Podařilo se

ČERVEN 2022

Do posledního školního měsíce jsme skočili opravdu vesele. Vždyť 1. června mají všechny děti naší Země svátek. Všichni zaměstnanci naší mateřské školy nelenili a naše školní zahrada se proměnila v „Pohádkovou zahradu“. Většina dětí a všechny paní učitelky i asistentky pedagoga se převlékly za pohádkové postavičky a ve společném veselém průvodu nastoupily na školní hřiště. Veselý taneček malých trpaslíků rozesmál a pobavil všechny přítomné. A teď hurá do kouzelného světa plného zábavy.  Děti plnily úkoly U lesních víl,  Ferdy a Berušky, U Křemílka a Vochomůrky, včelky Máji a Vilíka, U vodníků, také Mach a Šebestová je potrápili, ale nejtěžší úkol připravili Rumcajs s Mankou. Nechybělo ani  malé občerstvení a za zasloužený výkon si děti vyzvedly pohádkový balíček.

Ale nejslavnostnější a nejsmutnější akce nás teprve čekala … „Pasování předškoláků na školáky“. Nejsmutnější proto, že se každý rok  – my, paní učitelky, musíme rozloučit s dětmi, které nám za ty 3-4 roky opravdu přirostly k srdíčku a jsou jakoby naše. Ale dozrály a dospěly do věku, kdy by jim už naše školička toho víc nedala a musí se vydat na další cestu za vzděláním a poznáním. Děti y každé třídy měly nacvičen svůj program a jediné, co nám dělalo starosti, bylo počasí. Je nám líto, že jsme museli celou akci přesunout do prostoru mateřské školy a nemohli ji uskutečnit na naší krásné školní zahradě. Prostory vyklizené třídy byly sice pro tak velkou účast dospěláků trochu stísněné, ale i tak považujeme tuto akci za velmi zdařilou a dojemnou a našim budoucím prvňáčkům popřejeme, ať se jim ve škole líbí, ať se jim daří a ať na nás vzpomínají rádi a přijdou se někdy podívat a třeba si i trošku pohrát.

Školní rok 2021-22 utekl zase jako voda. Trochu nás potrápil koronavir, trochu časté dětské nemoci, ale i tak byl tento rok pro děti velmi pestrý a zajímavý. Letos v naší školičce na ul. Gogolova končíme dříve, protože nás čeká dlouho připravovaná rekonstrukce elektroinstalace celé MŠ. Chtěli bychom i touto cestou poděkovat všem maminkám, tatínkům a ostatním dospělákům našich dětí za vstřícnost, spolupráci a pochopení, popřát pohodové léto a odpočinkovou dovolenou a těšíme se na shledanou v novém školním roce a hezké školičce.

 

KVĚTEN 2022

 Čarodějnice se sice scházejí o filipojakubské noci 30. dubna. Nám to však bylo jedno a hlavně jsme si přáli, aby si děti naše „Dopoledne čarodějnic, čarodějů a strašidel“ pořádně užily a ubezpečily se, že žádná strašidla neexistují a nemusí se jich bát. Jsou to jen převlečené děti nebo dospěláci a s těmi bývá obvykle velká legrace. A legrace to také byla! Paní učitelky připravily pro děti 5 strašidelných stanovišť. Děti prolézaly pavučinou, házely pařátem do hrnce, vyzkoušely si žabí skoky v pytli, závodily v jízdě na koštěti a snažily se dostat pavouka koštětem do branky. Sluníčko hřálo, všichni měli veselou a skotačivou náladu a za čarodějné rejdění byli odměňováni body, za jejichž součet obdržely děti sladkou odměnu v podobě myšek, housenek, žabiček atd. Nakonec si ještě všichni zatančili na čarodějné diskotéce.

