Podařilo se

ČERVEN 2021

   Měsíc červen začíná velkým svátkem dětí z celého světa. Také my jsme se na tento svátek pečlivě připravovali. Paní učitelky vymyslely pestré dopoledne pro děti  naší mateřské školy. Paní asistentky s panem údržbářem se převlékli za pohádkové postavy, a ty už očekávaly malé nadšence na připravených pohádkových  stanovištích. Všechny třídy nastoupily pod vedením svých paní učitelek na prostranství pod terasu třídy Sovičky, kde je přivítala zástupkyně ředitelky a seznámila je s programem dětského dopoledne. Děti si zakřičely povzbuzující pokřik a vrhly se do plnění úkolů čaroděje, lesní víly, včelky Máji, vodníka a královny ze zámku. Všem se podařilo splnit zadání      na jedničku a za to je v teplém slunečném dopoledni čekala studená odměna v podobě ovocného nanuku. A po trošce mlsání hurá … do tance na diskotéku. Dokonce i čaroděj vyzval k tanci paní královnu a společně s dětmi i paní učitelkami si zaskotačili.

Děti byly ještě plné zážitků z podařených oslav Dne dětí a už se těšily na další akci – školní výlet. Konečně se epidemie Covid-19 zlepšila a my jsme mohli s dětmi vyjet do zoologické  zahrady v Ostravě. Ve středu 9. června nás již ráno očekávaly dva luxusní poschoďové autobusy ,které nejlépe vystihl jeden chlapec slovy :” paní učitelky, tady je to jako v opravdickém letadle”. Pohodové cestování a navíc velké těšení na zvířátka vykouzlilo dětem úsměvy na tváři. Celou atmosféru ještě umocnilo krásné, sluncem prozářené počasí. Děti si výlet i zvířátka užily i přesto, že si nemohly dopřát ještě i jiné atrakce, které tu na děti čekaly, a které jim určitě splní rodiče, kteří se do zoo s nimi vydají.

 

Školní výlet si užily všechny děti, ale na rozloučení s naší mateřskou školou se připravovaly jen nejstarší děti 3. ročníku. S těch  se od září stanou prvňáčci základní školy. Spolu se svými p. učitelkami nacvičovaly písničky , tanečky a vlastně celý program “Pasování předškoláků na školáky”. Nebyla to sice taková velká společná akce, na kterou jsme u nás ve školce zvyklí a najednou se představují se svým programem všechny, třídy, ale i tak jsme byli rádi, že můžeme pozvat rodiče a slavnostně se s předškoláky rozloučit. Děti předvedly, jak za  ty tři nebo čtyři roky dozrály, jak jsou samostatné a dovedou vystupovat veřejně před publikem. Rodiče byli dojatí a nejedna slzička ukápla a povzdech k tomu … jak ten čas letí, a jak ten náš malý už vyrostl.

Červen se blížil k závěru a s ním celý školní rok 2020-21. Poslední dny přálo i počasí, děti je trávily co nejvíce venku a sluníčko i vodu si užívaly plnými doušky.

S koncem června končí i celý školní rok. S některými dětmi a jejich rodiči se  ještě uvidíme o prázdninovém provoze, ale všem bychom chtěli moc poděkovat za spolupráci v celém školním roce 2020/21 a popřát pohodové, slunečné a teplé léto, dostatek odpočinku a na všechny se těšíme opět  v září.

KVĚTEN 2021

 

   Květen patří k nejkrásnějším měsícům v roce. Většinou všechno kvete a září barvami, ale ne tak v letošním roce, kdy příroda, jakoby zaspala jeden měsíc. Venku nebylo nic moc, ale dětem to ani moc nevadilo. Ve většině tříd se  proměnily za dospěláky – staly se  lékaři, prodavači, kuchaři, řidiči, piloty … atd., a to z prostého důvodu, seznamovaly se s různými profesemi. Na některé si i zahrály a zkoušely něco vyrobit ze dřeva, nebo ukuchtit nějakou tu dobrotu, a také byli kamarádi anebo paní učitelky obvázány od hlavy k patě obvazy a musely vydržet injekci od malé paní lékařky nebo lékaře. Rovněž se seznamovaly s materiály, ze kterých se různé předměty a nářadí vyrábí, a     při různých pokusech zkoumaly vlastnosti materiálů … co je křehké, lehké, pružné, tvrdé,  co hoří, co plave, co se rozbije a s čím by si neporadil ani největší silák.

