Podařilo se

 PROSINEC 2020

   A je to tady, pro mnohé z nás nejkrásnější měsíc v roce – prosinec. Ale kdo se na něj nejvíce těšil, byly děti. Vždyť nastal adventní čas a za dveřmi jsou Vánoce. Děti se seznamovaly s adventními zvyky a tradicemi, ve vázách  se honosily větvičky barborek, ve všech třídách tvořily paní učitelky za vydatné pomoci dětí – adventní svícny. Ale hlavně adventní kalendáře, které dětem pomáhaly ukrajovat čas a ukazovaly, kolik ještě zbývá dnů, než přijdou čert s Mikulášem a andělem, a kdy už konečně přijde do školky, a pak i domů Ježíšek. Děti si nejen posilovaly svou trpělivost, tlumily zvědavost, rozvíjely estetické cítění, procvičovaly matematické dovednosti, dovídaly se o tradicích a zvycích v dalších zemích světa, ale zejména tvořily – vždyť Mikulášská nadílka byla za dveřmi a všichni chceme, aby se u nás panu Mikulášovi líbilo. A aby taky viděl, co všechno jsme se už naučili a umíme. A kolik písniček a básniček o čertech a andílcích se školičkou rozléhalo, a v některých třídách se pekly i čertovské perníčky. A pak nastal ten dlouze očekávaný den a děti, aby se tolik nebály, se také převlékly za čertíky a andílky a vyzkoušely si spoustu her a úkolů z pekelného nebo nebeského prostředí.

Pak se ozval cinkot, rachot a do naší školičky vešli Mikuláš, čert a anděl. Prošli všemi třídami, ale protože tady máme hodné děti, a zlobiváčci dali čertovi ruku na to, že se polepší, nikoho čert nevzal. Ba naopak, děti dostaly sladké balíčky.

Po Mikulášské nadílce se v plném proudu rozběhly vánoční přípravy. Děti tvořily vánoční ozdůbky a zdobily jimi vánoční stromečky, v některých třídách se pekly perníčky, v jiných vánoční cukroví. Ve všech třídách děti tvořily přáníčka nebo dárečky nejen pro své nejbližší, ale také přátelé naší mateřské školy. Vánoční čas přeje rozvíjení kamarádských vztahů mezi dětmi, citových vztahů k nejbližším, ale mnohdy také k usmíření se svým rivalem nebo alespoň k uklidnění vztahů. Celou budovou se ozývaly vánoční písně a koledy, vonělo cukroví, a i v tak nepříjemné a smutné době, kdy nás stále sužuje coronavirová epidemie, byly Vánoce ve školce opravdu nádherné a pohodové se spoustou nových hraček a didaktických pomůcek pod vánočním stromečkem. 

Rok 2020 skončil a my jsme plní očekávání, co nám přinese nový rok – 2021. Přejeme vám, nám, našim – vašim dětem a všem lidem, aby byl mnohém lepší a zdravější, než ten s dvacítkou na konci, který nás tak moc potrápil.

 

 

LISTOPAD 2020

    V pondělí 9. listopadu jsme se po třech týdnech karantény a uzavření mateřské školy opět vrátili do svých tříd a začali pilně pracovat, abychom dohnali to, co nám karanténa překazila. Podzim byl v plném proudu a děti se seznamovaly s přípravami přírody na zimu. Ve třídách si hrály s nasbíranými přírodninami, tvořily  z nich nejrůznější výtvory a umělecká dílka, čímž si rozvíjely svou fantazii, praktické dovednosti i estetické cítění. Ale také předmatematické dovednosti, třídily, přirovnávaly, srovnávaly atd. Také se učily plody poznávat a pojmenovávat a určovaly, ke kterému stromu patří. A všeobecné znalosti o přírodě si ještě rozšířily o ekologii a hlavně o tom, jak přírodě pomáhat a sami ji chránit. Nezapomněli ani na lesní zvířátka a ptáčky, o které je třeba se v zimě postarat. Jen škoda, že jsme nemohli pozvat rodiče na tradiční dílničky, anebo celoškolková setkání. Nápadů jsme měli dost, jen COVID-19 nás stálé omezuje.

Některé děti si rodiče ,z obavy před nákazou, nadále nechaly doma. Paní učitelky jsou však s rodinami nejstarších předškoláků ve stálém kontaktu a poskytují jim náměty, nápady a pracovní listy pro distanční výuku.

Tři týdny ubíhaly jako voda a my jsme se těšili a začali připravovat na vánoční svátky. Už ve druhém týdnu, po znovuotevření mateřské školy se děti těšily, že přijede Martin na bílém koni, ale na sněhovou nadílku si musely ještě počkat. A tak se školičkou rozléhal zpěv písní o sv. Martinovi, děti se seznamovaly s českými tradicemi a začínaly se těšit na prosinec a vánoční čas.