Děti sportovaly nejen ve třídách a na školní zahradě, také pokračovaly v návštěvách Basket pointu a krytého bazénu. Měly však před sebou další velké těšení. Celá školička, sice třídy v různých termínech, se vydala na školní výlet do Beskyd na Bílou. A protože jsme mateřská škola Pohádka, tak i na děti čekaly pohádkové bytosti a ony prožily nádherné dopoledne pod názvem „Ať žijí pohádky“. Zadané úkoly Karkulky, vodníka, lesní víly nebo skřítka lehce splnily, za což je čekalo veselé hopsání ve skákacím hradu, nebo provazového hradu s klouzačkami. Ale nejlepší byla projížďka po vodě ve šlapacím člunu. Jenže to ještě nebylo všechno. Logické, hudební, tvořivé a lehké pohybové úkoly měly děti za sebou a čekala je skutečná stezka odvahy a síly v lanovém centru v korunách stromů. Paní učitelky měly trošku obavy z nejmenších dětí, ale jsou to malí hrdinové a je vidět, že nepokazí žádnou legraci. Z výletu se děti vrátily unavené, ušmudlané, ale šťastné a nabité dojmy … a tak to má být.

Děti si užívaly všechny akce, které pro ně paní učitelky přichystaly, ale zároveň se pilně připravovaly na svátek svých maminek. Ve všech třídách tvořily dárečky, zdobily přáníčka, učily se nové básničky a písničky, nacvičovaly divadelní představení a připravovaly pohoštění. Bylo vidět, že i maminky, babičky a další rodinní příslušníci jsou po dlouhé koronavirové odluce natěšení a v očekávaný den D jich přišlo opravdu hodně, Děti byly skvělé a podaly ty nejlepší výkony. Však se v mnohých očích maminek, babiček a někdy i tatínků zaleskly slzičky dojetí a pýchy. Děti ze třídy Motýlek oslavily svátek maminek netradičně, pozvaly je na výstavu ve frýdeckém zámku,  společně shlédli výstavu a svůj program předvedly děti na nádvoří zámku.

Květen byl pro děti opravdu pestrý , nabitý akcemi, dojmy a prožitky. Školní rok se pomalu blíží ke svému konci, tak ještě se honem vyfotit na společná fota pro vzpomínku na školičku a rovnýma nohama skočit do posledního měsíce, který nám už snad přinese teplé jarní dny.

 

DUBEN 2022

… Apríl … ozývalo se  téměř ze všech tříd spolu se smíchem dětí. Ve třídě Veverka zažily děti dokonce celý „Aprílový den“ – byl to takový veselý popletený den, který měl přiblížit dětem, co to je legrace, kdy se smí si z někoho udělat legraci a kdy to není vhodné, aby to dotyčnému neublížilo. Ale také, že není třeba se brát stále vážně.

Jaro už začalo, Velikonoce před námi a my a hlavně děti se už moc a moc těšily, až pozveme do školky naše dospěláky na jarní dílny a budou společně tvořit. Děti ze třídy Veverka neporušily velikonoční tradice a se svými p. učitelkami si upekly velikonočního beránka a mazanec  … to byla dobrota. Děti, jako malí pekaři měli  velikou radost, a to hlavně proto, že samy míchaly těsto, seznámily se s ingrediencemi, které do těsta patří, čekaly na jeho vykynutí … a ta vůně po celé školičce po upečení. 

Dlouho jsme nemohli zvát naše dospěláky na žádnou společnou akci. Pandemie Covid-19 nám v tom zabránila a proto není divu, že se na „Jarní tvořivé dílny“ těšily nejen děti, ale také také jejich rodiče … a že jich přišlo. Museli jsme si půjčovat i stoly a židličky z dalších tříd, které měly jarní dílny v jiném termínu. Pod šikovnýma rukama dětí a jejich maminek, tatínků nebo třeba babiček a sem tam i dědečků vznikaly krásné výrobky a dekorace, které pak jistě dlouho zdobily anebo ještě zdobí interiéry jejich domovů.

Také zpěv se ozýval ze všech tříd naší mateřské školy. Potěšující bylo, že hlavně lidové písničky a jak by také ne, když se blížila soutěž ve zpěvu lidových písní „Loutnička“. Tato soutěž je hlavně na rodičích, kteří mají za úkol připravit své malé zpěváčky, což znamená vybrat jim a naučit je nějakou lidovou písničku. A rodičům musíme také poděkovat. Tam, kde se doma třeba nezpívá, ale malá zpěvačka nebo zpěvák se přesto chtěli soutěže zúčastnit, přispěchala    s písničkou paní učitelka ve třídě. Je to soutěž hlavně pro předškoláky, ale přihlásily se i naše nejmenší děti. Nejdříve ve třídách probíhala třídní kola, a pak kolo školní. Malí zpěváčci byli moc šikovní a kdoví, jestli z někoho z nich nevyroste nějaká slavná superstar. 