Ale hlavně jsme ve všech třídách mysleli na maminky, které slavily svůj svátek, a které jsme z důvodu opatření epidemie Covid–19 nemohli do školičky pozvat. Děti vyráběly dárečky a přáníčka a naučily se hezké básničky a písničky, a tím vším ústně nebo předáním potěšily své maminky osobně doma.

Počasí už snad dostalo rozum, léto se blíží a děti se už moc těší na svůj svátek a veškeré akce, které ke konci školního roku neodmyslitelně patří.

 

 

DUBEN 2021

 

 

 Sláva … je 12. dubna, nouzová opatření se jemně rozvolnila a mateřské školy se otevřely alespoň pro naše předškoláky a mladší děti, jejichž rodiče pracují ve vybraných složkách IZS.

Děti i všichni zaměstnanci mateřské školy museli být sice 2x týdně testováni antigenními testy, ale pochválili jsme děti , jak byly statečné a rodiče, jak své děti na testování připravili. Určené paní učitelky zpříjemnily dětem testování menšími dárečky v podobě omalovánek, skládanek, obrázků, vystřihovánek atd. , a tak se některé děti na testování dokonce těšily. Po mladších kamarádech se p. učitelkám i dětem moc stýskalo a už  jsme se všichni těšili na další rozvolnění. Paní učitelky se prozatím plně věnovaly těm nejstarším, které již za 4 měsíce čekají lavice 1. tříd a dotahovaly a procvičovaly s nimi vše, co ke vstupu do základní školy děti potřebují. Ale tyto děti nezahálely ani doma a až na velmi malé výjimky, přinesly v prvních dnech nástupu do školičky materiály distanční výuky, které paní učitelky pilně zasílaly a děti na nich doma s rodiči usilovně pracovaly.

Protože však naše děti učíme především hrou a prožitkovým učením, společně jsme zavzpomínali na prožité velikonoční svátky a vrhli se na oslavy Týdne naší Země. Děti výtvarně zpracovávaly makety naší zeměkoule, učily se třídit odpad, rychlily větévky a zrníčka, a pokud počasí dovolilo, upravovaly záhonky na školní zahradě, plely, sázely bylinky a seznamovaly se s celkovou péči o živou i neživou přírodu.

Duben byl pro nás ve školičce velmi krátký, vždyť jsme se poprvé setkali v jeho polovině. Byl také velmi studený, deštivý a jakoby se zima nechtěla vůbec vzdát a neustále na nás vystrkovala své ledové drápky. Není možné, že bychom to jaro nějak nepřivolali. Vždyť se blíží Filipojakubská noc a tímto radostným svátkem by mělo začít teplejší období v roce. Žádné čarodějnice jsme sice neupalovali, ale i tak si děti pátek 30. dubna pořádně užily. Z děvčátek    i p. učitelek se staly roztodivné čarodějnice a nastartovaly svá košťata a kluci – ti přece nemohou být při jakémkoliv dovádění a veselí pozadu a přidali se také. Ve třídách to bublalo, dělaly se různé chemické pokusy, polytechnická výchova se prolínala se sebepojetím, pohybovými dovednosti, manipulační zručností a dalšími dovednostmi, které k takovému čarodějnickému rejdění a řádění patří. Všude bylo hodně veselo a děti se nejen opět přiučily něčemu novému, ale také se pořádně vydováděly.

 

BŘEZEN 2021

  Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace přistoupila vláda k zavedení přísnějších opatření – od pondělí 1března 2021 se zcela uzavřely mateřské školy. Ochrana proti COVID - 19 - MEDICALFOX - zdravotnické prostředky

je to taková divná doba.

Koronavirová situace se nelepší, jaro, jakoby se bálo konečně vystrčit drápky a naše nálada je většinou na bodu mrazu. A tak si jednou jdete zamyšleně kolem plotu zahrady, kde chodíváte denně a najednou si uvědomíte, že je jakýsi jiný – není opravený, nehýří barvami, ale kouká na vás Rumcajs s Mankou a Cipískem, kousek dál Maková panenka, a také Karkulka a pes Fík a další a další postavičky z nejrůznějších pohádek. U každé se chvíli zastavíte a zjistíte, že     u obrázků jsou i nějaké zprávičky. Začtete se a vida, jsou to úkoly pro děti.