 

 

 ŘÍJEN 2020

   Podzim se ukázal v celé své kráse, je nádherně barevný a poskytuje spoustu nápadů , námětů a přírodního materiálu pro práci s dětmi.
Děti se ale také staly malými chemiky, kdy jsme na začátku měsíce přivítali paní inženýrku Dagmar Gluchovou, pod jejímž odborným vedením vyráběly děti barevné plastelíny. Samy na digitální váze odvažovaly přesné množství mouky, soli, měřily množství vody a oleje.  Rozvíjely si tak všeobecné znalosti i praktické dovednosti, a svou jemnou motoriku si procvičily při zpracování ingrediencí v plastelínu, do které jim pak paní chemička přidávala potravinové barvivo podle jejich přání. Ve třídě vznikaly krásné výrobky z hmoty, kterou si děti samy vytvořily.

Podzim nám poskytuje kromě přírodních krás, také dostatek vitamínů, které jsou pro nás obzvláště v této době tak důležité. Děti se učily poznávat a pojmenovávat různé druhy ovoce a zeleniny, ale nejen to – ve svých projektových dnech se učily plody zpracovávat a přijít vitamínům na chuť.  Ve třídách se sušilo ovoce, pekly jablíčkové záviny, také jablíčkové větrníčky. Jak výborně chutnaly domácí bramborové hranolky nebo čokoládovo-ovocné fondue. Ochutnaly i paní kuchařky a nešetřily chválou.

V některých třídách probíhaly dramatizace známých pohádek a děti nezapomněly ani na tu “O veliké řepě” . Tady se zase na chvíli vžily do rolí malých herců a připravily si ztvárnění pohádky od kulis, přes kostýmy i samotnou režii nejdříve paní učitelky, později jedním z nich.

Ale zhoršující se epidemiologická situace COVID-19 se nevyhnula ani naší školičce a kvůli výskytu pozitivních případů mezi zaměstnanci mateřské školy i dětmi, byla MŠ Krajskou hygienickou stanicí 15. 10. uzavřena. Paní učitelky nadále spolupracovaly s nejstaršími dětmi a jejich rodiči, zasílaly jim nejrůznější úkoly, nápady a náměty, a poctivě připravovaly distanční výuku. Rodiče je na oplátku potěšili fotografiemi a filmečky z výuky doma, nebo třeba v přírodě. Ale všichni jsme se už těšili, až se zase vrátíme do naší Pohádky.

 

 

ZÁŘÍ 2020

  V úterý 1. září 2020 jsme zahájili další školní rok. Do naší školičky nastoupilo 128 dětí. Větší  polovina dětí už mateřskou školu navštěvovala v minulých létech a na své kamarády a paní učitelky se děti hodně těšily. Ale pro některé naše nové dětičky byly první dny ve školce bez maminky a tatínka smutnou záležitostí. Často se ozýval pláč a paní učitelky neúnavně děti ubezpečovaly, že maminka, nebo tatínek pro ně přijdou , a seznamovaly je s novými dětmi, hračkami, prostředím a snažily se jim první dny ve školce co nejvíce zpříjemnit. A i když začátky nejsou nikdy lehké, děti si postupně zvykaly a nacházely nové kamarády. Takže ke konci měsíce, už bylo slziček méně a úsměvů na tvářích stále více a více.

 

Od 10. 9. se sice opět zpřísnila opatření Covid-19, ale i tak jsme mohli pozvat zákonné zástupce našich dětí, abychom s nimi 16. a 17. září pobesedovali na prvních informačních schůzkách. A hlavně nové rodiče obeznámili s provozem mateřské školy, nabídkou akcí a vůbec s se vším, co s chodem a zpříjemněním pobytu dětí ve školce souvisí.

 

Také jsme pozvali divadelní společnost “OD UCHA K UCHU” s muzikálovou pohádkou ” Jak se princezna Lotynka napravila”, u které se děti nejen pobavily, ale také se i zasmály a zazpívaly si.

Na všech třídách se pilně pracovalo, tvořilo a vyrábělo a podzim se všemi svými krásami a zvláštnostmi dominoval. Děti zpracovávaly podzimní plody a prostřednictvím prožitků se je učily lépe poznat. Také získávaly pracovní návyky, zručnost a hlavně prožívaly radost ze své vlastní práce. 

Jen škoda, že  jsme museli řadu připravovaných exkurzí a kulturních akcí zrušit kvůli epidemii covid-19, která se s podzimem začala opět zhoršovat. Uvidíme, co nám přinesou další měsíce.

 

 

 

ČERVEN 2020

Máme tady 01. června – Mezinárodní den dětí. Pro naše děti byl tento den překvapením už při příchodu ke školičce. U každého pavilónu na ně totiž čekal krásný barevný skákací panák v podobě hlemýždě anebo zámku. Děti měly velkou radost a každou cestu do mateřské školy se ještě trošku proskočí a teprve pak vklouznou do svých tříd. Svůj slavnostní den oslavila každá třída po svém. Paní učitelky připravily pro děti zajímavý program, ať už v podobě pohybových her, hraných pohádek nebo třeba soutěží. A své oslavy zakončily děti mlsáním nanuků.