Jedna akce střídala druhou – duben byl akcemi opravdu nabitý. Děti si posilovaly nejen své pohybové dovednosti, také si osvojovaly prvky košíkové v Basket pointu.

Začala rovněž předplavecká výchova v krytém bazéně v Místku. Některé děti se odhodlaně a s radostí se vrhaly do vody bazénu, některé vzdaly kurz hned po první hodině, ale těch bylo tak málo, že by stačily prsty jedné ruky a ještě méně.

Nejen pohybové, ale také kulturní zážitky čekaly na naše děti v měsíci dubnu. Návštěva městské knihovny ve Frýdku na ul. Jiráskova byla, ostatně jako bývá vždy, pro děti velmi zajímavá a přínosná. Třídy Sovička, Krteček a Veverka si ji užily.

Děti tříd Sovička a Krteček se vydaly za kulturou i na frýdecký zámek. Děti ze třídy Sovička šly po stopách „Brouka pytlíka“ a shlédly výstavu o hmyzu. Děti ze třídy Krteček navštívily stálou expozici „Příroda a lidé“ a mohli si tak úplně zblízka prohlédnout zvířata různých ekosystémů. Třída Žabka navštívila „Velikonoční městečko“.

A kultura přijela i za dětmi do školičky v podobě dvou pohádek divadelní společnosti „Od ucha k uchu“

Všechny třídy také oslavily důstojně „Svátek naší Země“. Den flóry návštěvou Arboreta a úpravou školních záhonků a třeba i výzdobou květin z pet víček, které děti vyrobily, vystřídal Den vody. Děti se vydaly k řece Ostravici, pozorovaly přírodu kolem řeky a život na řece atd.  Hlavně však všichni společně přemýšlely, co ony samy mohou udělat pro zdravé a čisté životní prostředí. Jak se mají v přírodě chovat a co všechno život v ní ohrožuje.

Měsíc duben pomalu končí a my všichni už připravujeme společnou školní akci „Čarodějnické dopoledne“

 

BŘEZEN 2022

Březen se umí pousmát, ale také důkladně zamračit- říká jedna stará pranostika.

 A i když počasí s námi laškovalo a sluníčko vystřídaly tuhé mrazy nebo déšť, nezabránilo dětem těšit se na jaro a přivolávat jej různými jarními akcemi a hrami. Vycházely s paní učitelkami do přírody, zejména do nedalekého Arboreta, loučily se se zimou vynášením Moreny, hledaly první znaky jara. Poznávaly jarní květiny učily se, co vše potřebují květiny a vlastně všechny rostliny ke svému růstu, dělaly pokusy se zabarvenou vodou                                     na sněženkách, aby se přesvědčily, že opravdu vodu nasávají.

A hlavně se ve všech třídách zdobily a malovaly květináčky.  Děti sázely semínka květin i zeleniny, rychlily a sázely řízky s kořínky, pozorovaly zrod od semínka po rostlinku, a o to víc je bavilo se o ni starat. A proč to všechno? A nač tolik rostlinek? Prostě jsme si s paní učitelkami vymyslely takový projekt, kterému jsme daly název „Semínko pro život“.  Z dětí se na chvíli stali malí zahradníci a pěstitelé, zdokonalily si své vědomosti z oblasti flóry a své výpěstky pak za dobrovolnou cenu nabídly rodičům.  A co s utrženými penězi, ještě nevíme, kolik jich bude, ale vše pošleme pro ukrajinské děti, které v současné době strádají a už si moc přejí, aby i u nich byl zase klid a mír.

Na jaře se nejen probouzí veškerá flóra, ale také fauna nám má co říci. Vždyť se rodí mláďátka. S jejich pojmenováním mají některé dnešní děti velké problémy. Už to není jako kdysi, když děti žily na vesnici a setkávaly se se zvířátky každodenně. Dnes mají děti povědomí o pejskovi, kočce, možná slepici, ale jinak se o nich učí prostřednictvím médií, návštěvou farmy nebo zoologické zahrady. Tak co si na zvířátka zahrát, poslouchat a rozeznat jejich hlasy, snažit se je napodobit, vyzkoušet si, jak chodí pes nebo kočka po čtyřech a husa nebo kachna po dvou. Nakreslit si je, nebo třeba vytvořit z papíru a třeba si o nich i zahrát pohádku.