Pohádkové ploty obou mateřských škol Pohádka vám zpříjemní náladu a rozveselí nejen dospěláky, ale také jejich ratolesti. Mateřské školy v naší zemi jsou sice z důvodu pandemie Covid-19 uzavřeny … ne tak Mateřská škola Pohádka. Paní učitelky obou zařízení se tu střídají  v podobě Batmanek s respirátory na obličeji u dětí tříd IZS a s nimi veškerý personál provozních zaměstnanců. S některými dětmi svých tříd se setkají přímo ve školičce, ale jsou tu zejména děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému. Práce v těchto třídách IZS není vůbec jednoduchá  … jednak již zmíněné respirátory, časté karantény zaměstnanců, a pak – společně ve třídách nové děti ve věku      od 2 – 10 let.

S nejstaršími dětmi  jsou paní učitelky v kontaktu prostřednictvím distanční výuky. Osobní kontakt s dětmi ve třídě však nic nenahradí. A tak si všechny společně vymyslely projekt “Spolu za pohádkou do Pohádky”.  Ze všech se       na chvíli staly malířky a ilustrátorky a namalovaly pohádkové postavičky, ke kterým přidaly úkoly pro děti. Rovněž vyzvaly všechny děti, které musely zůstat doma  a třeba se trošku nudí, anebo jim je po školičce smutno, ať se přidají, a také nakreslí svou oblíbenou pohádku nebo postavičku a obrázek vloží do poštovní schránky své mateřské školy. A přidat se mohou i rodiče. Poštovní schránky se plní, paní učitelky pilně laminují a věší na plot a děti neztrácejí kontakt se svou  školkou. Vyjdou si s rodiči na procházku, obcházejí s nimi zahrady obou školiček, prohlížejí si známé postavičky, plní pohádkové úkoly. A maminky, tatínkové, nebo třeba i prarodiče se s nimi vracejí do svých dětských let, když na ně z plotu mávají třeba Křemílek s Vochomůrkou a jakoby říkali: “Pojďme spolu za pohádkou do Pohádky”

 

ÚNOR 2021

   Měsíc únor bývá tím nejchladnějším měsícem z celého roku, a o to více musíme pečovat o své zdraví  a svou psychickou pohodu. Ale abychom se o sebe mohli dobře postarat, musíme se nejdříve seznámit s naším tělem a s tím, jak tento složitý lidský stroj funguje. Téměř ve všech třídách byly vytvořeny lékařské ordinace. Z dětí se stali lékaři a sestřičky a díky rekvizitám, které nám poskytli rodiče pracující ve zdravotnictví, si tuto jejich profesi mohly vyzkoušet. Ale nejvíce se dětem líbil metodický kufřík “Lidské tělo”, zapůjčený z Městské knihovny. Děti skládaly lidskou kostru, podívaly se, co vše máme ukryto pod kůži, seznámily se s důležitými životními orgány. Ukázali jsme si, jak funguje lidský mozek, srdce, ledviny atd. Co se stane s potravou a jaká je její cesta lidskými útrobami, ale také, jak je důležité jíst zdravě, a které potraviny jsou zdravé, a které lidskému organismu škodí. Děti se je naučily poznávat a výtvarně ztvárnily i vizuální změnu při konzumaci přemíry sladkého a nezdravého jídla. Důležité také je, jak se v takovém období správně obléci, abychom neprochladli, nebo se naopak příliš neprohřáli a mohli se dobře pohybovat. Protože zdravá strava a dostatek pohybu, to jsou ty největší bonusy pro naše zdraví

Ve zdravém těle – zdravý duch říká známé pořekadlo, jenže v tomto už nekončícím období – nám a zejména dětem, kazí organizované kolektivní sportování pandemie nemoci Covid-19. Děti, přihlášené k lyžařskému výcviku na Bílé, byly velice smutné, když se dověděly , že se na hory nepojede a v letošním roce je lyžařský výcvik zrušen. Tak snad příští rok už to vyjde!

Pro děti je velkou událostí, na kterou se těší téměř celý rok – karneval. Paní učitelky je dobře seznámily s tradicí masopustního reje a dávnými zvyky v tomto čase. K masopustu patří i veselí a barvy, a tak předcházely pokusy s barvami a jejich poznávání a pojmenování. Masopustní masky mohou být zhotoveny z různých druhů materiálů, proto si děti zkoušely, jak se chová plast, co vše se dá dělat s papírem, co hoří a do čeho vsakuje voda. A pak už to vypuklo. Děti vymýšlely a hodné maminky tvořily, šily a sháněly kostýmy a masky, což v tomto období pandemie a uzavření obchodů s oblečením není vůbec jednoduché. Klobouk dolů a velké poděkování všem rodičům, protože děti byly opět překrásné a kostýmy byly téměř divadelní. Jen škoda, že jsme nemohli pozvat i vás – milí rodiče.