Červen nám přináší léto a vůni prázdnin. Ale tak, jak byl celý tento rok díky koronavirové epidemii zvláštní, tak také měsíc červen se nepředvedl v nejlepším světle. Původní sucho střídaly přívalové deště a bouřky, výlety a akce do přírody nám hygienici kvůli COVID-19 nedoporučovali, a také obvyklá “Zahradní slavnost” k rozloučení se školním rokem se letos nekonala. A tak, co jsme mohli, uskutečnili jsme s dětmi v areálu naší mateřské školy. Máme krásné záhonky, ale chyběl nám domeček pro broučky. Paní učitelky a děti přinášely přírodní materiál pro vyplnění hmyzích komůrek a náš skvělý pan údržbář si poradil se starými deskami a zhotovil krásný broučkovník. Ten jsme pak s dětmi naplnilli a musíme uznat, že se nám moc povedl.

Díky koronavirové epidemii, kdy byly mateřské školy v našem městě uzavřeny, nastoupila po jejich otevření sice jen polovina dětí a to i předškoláků. Ale my jsme se s nimi chtěli i tak rozloučit důstojně a uzavřít tak tento školní rok. Každá třída si připravila “Pasování předškoláků na školáky ” ve své režii a pokud počasí přálo, uskutečnilo se pasování na naší školní zahradě. Když nám to ale dešťové přeháňky překazily, konalo se ve třídě a byla to i tak velice hezká a dojemná akce. Moc si vážíme i toho, že ač některé děti do MŠ nedocházejí, tak pozvání přijaly téměř všechny děti a jejich rodinní příslušníci.

Školní rok 2019 – 2020 končí. Byl zajímavý a zvláštní zároveň. Střídal se smích, radost, veselí, smutek, strach a obavy o zdraví. Snad už bude vše v pořádku a nám nezbývá než popřát našim dětem krásné, pohodové, teplé a slunečné dny. Našim předškolákům vykročení do základní školy tou správnou pravou nohou. A zákonným zástupcům našich dětí poděkovat za vstřícnost, spolupráci a toleranci, když se někdy něco nepovede tak, jak si to všichni přejeme.

Pohodové prázdniny a odpočinkovou dovolenou – naši milí!

KVĚTEN 2020

Hurá!

A je to tady, 11. 05. 2020 opět rozjíždíme provoz naší mateřské školy. Děti a jejich rodiče sice vítáme v rouškách, ale jsme rády, že se život normalizuje a je vidět, že jsme se netěšily jen my na děti, ale také děti na nás. A možná, že ještě víc než děti, se těšili rodiče, kteří si svých ratolestí doma pořádně užili. Dětí sice nastoupila jen polovina, ale i tak se budovou školky rozléhají radostné pokřiky, výskání a veselý zpěv.

Společné akce jsou  zakázané, ale to vůbec nevadí. Každá třída pokračuje ve svém programu a děti, aniž by to věděly, se vzdělávají ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Pro děti, které zůstaly doma jsou připraveny úkoly a pracovní listy k předání a je nám líto, že jen část rodičů na naše výzvy reagovala a pro úkoly dorazila.

Letos jsme pro naše maminky k jejich svátku nemohli připravit společná odpoledne s kulturním programem nacvičeným dětmi, a proto jsme připravili projekt, ve kterém si děti vyzkoušely práci s keramickou hlínou. Pod vedením skvělé paní keramičky Šodkové vznikala pod rukama dětí nádherná dílka, která po vypálení byla ještě krásnější a jistě teď zdobí stěny pokojů domácností.

A že jsou naše děti také zkušenými zahradníky, zelináři a bylinkáři dokazují květinové a bylinkové zahrádky, které společně s paní učitelkami vytvořili a rovněž vyvýšené záhonky, ve kterých pěstují nejrůznější druhy zeleniny. Děti tak získávají zkušenosti a mohou pozorovat a samy se podílet na procesu od semínka po dospělou rostlinku. Mají pak velkou radost, když jejich cibulku, petrželku nebo třeba libeček použijí paní kuchařky k přípravě pomazánek, do polévky nebo třeba do salátu. A když se dozví, že je jídlo s bylinkou nebo zeleninou, kterou samy vypěstovaly, mnohdy sní i to, co by jindy ani neokusily.

Ale pilné byly také paní učitelky, které se sešly ve školce o víkendu a dětem před jejich svátkem připravily překvapení před dvěma vchody jednotlivých pavilónů. Trošku jim sice kazilo práci počasí, ale to naše paní učitelky neodradilo a i pod slunečníky, které na chvíli nahradily deštníky, skákací panáky pro děti dokončily.

To se budou děti divit až přijdou 1. června do školičky!

 

BŘEZEN 2020     DUBEN 2020

Na tyto dva měsíce, které už bývají prohřáté jarním sluníčkem, a na které se obvykle s dětmi moc těšíme, nebudeme vzpomínat rádi. Jen co skončily jarní prázdniny a my jsme chystali zajímavé akce pro děti, zaskočila nás koronavirová epidemie. Všichni jsme se začali bát o zdraví své i svých nejbližších a známých, a ve školičce jsme se naposled sešli v pátek 13. 03. Od pondělí 16. 03. magistrát města Frýdku-Místku rozhodl o plošném uzavření všech městských mateřských škol a děti zůstaly doma. Ale naše paní učitelky nezahálely, buď pracovaly z domu – šily roušky, připravovaly nové pomůcky a projekty pro svou práci s dětmi nebo uklízely a zdokonalovaly interiéry tříd a okolí MŠ. A protože  v naší mateřské škole Pohádka na ul. Třanovského se vlastně provoz nezastavil vůbec a pokračoval dále pro děti pracovníků IZS, vystřídaly se ve třídách s dětmi téměř všechny paní učitelky obou mateřských škol.