 

S exotickými zvířátky se měly děti možnost seznámit prostřednictvím veselého představení divadelní společnosti „Letadlo“, která nás navštívila s pohádkou „Průzkumníci v Africe“. Tato hudební pohádka vzala děti na pohádkovou divadelní výpravu na černý kontinent, kde se seznámily s Afrikou a poznaly africká zvířátka. Pomohly malému černouškovi i žirafě, zasoutěžily si s panem lvem, zebru rozveselily písničkou a společně s herci zažily spoustu dalších dobrodružství.

Jaro je v plném proudu a my se už všichni těšíme na rozkvetlou přírodu a teplé , sluníčkové dny.

 

ÚNOR 2022

Měsíc únor bývá sice nejchladnějším měsícem v roce, ale zároveň předzvěstí konce zimy, tak co si  ještě zimního období pořádně užít. Zvlášť, když začínají olympijské hry v Pekingu. Ve všech třídách si děti s paní učitelkami povídaly o olympijských kruzích a barvách. Seznámily se se symbolikou těchto barev, a také si olympijské kruhy vytvořily různými výtvarnými technikami. Snažily se slovo OLYMPIÁDA složit z písmen, nebo třeba opsat podle vzoru. Procvičily si počítání, poslechly naši hymnu, ale hlavně si vyzkoušely různé sportovní disciplíny. Pokud to bylo jen trochu možné a počasí nám to dovolilo, tak venku na sněhu. A když sníh nebyl, nevadí, – v herně na koberci to také jde. Důležité je, že teď už mají naše děti povědomí o tom, že sportovec vyhrává jen, pokud má pevnou vůli, trénuje, zdravě se stravuje a umí se smířit i s případnou prohrou.

A sportovalo se dál! Některé děti naší školičky se zúčastnily lyžařského výcviku ve Ski areálu na Bílé. V loňském roce byl lyžařský kurz kvůli pandemii Covid-19 zrušen, ale v letošním roce se mohly děti těšit na šikovné a usměvavé lyžařské instruktory a upravené sjezdovky. Některé děti už lyžovaly s rodiči, jiné stály na lyžích poprvé. Instruktoři si je rozdělili do družstev podle jejich dovedností. Děti dostaly na své helmy návleky s obrázky a my jsme mohli vidět    na svahu družstva zebřiček, lištiček, kraviček, borůvek nebo třeba citrónků. Lyžařský výcvik si děti pořádně užily. Po týdnu nejsou z nich mistři světa ale získaly základní lyžařské návyky, dovedou sjet mírnější svah, někteří i prudší, ale hlavně už nemají z lyžování strach.

Jen co děti schovaly lyže, začaly s maminkami, tatínky nebo babičkami připravovat kostýmy a masky ke karnevalu. Třídy hýřily pestrými barvami, všude se kreslilo, stříhalo a lepilo, aby výzdoba byla co nejkrásnější a nejveselejší. Děti se seznamovaly s různými druhy materiálu, ze kterého se dají dělat zajímavé masky a dekorace. A s barvičkami, s těmi je teprve zábava. Dají se různě míchat a smícháním tvořit nové odstíny, a taky v zimě – vytvořit ledové barvy.

Jedna pranostika říká … MASOPUST NA SLUNCI – POMLÁZKA U KAMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                               Nevíme, jestli bude o Velikonocích zima, ale dobře víme, že karnevaly se pořádají v masopustním období. Hodně se veselí hoduje, a proto se děti ze třídy sovička pustily do masopustního pečení.

Kostýmy a masky jsou připravené, třídy nazdobené, balíčky za soutěže a plnění úkolů nachystány, tak už nic nebrání tomu, aby ten pořádný rej masek mohl začít.

 

Únor je za námi a naše děti čekají jarní teplejší dny a s nimi další akce, které už pro ně připravujeme. A hlavně se těšíme, že některé z nich snad už uskutečníme i společně s jejich rodiči.