V tomto zimním období pečujeme nejen o své zdraví, ale nezapomínáme také na ptáčky. 

LEDEN 2021

 

   Vánoce jsou za námi a začal nám nový rok 2021. Je plný očekávání a nových zážitků.  A i když nás stále trápí pandemie COVID-19, děti tuto situaci až tak nevnímají a těší se na každou novou aktivitu. Po Vánocích se vrátily plné dojmů a povídání o všem, co o vánočním čase prožily, a jaké hezké hračky našly doma pod stromečkem. A těšily se také na nové hračky a pomůcky, které si ve školičce rozbalily už pře vánočními prázdninami, a které zůstaly uložené pod vánočními stromečky v každé třídě. A protože Ježíšek má toho hodně na práci a nestihl předat všechny dárečky před Vánocemi, přišla do všech tříd ještě jedna nadílka. K posílení celého dětského tělíčka, ale především dolních končetin, koordinace, stability a rovnováhy těla – ortopedická pomůcka v podobě senzorického nášlapného koberce skládajícího se jako puzzle.

Vánoční období končí 6. ledna poutí Tří králů. Snažíme se děti vést k národním zvykům a tradicím, a tak se děti dověděly odkud Tři králové přišli , jaké poselství nesou a o významu a účelu Tříkrálové sbírky.

A začala nám pořádná zima! Venku děti vyšlapávaly cestičky ve sněhu, stavěly sněhuláky a téměř ve všech třídách si vyzkoušely zimní sporty. Sportovalo se nejen venku na sněhu, ale kreativní paní učitelky vymýšlely sportovní náčiní a disciplíny i v herně na koberci. V některých třídách proběhly  také Zimní olympijské hry. 

Aby si děti ověřily, že voda, sníh a led jsou nejen prostředníkem her, zábavy a legrace, ale také dovedou lidské tělo potrápit a skrývají různá nebezpečí, vytvořily si ve třídách pokusné laboratoře. Paní učitelky přinášely do tříd nádoby se sněhem a ledem a děti zkoumaly vlastnosti těchto skupenství. Děti mají často tendenci olizovat kousky ledu nebo sněhu, a tady se přesvědčily, kolik nečistoty je v krásně bílém sněhu a že se může lízat jen zmrzlina, která je navíc mnohem lepší, než rampouch.

 V zimě, pokud je dobré ovzduší a navíc napadne dostatek sněhu, zažívají děti spoustu zábavy a vyžití. Ale počasí je někdy zrádné a o své zdraví se musíme pořádně postarat. Děti by měly mít základní znalosti o lidském těle ,              o jeho složení, o tom jak předcházet nemocem a úrazům.  Měly by  vědět, jak se dobře obléci do mrazu, ale nepřehnat to, aby se při sportování a zimních hrátkách moc nezpotily. A jak je dobré – zejména v tomto období jíst dostatek ovoce a zeleniny a podporovat své zdraví přísunem vitamínů. Se vším se seznámily ve svých třídách a vyzkoušely si spoustu praktických činností souvisejících s poznáním lidského těla a péči o vlastní zdraví.

 Těšíme se na další zimní radovánky, doufáme, že sněhu bude dostatek a užijeme si ho i v únoru. A také doufáme, že se otevřou ski areály a naše přihlášené děti se budou moci zúčastnit lyžařského výcviku “Lyžujeme se sluníčkem” na Bílé.