Je konec dubna, karanténová opatření se rozvolňují a vypadá to, že se v květnu s našimi dětmi ve školičkách opět sejdeme. Už aby to bylo – je nám po dětech opravdu smutno.

 

 

ÚNOR 2020

A je tady únor. Na všech třídách se pilně pracuje, cvičí, zpívá, děti hrají divadlo, ale nejvíc se těší malí lyžaři, kteří jsou přihlášeni k lyžařskému výcviku “Lyžujeme se sluníčkem” ve sportovním areále na Bílé. A přesto, že sněhu bylo všude velmi málo, Bílá opět nezklamala a byla opravdu bílá. První lyžařský den dětem sice pokazila vichřice Sabina, kdy bylo nebezpečné vůbec vycházet ven, natož lyžovat někde v horách. Ale od úterka už děti lyžovaly a protože se jim asistenti snažili nahradit první zrušený den, byly jim prodlužovány lyžařské hodiny a malí lyžaři přicházeli na svačinku a malý odpočinek do šaten na Bílé pořádně unaveni. Všichni se však v lyžařském sportu zdokonalili a přijížděli usměvaví a nadšení.

A jen skončil lyžařský výcvik, čekalo na děti další těšení. Všechny třídy se v tomto masopustním období připravovaly na karneval. Třídy Motýlek a Sovička se domluvily a pozvaly do školičky veselého klauna “Pepina”

 

Na třídách Krteček a Veverka se z p. učitelek a asistentek staly čarodějnice a přivítaly děti i jejich rodiče na “Pohádkových karnevalech”.  Děti plnily nejrůznější úkoly a tím vysvobozovaly začarované pohádky.

 

Třída Žabka se proměnila v zimní ledové království a děti i jejich rodiče si zde užili “Zasněžený karneval”

Zimní měsíce končí a ač moc zimní ani nebyly, občasné vločky střídaly kapky deště a vítr vítězil na celé čáře – všichni se už těšíme na sluníčko a blížící se jaro.

LEDEN 2020

Začal nám nový rok 2020 a všichni si klademe otázku jaký bude a co nám přinese. Těšíme se z toho, že přichází něco nového, ale zároveň máme i trošku obavy. To se však netýká dětí, ty se dovedou radovat z každé maličkosti, z každé sněhové vločky i zamrzlé kaluže. A je pravdou, že letošní zima jim moc těch sněhových radovánek nepřináší. Snad se ještě nějakého sněhu dočkáme, alespoň v únoru, kdy se už malí lyžaři těší na lyžařský výcvik.

Leden je klidný, pohodový měsíc, ale také měsíc ukončení prvního pololetí školního roku, a tak se hodnotí a bilancuje. Proto jsme pozvali do školičky rodiče na pololetní třídní schůzky, abychom společně řešili, co se nám za první pololetí s dětmi podařilo, kde nás ještě bota tlačí a co všechno nás čeká v druhé polovině školního roku 2019/20.

A na všech třídách se dál pilně pracovalo, děti se učily poznávat zimní období i z jiné stránky než krajinu probělenou sněhem a ledem. Seznamovaly  se s různými pohádkami, povídaly si s p. učitelkami o lidském těle, zdraví, učily se předcházet nemocem a úrazům. A zimní sporty, které nemohly provozovat venku na sněhu si vyzkoušely na třídních zimních olympiádách v herně. Také většina tříd navštívila Městskou knihovnu ve Frýdku a musíme poděkovat p. knihovnicím za za balíček nápadů a činností pro děti, kde se opět seznamovaly s tím, jak vypadá lidské tělo zvenčí i uvnitř a s dalšími důležitými poznatky.

První měsíc nového roku končí, ale my už se  všichni těšíme a hlavně děti se těší na měsíc únor, protože nás čeká lyžařský výcvik, ale hlavně na všech třídách – veselé karnevalové reje.

 

PROSINEC 2019

Prosinec je časem vánočním. Zejména v mateřské škole máme možnost prožívat tento kouzelný čas s dětmi naplno. Školička je krásně vyzdobená, roztomile na nás boulí oči čertíci z nástěnek a usmívají se andílci. Třídy jsou vánočně vyzdobeny, voní to tam perníčky a cukrovím, které pečou samy děti pod vedením svých paní učitelek.

Každoročně se nám po třídách prohánějí malí živí čertíci a andělé, kteří plní nejrůznější pekelné a nebeské úkoly ve svých Čertovsko-andělských dnech a nejinak to bylo i v letošním čase. Veškerá očekávání vyvrcholila 5. prosince dopoledne, kdy nás navštívil Mikuláš s čertem a dvěma anděly. Mnohým odvážlivcům se trošku zatřepala brada a zaleskly oči, ale nakonec vše dobře dopadlo a čert si nikoho neodnesl.  A navíc dostaly děti od Mikuláše sladké balíčky.

