soutěž „Povídálek“. I letos musíme pochválit zejména maminky a babičky, které vybíraly dětem básničky do soutěže, a také je je učily přednášet. Děti si recitaci bez trémy vyzkoušely nejprve v třídních kolech. Děti, které uspěly, postoupily do školního kola a ti nejlepší se sešli v Modrém salónku Městské knihovny v Místku, kde za podpory svých rodinných příslušníku předvedly své umění v plné kráse.

 

Dvě dubnové středy se naše mateřská škola otevřela pro budoucí „školkáčky“ a na „Dnech otevřených dveří“ si mrňousci se svými rodiči mohli prohlédnout celou školičku, seznámit se s paní učitelkami a chvíli si pohrát.

 

Našim nejstarším dětem začala v polovině měsíce předplavecká výchova na bazéně SŠ řemesel na ulici Pionýrů. Plaváčci si hrátky ve vodě nemohou vynachválit a těší se na každý pátek dopoledne, kdy tento kurz probíhá.

 

Velkým přínosem pro děti bylo setkání s nevidomým panem Holbou a jeho asistenčním psem fenkou Ami. Děti měly možnost nahlédnout do světa nevidomých lidí. Dozvěděly se například, jak nevidomého člověka oslovit, jak mu pomoci, a proč vlastně nevidomí lidé používají červenobílou hůl a doprovází je vodící pes.

 

Celá naše mateřská škola ožila, to když se slétali čarodějové, čarodějnice a různá strašidla na tradičním „Sletu čarodějnic“. Děti si tuto akci každé třídy moc užily a nechyběly ani tradiční čarodějnické pokrmy, jako žížaly, pavouci atd.

 

Duben je na konci a my jen věříme, že počasí se nakonec umoudří a měsíc květen bude přát výletům do přírody a všem akcím, které nás následující měsíc čekají.

 

 

BŘEZEN 2023

Březen, ten se podle jedné staré pranostiky umí pousmát, ale také důkladně zamračit.

A i když s námi počasí laškovalo a sluníčko střídaly tuhé mrazy nebo déšť, nezabránilo dětem, těšit se na jaro a přivolávat jej různými akcemi a hrami, ale také zpěvem. Ze všech tříd se ozývaly lidové písničky, které děti nacvičovaly do pěvecké soutěže „Loutnička“. Nejdříve proběhla třídní kola, jejichž vítězové postoupili do kola školního. Paní učitelky Miriam a Pavla přivítaly děti v námořnickém oblečení a na pomyslné lodi s nimi připlul ještě jeden námořník, který představil dětem opravdovou loutnu. A soutěž mohla začít. Děti zazpívaly své písničky a všechny se tak snažily, že porota se nakonec shodla, že vítězové jsou všichni.

Naše nejstarší děti se již připravují, a také většinou těší k zápisu do 1. třídy základní školy. Tento životní krok jsme jim chtěli alespoň trošičku usnadnit a prožít v prostředí, které jim už nebude tak cizí. Společně se svými paní učitelkami vyrazili do 5. ZŠ, aby si budoucí prvňáčci prohlédli školu, zúčastnili se vyučování a zbavili se trémy. Ve vyučování se dětem líbilo, setkaly se také se svými staršími kamarády, kteří už první třídu navštěvují a do školičky se vrátily nadšené a na školní vyučování natěšené. Nám nezbývá, než jim popřát, ať je dosavadní nadšení neopustí.

 

 

ÚNOR 2023

V únoru se nám školní rok přesune do druhého pololetí, budoucí prvňáčci se těší z nových aktovek, které dostali pod vánoční stromeček … ale, jsou už na školu připravení? A aby si i rodiče udělali představu, jak na tom jeho budoucí školák nebo školačka je, připravujeme každý rok akci „Maminko a tatínku koukej, co už dokážu“.  Ve čtvrtek 2. února se sešli nejdříve rodiče se pedagogy 1. a 5. ZŠ. Zde se dozvěděli důležité informace o obou školách, a také to, co by takový budoucí prvňáček už měl zvládnout. Pak se děti společně s rodiči odebrali do 3 tříd, kde plnili zadané úkoly.

 

V úterý 21. února navštívily naše nejstarší děti ZUŠ v Místku. Výchovný koncert „Jak se hraje na dveře“ přiblížil dětem nejrůznější hudební nástroje, které děti doprovodily při společném zpěvu známých písní. Dětem se společné setkání moc líbilo a už se těší na další podobné akce.

 

Měsíc únor, to je především měsíc karnevalů. Děti společně s paní učitelkami vyzdobily třídy, rodiče připravili nebo obstarali pro děti úžasné masky a dopolední rej mohl začít. Paní učitelky, rovněž  převlečené za nějakou nadpřirozenou nebo pohádkovou bytost připravily dětem bohatý program. Nechyběly soutěže, tanec, a také občerstvení. Velké poděkování patří zejména rodičům, za rozmanité fantastické masky, které byly chloubou jejich dětí.

LEDEN 2023

 

Vánoce se s námi rozloučily, přivítali jsme nový rok 2023 a děti se už těšily na lyžařský výcvik „Lyžujeme se sluníčkem na Bílé“. Venku to sice  na lyžování moc nevypadalo, ale zdatná technika dovedla to, co se zrovna přírodě nedařilo, a tak si děti zasněžené svahy pěkně užívaly. A vůbec nevadilo, že někdo stál na lyžích třeba poprvé. Šikovní instruktoři dodali dětem pořádný kus odvahy i základy techniky lyžování a na konci týdne, byli už ze všech dětí opravdoví lyžaři. Však se také předvedli i svým rodičům, když si v pátek – poslední den lyžařského výcviku zasoutěžili na svahu. Tak snad jim lyžařské nadšení vydrží a třeba se někde na svahu i potkáme.