 

LEDEN 2022

Tolik příprav, tolik těšení a Vánoce jsou za námi. Je tu nový rok 2022, co nám asi přinese?

Děti se po vánočních svátcích vrátily plné dojmů a krásných vzpomínek. A protože vánoční čas končí až příchodem „Tří králů“, téměř na každé třídě se objevili Kašpar, Melichar a Baltazar a byla slyšet tříkrálová koleda. Paní učitelky se snažily dětem přiblížit národní zvyky a tradice a seznámit je s tím, odkud „Tři králové“ přišli, jaké poselství nesou a jaký význam a účel má „Tříkrálová sbírka“

Měsíc leden je od slova led. Je to studený měsíc a krutý pro ptáčky, kteří u nás přezimují a je pro ně těžké najít si pod sněhem a ve zmrzlé půdě nějakou potravu. My jsme s dětmi na ně nezapomněli. Ve třídách vznikaly krásné projekty, kdy děti nejznámější přezimující druhy bezpečně poznávaly na obrázcích nebo při pozorování každodenního přímého přenosu „Ptáčci na krmítku“.            Seznámily se s jejich životem, skladbou potravy a v souvislosti s tím i s dalšími poznatky z předmatematických dovedností, pohybových a hudebních činností, a také výtvarně a pracovně tvořily. Každý den doplňovaly na zahradě ptačí budky, připravovaly pro ptáčky různé dobroty a pochutiny.

Děti ze třídy Veverka nezapomněli ani na zvířátka v lese a zanesli jim spoustu dobrůtek. Alespoň si zvířátka pochutnala i po Vánocích.

A leden si každá třída užívala podle sebe, když byl venku sníh a led, využívaly děti tohoto dnes komfortu a pořádně se vydováděly venku na školní zahradě.

A pokud sníh venku nebyl, připravovaly paní učitelky pro děti různé projektové dny jako třeba „Bílý den“, „Třídní hrátky“ „Ledové hrátky “ ve třídách. Děti se seznamovaly s vlastnostmi ledu v teplé třídě, plnily nejrůznější logické, pracovní, matematické, výtvarné úkoly, pracovaly na interaktivní tabuli nebo hrály pohádky.

Veselé hrátky jsou sice fajn, ale musíme při nich dávat pozor i na svou bezpečnost a zdraví. A abychom si své zdraví mohli dostatečně chránit, musíme i dobře poznat své tělo. Ve třídách vznikaly lékařské ordinace, byly zavěšeny rentgenové snímky končetin, které výtvarně zpracovaly děti.  Skládaly se kostry, pod lupou pozorovala kůže na rukou, v encyklopediích vyhledávaly vnitřní orgány. Děti si vyzkoušely spoustu praktických činností souvisejících s poznáním lidského těla a péči o vlastní zdraví.

Děti ze třídy Žabka měly to štěstí, že mohly navštívit Městskou knihovnu ve Frýdku. Pandemie Covid-19 nám znemožnila vyrážet s dětmi za kulturou a dalšími akcemi za hranice plotu naší mateřské školy. Děti ze Žabičky se vrátily plné nadšení a dojmů.

Tak jen věříme, že vše se lepší a i ostatní třídy budou mít v dalších měsících stejné štěstí.

 

PROSINEC 2021

Prožili jsme společně tradice sv. Martina, sv. Ondřeje a už abychom stříhali Barborky! Už je tady je prosinec a s ním nejkrásnější období … období adventu. Ve všech třídách tvořily děti s p. učitelkami adventní věnce, abychom mohli společně zapálit první adventní svíčku. Ale proč jsou ty svíčky čtyři, a kdy už přijde Mikuláš, a za kolik dnů budou Vánoce. To jsou každodenní otázky dětí v předvánočním období. Paní učitelky jsou šikovné a připravily ve všech třídách pro děti adventní kalendáře v podobě punčošek, balíčků nebo pytlíčků s překvapením a úkolem. Období adventu není jen časem napětí, radostí, očekávání , ale také dětem přináší tolik nových poznatků, tvoření, zpěvu, dramatizací atd.