Pro naše rodiče je ale předvánoční období většinou časem bez zastavení a odpočinku. A aby i oni nasáli vánoční atmosféru a užili si chvilku klidu a pohody, pozvaly si je děti s paní učitelkami na Vánoční odpoledne v naší školičce. Nejprve v jednotlivých třídách vyráběli rodiče společně s dětmi krásné vánoční dekorace. Někde i zdobili vánoční stromečky, anebo děti zazpívaly koledy a vánoční písně. A když se začalo stmívat, sešli jsme se všichni na školní zahradě pod naším krásně nazdobeným vánočním stromem. Při doprovodu elektronických varhan se do okolí rozléhaly dětské hlásky a koledy a vánoční písně potěšily i nejednoho pocestného, který kolem právě procházel. Celou atmosféru ještě umocnila poslední píseň, při které děti vytáhly z kapsiček rozsvícené svíčky na baterii  a svůj zpěv doprovázely malými světýlky – to se i v mnoha očích dospěláků zaleskly slzy dojetí.

A pak to přišlo. Každý, kdo má děti, si dovede představit ty rozzářené oči, jásot,  vzájemná objetí a radostné poskakování …. to když děti uviděly vánoční stromeček ve třídě – obložený ze všech stran dárečky.

   Jeden rok končí a nový nám začíná. Nikdo neví, jaký bude, ale celý kolektiv naší mateřské školy přeje všem rodičům a prarodičům našich dětí – spokojené, láskyplné a pohodové Vánoce a v novém roce hlavně zdraví, štěstí, lásku a rodinnou pohodu.

 

LISTOPAD 2019

Podzim vrcholí, je všude kolem nás … pod nohama nám vrže listí, vítr si s ním pohrává a občas si vezme i nějakou tu dětskou čepici. Blikající dýně před domy a rozsvícené hřbitovy dávají jasně najevo, že máme měsíc listopad, kdy se příroda  připravuje k zimnímu spánku. A i když tento měsíc není mezi nejoblíbenějšími, prožily naše děti ve školičce spoustu hezkých dnů a akcí.

Nejdříve jsme si připomněli svátek zesnulých a na některých třídách se slavily strašidelné halloweenské dny.

Také k nám zavítalo maňáskové divadlo “Šikulka”. Dětem se pohádky “Matýsek a jeho písmenko” a “Prasátko a kouzelné slovíčko” moc líbily.

Nejstarší děti se vypravily do Základní umělecké školy za hudební pohádkou “Jak se hraje na dveře”.

 

Děti ze třídy Veverka netrpělivě očekávaly první sněhové vločky na sv. Martina. Ale nevypadalo to, že má sněžit, a tak se pustily do pečení martinských rohlíčků. Povedly se jim skvěle a provoněly celou školičku.

Na třídě Motýlek se děti seznámily s významem státního svátku 17. listopadu akci “Den pro Česko”

Děti ze třídy Krteček navštívily Městskou knihovnu ve Frýdku a předškoláci ze třídy Sovička si prohlédly dětské oddělení frýdecké nemocnice.

A na konci měsíce si své znalosti a dovednosti vyzkoušely nejstarší děti celé naší mateřské školy, aby v tradiční akci “Maminko a tatínku, podívej, co už dokážu” zjistily, zda by už zvládly zápis do první třídy.

Listopad končí a jeho poslední den je zároveň první adventní nedělí. My už se na celé adventní období moc těšíme a věřte, že ve školičce s našimi dětmi – je to ten nejkrásnější a nejmilejší čas.

 

ŘÍJEN 2019

Čas tak neuvěřitelně utíká a my už máme za sebou 2. měsíc školního roku – měsíc říjen. Většina dětí si už našla ve školičce nové kamarády, děti si zvykly na své paní učitelky a ostatní zaměstnance. Ve všech třídách visí pravidla, která si děti se svými učitelkami vytvořily a učí se v kolektivu podle nich žít a dodržovat je. Každé dítě si nese z rodiny jiný vzor výchovy, a tak je důležité, aby se  kolektiv dětí sžil a jak se říká  “všichni táhli za jeden provaz”. Jen tak se může školní rok rozjet plným proudem. A že se také rozjel,  dokazuje spousta akcí a projektů, které pro své děti paní učitelky připravily.

V jedné třídě společně oslavili Mezinárodní den zvířat.

Dvě třídy se postupně vydaly na exkurzi dětského oddělení frýdecké nemocnice. Jeden nikdy neví, co se během života může přihodit a děti už alespoň mají představu, jak to v nemocnici na lůžkovém oddělení vypadá, a také – jaká různá vyšetření by v takovém případě musely podstoupit.

Krásné prosluněné říjnové dny přímo vybízely k procházkám do přírody. Děti se vypravily do místního “Arboreta” a nasály podzimní atmosféru. Kochaly se a učily poznávat a pojmenovávat barvy přímo v přírodě.