PROSINEC 2020

   A je to tady, pro mnohé z nás nejkrásnější měsíc v roce – prosinec. Ale kdo se na něj nejvíce těšil, byly děti. Vždyť nastal adventní čas a za dveřmi jsou Vánoce. Děti se seznamovaly s adventními zvyky a tradicemi, ve vázách  se honosily větvičky Barborek, ve všech třídách tvořily paní učitelky za vydatné pomoci dětí – adventní svícny. Ale hlavně adventní kalendáře, které dětem pomáhaly ukrajovat čas a ukazovaly, kolik ještě zbývá dnů, než přijdou čert         s Mikulášem a andělem, a kdy už konečně přijde do školky, a pak i domů Ježíšek. Děti si nejen posilovaly svou trpělivost, tlumily zvědavost, rozvíjely estetické cítění, procvičovaly matematické dovednosti, dovídaly se o tradicích a zvycích v dalších zemích světa, ale zejména tvořily – vždyť Mikulášská nadílka byla za dveřmi a všichni chceme, aby se u nás panu Mikulášovi líbilo. A aby taky viděl, co všechno jsme se už naučili a umíme. A kolik písniček a básniček  o čertech a andílcích se školičkou rozléhalo, a v některých třídách se pekly i čertovské perníčky. A pak nastal ten dlouze očekávaný den a děti, aby se tolik nebály, se také převlékly za čertíky a andílky a vyzkoušely si spoustu her a úkolů z pekelného nebo nebeského prostředí.

Pak se ozval cinkot, rachot a do naší školičky vešli Mikuláš, čert a anděl. Prošli všemi třídami, ale protože tady máme hodné děti, a zlobiváčci dali čertovi ruku na to, že se polepší, nikoho čert nevzal. Ba naopak, děti dostaly sladké balíčky.

Po Mikulášské nadílce se v plném proudu rozběhly vánoční přípravy. Děti tvořily vánoční ozdůbky a zdobily jimi vánoční stromečky, v některých třídách se pekly perníčky, v jiných vánoční cukroví. Ve všech třídách děti tvořily přáníčka nebo dárečky nejen pro své nejbližší, ale také přátelé naší mateřské školy. Vánoční čas přeje rozvíjení kamarádských vztahů mezi dětmi, citových vztahů k nejbližším, ale mnohdy také k usmíření se svým rivalem nebo alespoň            k uklidnění vztahů. Celou budovou se ozývaly vánoční písně a koledy, vonělo cukroví, a i v tak nepříjemné a smutné době, kdy nás stále sužuje coronavirová epidemie, byly Vánoce ve školce opravdu nádherné a pohodové se spoustou nových hraček a didaktických pomůcek pod vánočním stromečkem. 

Rok 2020 skončil a my jsme plní očekávání, co nám přinese nový rok – 2021. Přejeme vám, nám, našim – vašim dětem a všem lidem, aby byl mnohém lepší a zdravější, než ten s dvacítkou na konci, který nás tak moc potrápil.

 

 

LISTOPAD 2020

    V pondělí 9. listopadu jsme se po třech týdnech karantény a uzavření mateřské školy opět vrátili do svých tříd a začali pilně pracovat, abychom dohnali to, co nám karanténa překazila. Podzim byl v plném proudu a děti se seznamovaly s přípravami přírody na zimu. Ve třídách si hrály s nasbíranými přírodninami, tvořily  z nich nejrůznější výtvory a umělecká dílka, čímž si rozvíjely svou fantazii, praktické dovednosti i estetické cítění. Ale také předmatematické dovednosti, třídily, přirovnávaly, srovnávaly atd. Také se učily plody poznávat a pojmenovávat a určovaly, ke kterému stromu patří. A všeobecné znalosti o přírodě si ještě rozšířily o ekologii a hlavně o tom, jak přírodě pomáhat a sami ji chránit. Nezapomněli ani na lesní zvířátka a ptáčky, o které je třeba se v zimě postarat. Jen škoda, že jsme nemohli pozvat rodiče na tradiční dílničky, anebo celoškolková setkání. Nápadů jsme měli dost, jen COVID-19 nás stálé omezuje.

Některé děti si rodiče ,z obavy před nákazou, nadále nechaly doma. Paní učitelky jsou však s rodinami nejstarších předškoláků ve stálém kontaktu a poskytují jim náměty, nápady a pracovní listy pro distanční výuku.

Tři týdny ubíhaly jako voda a my jsme se těšili a začali připravovat na vánoční svátky. Už ve druhém týdnu, po znovuotevření mateřské školy se děti těšily, že přijede Martin na bílém koni, ale na sněhovou nadílku si musely ještě počkat. A tak se školičkou rozléhal zpěv písní o sv. Martinovi, děti se seznamovaly s českými tradicemi a začínaly se těšit na prosinec a vánoční čas.