Všichni jsme počítali dny do  návštěvy Mikuláše s čertem a andělem. Děti se na tuto návštěvu těšily a pilně připravovaly. Tvořily čertíky, andílky, pekly čertovské perníčky a pořádně si užily čertovské, nebo Andělské, nebo třeba Čerťo-andělské dny ve svých třídách. A nebylo to jen tak, protože andělské úkoly jsou docela těžké, a ty čertovské ještě těžší a divočejší.

Ale teď vážně … na chodbě to cinká, rachotí, někdo tam blekotá, do školičky přišli Mikuláš s andělem a čertem. Některé děti byly statečné, jiné zvědavé a ty menší měly slzičky na krajíčku. Ale hodné paní učitelky by je nikdy nedaly a domluvily se s panem Mikulášem a čerta nechaly mnohdy do třídy jen nakouknout a po zbytek času musel čekat na chodbě. Přišel jen, když děti zpívaly písničky nebo přednášely básničky. Děti ze třídy Krteček si pro Mikuláše, anděla i čerta připravily hádanky. Ale je vidět, že až na čerta jsou to vzdělanci a vše hravě uhádli. Veškeré obavy a strach se rozplynul, když andílek pomazal dětem čelíčka andělským prachem a čert na příkaz pana Mikuláš přinesl koše s balíčky.

Adventní punčošky mizely z kalendářů den po dni.  Vánoce klepaly na dveře, ve třídách se peklo a zdobilo cukroví. Děti ve třídě Veverka si s p. učitelkami upletly a upekly i vánočku. Opravdu se jim povedla a byla výborná. Ve všech třídách tvořily děti  přáníčka a malé dárečky pro své nejbližší, dovídaly se, jak se slaví vánoční svátky v jiných zemích naší zeměkoule a že v Rusku naděluje děda Mráz, v řadě zemí Santa Claus a v Itálii dokonce čarodějnice Befana. Zdobily se vánoční stromečky a děti ze třídy Žabka nezapomněly nadělit i ptáčkům na naší školní zahradě. Připravily pro ně vánoční stromeček ozdobený ptačími dobrotami. Také se zašly podívat na adventní městečko na místeckém náměstí.

Paní učitelky spolu s dětmi připravovaly  betlémy a  vyprávěly legendu o narození Ježíška. V některých třídách tvořily děti s paní učitelkami postavičky do betléma z papíru, textilu atd. Ale ve třídě Sovičce vznikl živý betlém přímo z dětí.

Ježíšek sice normálně naděluje až 24.12. večer, ale protože toho má opravdu hodně a navíc, školička je o vánočních svátcích zavřená, přišel k nám už těsně před vánočními prázdninami. Děti si nejdříve vyzkoušely vánoční zvyky od krájení jablíčka, přes hádání budoucnosti z kouzelného pytlíčku, také se házelo papučemi, jestli školáci už nastoupí v následujícím roce do první třídy. Ochutnávalo se cukroví, zapalovaly svíčky a prskavky, zpívaly koledy a přednášely básničky a vánoční přání. Pak kdesi zazvonil zvoneček nebo rolnička? … to nevíme, ale najednou se dárky objevily pod stromečkem. Každý si jistě dovede představit rozzářené oči dětí.

Každým rokem se snažíme prostřednictvím naší mateřské školy pomoci někomu, kdo to potřebuje. Letošní akce „KRABICE OD BOT“ byla zacílena na děti z chudších rodin. Je důležité, aby děti získaly povědomí o tom, že ne všichni se mají dobře, že pomáhat je důležité a že někoho obdarovat je to největší kouzlo Vánoc. Děkujeme vám rodičům z MŠ Třanovského i z MŠ Gogolova, kteří se s námi zapojili. Dárky jsme doručili na sběrné místo a věříme, že udělají radost těm, kteří to potřebují.

 

Rok 2021 končí. Opět nám přinesl hodně radostí, úsměvů a krásných chvilek s našimi-vašimi dětmi. Ale také nervozity, nemocí, nachlazení a opatření kolem Covidu-19. Je nám líto, milí rodiče, že jste ty poslední dny před Vánocemi nemohli prožít spolu s námi ve třídách při vánočních dílnách a besídkách. A protože jsme vás o tento zážitek nechtěli připravit úplně, připravili jsme si malá vystoupení s dětmi i pro vás a každá třída má pro vás odkaz, kde si je můžete otevřít, podívat se a prožít alespoň kousíček toho, co prožívají s dětmi vaše paní učitelky.