Podzim je krásný a přináší nám nejen radost a krásu pro oko, ale také pro mlsné jazýčky.  Dozrávají různé druhy ovoce a zeleniny,       a tak se naše děti také na chvíli proměnily ve zdatné kuchaře a cukráře, krájely a šlapaly zelí, pekly jablíčkové záviny, jablíčková srdíčka, také se jablíčka sušila, konaly se ovocné dny a děti se seznamovaly se zdravými sladkostmi.  Byli bychom moc rádi, kdyby tyto – nahradily klasické bonbóny při oslavách svátků a narozenin.

Velkým zpestřením pro děti, byla ukázka výcviku policejních psů na naší školní zahradě. Děti se mimo jiné dověděly, jak je složité pejska pro výcvik vybrat a k takové dokonalosti a oddanosti, kterou jsme měli možnost shlédnout – psa vycvičit.

Klid, pohodu a relaxaci muzikoterapií prožily děti s paní Gavlasovou. Z nezvyklých a netradičních hudebních nástrojů se linuly tóny a zvuky, které děti zklidnily, ale zároveň jim přinesly radost a dobrou náladu. A což teprve, když si na závěr mohly vyzkoušet africké bubny “Djembe” a společně si na ně zahrát.

Každá třída si připravuje pro děti svůj program, své projektové dny, ale co se sejít zase všichni spolu?! V loňském roce jsme “Uspávali broučky; zpívali společně pod vánočním stromem na naší školní zahradě, oslavili Den dětí atd. A chceme ve společném setkávání všech tříd a rodičů pokračovat i nadále. Proto jsme dali hlavy dohromady a vymysleli společnou akci “Kutálí se ze dvora …”.  Jasně, že se jednalo o bramboru! Ale co všechno se dá s takovou obyčejnou bramborou provádět … tak např. – tvořit bramborové panáčky “Bramboráčky”, udělat z nich výstavu, zatančit si bramborové tanečky, splnit bramborové úkoly a smlsnout si na čerstvých bramborových chipsech. Byla to moc hezká akce, všichni jsme si ji užili, rodičům děkujeme za téměř stoprocentní účast a už přemýšlíme, že se opět všichni setkáme před Vánocemi.

ZÁŘÍ 2019

   A už je to tady … kdo procházel kolem naší školičky první dny měsíce září, mohl otevřenými okny slyšet veselé výkřiky, smích a radostná zvolání – to když se staří dobří kamarádi vítali po prázdninách. Ale také srdce rvoucí pláč a křik, a to se zase s novým prostředím, novými kamarády a paní učitelkami “vítaly” naše nejmenší a nové děti.

Ale jak šel čas a měsíc září se chýlil ke konci, slzičky střídal – sice ještě nejistý, ale i tak pro paní učitelky velmi očekávaný úsměv na tvářích našich “broučků”. A nyní se pláč už ozývá jen někdy a ráno, nebo po víkendu. A i nové děti se už zapojují do společných akcí a projektů, věnují se výtvarným, hudebním, pohybovým a dramatickým činnostem, kterými rozvíjí svou osobnost, své zájmy, své schopnosti a dovednosti. Starší děti jim jdou příkladem a aktivně mladším kamarádům pomáhají.

A aby se děti do školičky těšily, a hlavně se vzdělávaly, připravují pro ně paní učitelky všelijaké zajímavé činnosti, projektové dny a kulturní akce. Od měsí-ce října by také měly začít zájmové kroužky pro děti, jako je Angličtina pro nejmenší, Jóga pro děti a Šachový kroužek. Ten se přijel dětem  představit prostřednictvím šachové pohádky  Frymík.

V letošním měsíci září jsme školní rok zahájili otevřením 5 tříd – jsou to  Motýlek, Žabka, Sovička, Krteček a jako úplně nová – třída Veverka. Celkem 128 dětí přivítalo 13 pedagogických  pracovníků, 3 zaměstnanci školní jídelny a 4 provozní zaměstnanci.

Přejeme všem našim dětem a jejich rodičům, aby vše co nejlépe a v nejkratší době zvládli, do naší školičky se těšili a byli tady spokojeni.

 

ČERVEN 2019

1.června – rozzářené tvářičky našich dětí, všude smích veselí, a také mlsání a užívání si hrátek v pěně. Vždyť děti na celém světě mají svátek. Také my jsme jim přáli šťastné, bezstarostné dětství plné zdraví, sluníčka a milované náruče rodičů. A to bezstarostné dovádění si děti užily na školní zahradě. Sluníčko a teplé červnové počasí přálo, a tak jim nic nebránilo pořádně si zaskotačit a osvěžit se.

Měsíc červen je tradičně akčně nejbohatším měsícem pro děti a jakýmsi strojem na jejich zážitky. Na chvíli se proměnily v malé chemiky a v “Prima pokusech” si vyzkoušely, jak spolu reagují různé kapaliny a směsi, a co se z nich dá všechno vykouzlit.

Malí šachysté zúročili své znalosti z celoročního docházení do šachového kroužku na “Šachovém turnaji” a všem dokázali, jak se dovedou soustředit a přemýšlet.