 

 

 ŘÍJEN 2020

   Podzim se ukázal v celé své kráse, je nádherně barevný a poskytuje spoustu nápadů , námětů a přírodního materiálu pro práci s dětmi.
Děti se ale také staly malými chemiky, kdy jsme na začátku měsíce přivítali paní inženýrku Dagmar Gluchovou, pod jejímž odborným vedením vyráběly děti barevné plastelíny. Samy na digitální váze odvažovaly přesné množství mouky, soli, měřily množství vody a oleje.  Rozvíjely si tak všeobecné znalosti i praktické dovednosti, a svou jemnou motoriku si procvičily při zpracování ingrediencí v plastelínu, do které jim pak paní chemička přidávala potravinové barvivo podle jejich přání. Ve třídě vznikaly krásné výrobky z hmoty, kterou si děti samy vytvořily.

Podzim nám poskytuje kromě přírodních krás, také dostatek vitamínů, které jsou pro nás obzvláště v této době tak důležité. Děti se učily poznávat a pojmenovávat různé druhy ovoce a zeleniny, ale nejen to – ve svých projektových dnech se učily plody zpracovávat a přijít vitamínům na chuť.  Ve třídách se sušilo ovoce, pekly jablíčkové záviny, také jablíčkové větrníčky. Jak výborně chutnaly domácí bramborové hranolky nebo čokoládovo-ovocné fondue. Ochutnaly i paní kuchařky a nešetřily chválou.

V některých třídách probíhaly dramatizace známých pohádek a děti nezapomněly ani na tu “O veliké řepě” . Tady se zase na chvíli vžily do rolí malých herců a připravily si ztvárnění pohádky od kulis, přes kostýmy i samotnou režii nejdříve paní učitelky, později jedním z nich.

Ale zhoršující se epidemiologická situace COVID-19 se nevyhnula ani naší školičce a kvůli výskytu pozitivních případů mezi zaměstnanci mateřské školy i dětmi, byla MŠ Krajskou hygienickou stanicí 15. 10. uzavřena. Paní učitelky nadále spolupracovaly s nejstaršími dětmi a jejich rodiči, zasílaly jim nejrůznější úkoly, nápady a náměty, a poctivě připravovaly distanční výuku. Rodiče je na oplátku potěšili fotografiemi a filmečky z výuky doma, nebo třeba v přírodě. Ale všichni jsme se už těšili, až se zase vrátíme do naší Pohádky.

 

 

ZÁŘÍ 2020

  V úterý 1. září 2020 jsme zahájili další školní rok. Do naší školičky nastoupilo 128 dětí. Větší  polovina dětí už mateřskou školu navštěvovala v minulých létech a na své kamarády a paní učitelky se děti hodně těšily. Ale pro některé naše nové dětičky byly první dny ve školce bez maminky a tatínka smutnou záležitostí. Často se ozýval pláč a paní učitelky neúnavně děti ubezpečovaly, že maminka, nebo tatínek pro ně přijdou , a seznamovaly je s novými dětmi, hračkami, prostředím a snažily se jim první dny ve školce co nejvíce zpříjemnit. A i když začátky nejsou nikdy lehké, děti si postupně zvykaly a nacházely nové kamarády. Takže ke konci měsíce, už bylo slziček méně a úsměvů na tvářích stále více a více.

 

Od 10. 9. se sice opět zpřísnila opatření Covid-19, ale i tak jsme mohli pozvat zákonné zástupce našich dětí, abychom s nimi 16. a 17. září pobesedovali na prvních informačních schůzkách. A hlavně nové rodiče obeznámili s provozem mateřské školy, nabídkou akcí a vůbec s se vším, co s chodem a zpříjemněním pobytu dětí ve školce souvisí.

 

Také jsme pozvali divadelní společnost “OD UCHA K UCHU” s muzikálovou pohádkou ” Jak se princezna Lotynka napravila”, u které se děti nejen pobavily, ale také se i zasmály a zazpívaly si.

Na všech třídách se pilně pracovalo, tvořilo a vyrábělo a podzim se všemi svými krásami a zvláštnostmi dominoval. Děti zpracovávaly podzimní plody a prostřednictvím prožitků se je učily lépe poznat. Také získávaly pracovní návyky, zručnost a hlavně prožívaly radost ze své vlastní práce. 

Jen škoda, že  jsme museli řadu připravovaných exkurzí a kulturních akcí zrušit kvůli epidemii covid-19, která se s podzimem začala opět zhoršovat. Uvidíme, co nám přinesou další měsíce.