Přejeme vám všem pohodové, láskyplné vánoční svátky a v novém roce více klidu, zdraví, štěstí, tolerance a hlavně radost z vašich dětí.

 

LISTOPAD 2021

Listopad, listopad, lísteček ti na dlaň spad.

Podzim vrcholí a listopad přináší pro naše děti nové akce a zážitky. Hned na počátku měsíce jsme si na všech třídách připomenuli památku zesnulých. Zavzpomínali jsme na naše blízké, kteří nás už opustili a učili se brát život se všemi svými zákonitostmi, tak, jak běží.  Ale abychom se i trošku poveselili, trošku se báli, ale také odtajnili nové poznatky, připravily paní učitelky pro děti ve třídách projektové dny. V některé třídě šlo o Strašidelný rej, v jiné si děti užily Halloweenské dopoledne nebo Strašidelné běsnění. Ale další dvě třídy pojaly svůj projektový den v poklidné atmosféře a prožily si Oranžový den nebo Uspávání broučků. S jistotou však můžeme říci, že si děti akce ve svých třídách, ať už převlečené za nejrůznější strašidla, v oranžovém oblečení nebo i s tykadélky jako broučci, pořádně užily. Naučily se, že strašidla neexistují a převlékají se za ně lidé, jak vzniká oranžová barva, co vše se dá vytvořit, uvařit a upéci z dýní. Vyzkoušely si svou odvahu, rychlost, postřeh a paměť při nejrůznějších didaktických a pohybových hrách. Ale hlavně  byla to pořádná jízda a kopec legrace.

 

 

Děti mají v  poslední době pohybu hodně málo. Oo různé pohybové aktivity je ochuzuje i dnešní koronavirová epidemie. Proto jsme s velkým nadšením přijali nabídku organizace Basket-pointu k pravidelným návštěvám tělocvičny po celý školní rok. Je listopad a naši předškoláci konečně začali  Basket-point navštěvovat. Už se na pořádné sportování těšili.  To je zážitek … proběhnout se po krásné velké tělocvičně, vyzkoušet si některé kousky s basketbalovým míčem, jako opravdový sportovec, a to vše pod vedením skutečného trenéra basketbalu. Děti byly nadšené, jen doufáme, že budeme moci v návštěvách pokračovat a Covid-19 nám to zase nepokazí!

A nejen sportování, také trošku kultury jsme chtěli našim dětem dopřát. Proto jsme pozvali do školičky paní Vlaďku Gavlasovou … lektorku hudebních prožitkových programů  se svými netradičními hudebními nástroji. Při jejich Muzikohrátkách tvoří hudbu společně s dětmi. Využívá hru na neobvyklé etnické nástroje, vokální techniky-léčivý zpěv, hru na tělo, taneční a pohybové techniky. Muzikoterapie funguje jako skupinová terapie a prostředek redukce stresu. Děti byly hudbou a zvuky nástrojů úplně pohlceny. A když si na konci zabubnovaly na bubny djempe … to bylo něco!

Listopad je posledním podzimním měsícem. Příroda pomalu usíná a připravuje se k zimnímu spánku. Naše děti se učí přírodu vnímat všemi smysly a obohacovat si své poznatky o další informace. Zjišťovaly, která zvířátka žijí v lese, která pod zemi, na zemi i ve vzduchu. Čím se živí, jak se připravují k zimnímu období. kdo a jaké zásoby si hromadí a kdo je prostě spáč a celou zimu prospí. A co stromy, které opadnou a které ne a jaké můžeme v lese najít. Co nám prozradí kůra, co letokruhy a jaké pohádky známe, kde les hraje hlavní roli.

A v listopadu nezapomínáme ani na další svátky a tradice. Vždyť svatý Martin nám přiveze první sníh a svatomartínské rohlíčky ve školce upečené, ty chutnají nejlépe. Svatomartínské oslavy jsou ale také předzvěstí zimy a blížících se vánočních svátků, a na ty se děti už moc těší.