A protože červen už je předzvěstí léta a dokáže vykouzlit to pravé letní počasí, mohli jsme vyrážet do přírody a podnikat nejrůznější výlety. Děti ze třídy Motýlek požádaly maminky o kousek suchého chleba, jablíčko a mrkev a vydaly se do “Jízdárny pod Štandlem”. Nejen, že si koně prohlédly, mohly si je také pohladit a dokonce se i povozit, ale také se dověděly, jak musí  člověk o koně pečovat, kolik to dá práce, než se může svézt a spoustu dalších užitečných informací. Děti odcházely z jízdárny plné dojmů a většině z nich hloubala v hlavě myšlenka, jak by to bylo super – mít takového koníka doma  a jet na něm třeba do školky.

Děti ze tříd Sovička a Krteček se vydaly autobusem do Beskyd na Bílou, kde se hned po příjezdu proměnily v malé indiány. Ve skupinkách s různými názvy indiánských kmenů se naučily indiánskou říkanku, navlékly si korálky, vyzkoušely si střelbu lukem na divočáka, jízdu na nafukovacích kolech a vyzkoušely si svou odvahu a pohybové zdatnosti v lanovém centru. Některé děti “Indiánské dopoledne” tak zmohlo, že usnuly v autobuse při cestě zpět do školičky.

Další oblíbenou akcí, na kterou se děti zpravidla hodně těší, je “Zahradní slavnost”. Je pro děti ještě i k jejich svátku, ale také na rozloučenou se školním rokem. Letos byla v pohybovém duchu pod názvem “Cvičíme se zvířátky” a vyvrcholila tak celoroční spolupráce s programem České obcí sokolské.  Děti si vyzkoušely nejrůznější pohybové dovednosti pod vedením svých trenérek-učitelek a pod záštitou zvířátek, která poskytla náměty  pro jednotlivá stanoviště. Počasí bylo vyloženě letní, až tropické, ale naši malí sportovci se mohli posilnit a občerstvit u týmu provozních zaměstnanců. Radost z akce ještě umocnila zasloužená odměna v podobě balíčku s překvapením.

Měsíc červen, je i měsícem loučení. Naše nejstarší děti dovršily věku, znalostí a dovedností a mateřská škola už by je dál na své cestě za vzděláním a získáváním nových zkušeností neposunula. Stávají se z nich prvňáčci základní školy a my jsme se s nimi, jako každoročně, slavnostně rozloučili na “Pasování předškoláků na školáky.”

Školní rok skončil, z předškoláků se stali školáci a  všechny děti se rozutekly za prázdninovým dobrodružstvím. Přejeme jim dny plné sluníčka, pohody a zážitků. Rodičům přejeme klidné a pohodové léto a děkujeme za vstřícnost a spolupráci během školního roku. Na shledanou v novém školním roce 2019/20.

 

 

Květen bývá měsícem, kdy příroda je rozzářená barevnou paletou květů, čerstvou zelení a slunečními paprsky. Letos to bylo trošku jinak a měsíc květen přinesl spíše studené počasí a déšť. To však vůbec nevadilo našim plaváčkům – nejstarším dětem, které se odvážně vrhaly do vody krytého bazénu v Místku.

 

V měsíci dubnu probíhala na všech třídách třídní kola recitační soutěže “Povídálek”.  Vítězové  všech tříd obou mateřských škol předvedli 2. května své recitátorské a odvážné vystoupení v 1. ZŠ Petra Bezruče nejen svým rodičům, ale také dalším hostům a zástupcům základní školy.  Byl to opravdu krásný zážitek a nejednomu dospělákovi se zalesklo oko dojetím a uznáním.

A kromě toho, že se na všech třídách plnily úkoly třídních vzdělávacích programů a děti si rozšiřovaly svůj obzor o nejrůznější témata a vědomosti, vyzkoušely si nejstarší děti pod dohledem paní učitelek z Lidové školy umění, jak jsou na tom s hudebností. Dobří zpěváčci a děti, které správně vnímají rytmus, dostaly pozvánky k zápisu do LŠU v následujícím školním roce. Chlapci se zase zúčastnili náboru malých fotbalistů a kdoví, jestli v budoucnu nevyroste nový   Baroš nebo Rosický. Protože se blíží konec roku, všechny děti se fotografovaly, aby měly památku na svá předškolní léta. Ale nejvíc se všechny děti s láskou připravovaly na besídku pro maminky. Některé třídy trošku potrápily neštovice, a tak se program pro maminky posunul až ke konci měsíce. Nakonec však děti všech tříd předvedly pásma plná básniček, písniček, dramatizací a moderního tance. Maminky často neskrývaly slzičky dojetí.  My jsme za to rádi, jak jinak jim můžeme poděkovat za veškerou péči, snahu a spolupráci.

V měsíci květnu probíhaly rovněž zápisy do obou našich mateřských škol. Konec školního roku se nenávratně blíží a jedna akce střídá druhou. Také květen brzy vystřídá měsíc červen, a to je měsíc veselí i loučení – uvidíme, co nám přinese.

 

 

DUBEN 2019

Duben má rád legraci, stále mění počasí – to zpívají děti v jedné písničce. A je to pravda, ale nám a našim dětem to nevadí, protože duben je vždy bohatý na zážitky a akce, kdy jedna střídá druhou. Děti ani paní učitelky se opravdu nenudily. Některé třídy navštívily Městskou knihovnu ve Frýdku, kde paní knihovnice prostřednictvím Tematických kufříků připravila pro děti  zajímavosti o jaru, jarních květinkách a bylinkách.