ŘÍJEN 2021

 

Měsíc říjen by se dal nazvat barevným měsícem. Listí, plody, vlastně celá příroda poskytuje nepřeberné množství barev, plodů a podnětů na vzdělávací témata pro děti. Děti se učily barvy nejen poznávat a pracovat s nimi, ale seznamovaly se s nejrůznějšími druhy ovoce a zeleniny. Rozvíjely si smyslové vnímání, podzimní plody všelijak kulinářsky upravovaly … ve třídách se pekly jablíčkové záviny, dělaly ovocné a zeleninové saláty.  Z plodů ovoce i zeleniny vyráběly paní  učitelky tiskátka, která děti využily k výtvarnému tvoření. A nebyli tu jen malí sadaři, zahradníci, kuchtíci, výtvarníci, herci, kteří si zahráli třeba pohádku „O veliké řepě“, ale také matematici, kteří přepočítávali jednotlivé kusy a filozofové, jenž dumali nad tím do jaké velikosti může dýně vyrůst, nebo jak malé je nejmenší jablíčko.

 

Plody dozrály, listí opadlo a musí se pohrabat a odvézt. I naši malí předškoláčci pomohli při shrabování a kupení hromad.

Ale kdo uklízí naše město? Samozřejmě se musíme snažit všichni, aby naše ulice  zářily čistotou. Ale, co když nám přesto nějaký ten papírek od bonbónu uletí. Anebo ulice po zimním období, kdo je uklízí? Abychom o tom všem zvýšili dětem jejich povědomí, pozvali jsme zástupce „Technických služeb“ našeho města do areálu školičky. Děti si prohlédly čistící vůz,  zahrály si na jeho řidiče, dověděly se hodně důležitých informací a vyzkoušely si některé nástroje, které používají zaměstnanci technických služeb k úklidu ulic.

Měsíc říjen pomalu končí a dětí se už připravují na oslavy halloweenu a vzpomeneme i na naše blízké zesnulé.

 

ZÁŘÍ 2021

Prázdniny utekly jako voda, začal nový školní rok a my jsme přivítali v naší mateřské škole 123 dětí.  Některé nové mladší děti přicházely s obavami a slzičkami. Vždyť září je adaptačním obdobím, kdy se děti seznamují s novými kamarády, svou značkou,  třídou, hračkami, paní učitelkami a vlastně celou školičkou. Letošní adaptace a sžívání kolektivu měly děti těžší, protože je velmi často trápily různé respirační nemoci, kvůli kterým musely svou docházku do školky  často přerušit. O to víc se paní učitelky snažily vše jim vynahradit, vymýšlet zajímavé činnosti a program tak, aby byly děti co nejvíce v pohodě a do školičky se těšily. Ti nejmenší přicházeli se svými oblíbenými plyšáčky, kteří jim alespoň trošku nahradily maminku.

 

Na všech třídách se společně tvořila pravidla třída, která jsou velmi důležitá pro klidný a bezpečný pobyt dětí ve třídě. Slziček ubývalo, vznikala nová přátelství a děti začaly vzájemně spolupracovat, prožívat a tvořit. A protože září nám přináší i nové roční období podzim, pustili se všichni do vyrábění draků. Některé třídy si vyšly do blízkého okolí  vyzkoušet letecké dovednosti svých papírových výrobků, jiné se dráčkem jen tak proběhly po naší školní zahradě.

 

Děti se učily vnímat změny v přírodě se začínajícím podzimem, sklízely plody svých vyvýšených záhonků, zpracovávaly je a veliké dýně nechávaly dozrát, aby je pak využily ke tvoření v říjnu nebo listopadu. V letošním školním roce jsme se ve svých třídních vzdělávacích programech zaměřili zejména na enviromentální výchovu a sociální cítění a vnímání dětí. Už od září děti sbíraly přírodniny, učily se je poznávat, tvořit, hrát si s nimi a vytvářet si kladný vztah      k přírodnímu prostředí, k živé i neživé přírodě.

Konec září nám poskytuje nepřeberné množství podzimních plodů. Ve třídách začaly vznikat výstavky zeleniny, ovoce, děti se měnily v kuchaře a degustátory … ale o tom až v příštím měsíci, měsíci říjnu.