Na všech třídách probíhala třídní kola recitační soutěže “Povídálek”. A nejlepší recitátoři se už těší na přehlídku vítězů, která proběhne v měsíci květnu v 1. ZŠ Petra Bezruče.

V měsíci dubnu nás také navštívilo divadélko “Pepito”. Pohádka “O 12 měsíčkách” na motivy muzikálové pohádky Svěráka a Uhlíře s maňásky vlastní výroby se dětem moc líbila.

Ale nejvíce se děti v tomto měsíci těší na Velikonoce a oslavy naší Země. Je pravdou, že v letošním roce svátky i oslavy vyšly hned po sobě, ale nás to nezaskočilo. Děti pozvaly rodiče a prarodiče do školičky na velikonoční dílny a besídky. Dospěláci si odnášeli nejen dojmy ze společně strávené předvelikonoční atmosféry, ale také krásné dekorační výrobky k výzdobě svých domovů.

A jen děvčátka oschla po velikonoční pomlázce, už jsme rovnýma nohama skočili do oslav naší Země. Dny zvířat střídaly dny rostlin, vody, lesa, zahrady atd. Každá třída měla připravený svůj program a děti se dověděly, jak je důležité přírodu chránit a co my sami můžeme pro ni dělat. Děti nosily do školičky zvířátka , o která doma pečují a o své znalosti se podělily se svými kamarády. Navštívily arboretum, učily se poznávat různé rostliny a květiny, připravily si záhonky na školní zahradě, které osázely zeleninou a květinami, dověděly se o koloběhu vody, třídily odpad a nejstarší děti se vypravily do ostravského planetária, které je zavedlo do světa živé přírody a  života stromů.

Naše nejstarší děti také čekaly zápisy do základní školy. Budoucí prvňáčci zápisy zvládli, a kdo si ještě úplně nevěřil, zůstane s námi ještě rok, aby dozrál a dohnal vše, co k úspěšnému nástupu do první třídy bude potřebovat.

Také našim předškolákům začal kurs předplavecké výchovy na krytém bazénu v Místku.

A malinké děti, které se od září chystají navštěvovat naši mateřskou školu, zase nás navštívily na Dnech otevřených dveří. Seznámily se s některými p. učitelkami a třídami a my už se na ně moc těšíme.

Měsíc duben toho přinesl opravdu hodně, ale nejvíc akcí nás teprve čeká …. tak hurá a těšíme se na květen.

 

 

BŘEZEN 2019

Březen se umí pousmát, ale také důkladně zamračit – říká jedna stará pranostika.  A i když počasí s námi laškovalo a sluníčko vystřídaly tuhé mrazy nebo déšť, nezabránilo dětem těšit  se na jaro a přivolávat jej různými jarními akcemi a hrami. Děti vycházely  s paní učitelkami do přírody, rychlily větvičky, nakličovaly semínka, loučily se se zimou vynášením Moreny, hledaly první znaky probouzejícího se jara, a taky se ve školičce hodně zpívalo.

Do pěvecké soutěže “Loutnička” se přihlásili nejen předškoláci, ale i naše nejmenší děti. Nejdříve v jednotlivých třídách proběhla třídní kola a nejlepší zpěváčci postoupili do kola školního. Malí zpěváčci byli moc šikovní a kdoví, jestli z někoho z nich nevyroste slavná pěvecká hvězda.

 

V tomto měsíci nás také navštívila divadelní společnost Letadlo se svou “Výpravou za ledním medvědem”. Ve veselé hudební pohádce vzali herci – cestovatelé naše děti na průzkumnou výpravu do Grónska. děti se staly součástí příběhu a byly představením velmi nadšené.

Naše nejstarší děti se už připravují , a také většinou těší na “Zápis do první třídy”. Tento životní krok jsme jim chtěli alespoň trošičku usnadnit a prožít v prostředí, které jim už nebude tolik cizí. Proto se se svými učitelkami vypravily do 5. ZŠ, aby si tam prohlédly budovu, zúčastnily se jedné vyučovací hodiny a zbavily se trémy. Ve vyučování se všem líbilo,  a děti se také setkaly s kamarády z mateřské školy, kteří už první třídu navštěvují.

Zima už je opravdu za námi, sluníčko začíná hřát a všichni už se těšíme na rozkvetlé jaro a další dobrodružství v naší školičce.

 

 

ÚNOR 2019

Ač je únor nejkratší měsíc v roce, stihli jsme toho hodně. Proběhl lyžařský kurz ve Ski areálu na Bílé pro všechny malé lyžaře. Děti tak čekalo zábavných, ale i náročných pět dní, kdy se během dopoledne seznamovaly se základy lyžování.

Únor patří tradičně karnevalovým oslavám. Všechny naše pohádkové třídy zdobila karnevalová výzdoba, děti pomáhaly vyrábět řetězy, masky, klauny a různé pestrobarevné ozdoby. A ani letošek nebyl výjimkou, a maminky se opět překonaly a vymyslely pro děti nádherné kostýmy. Po třídách se procházely princezny, čarodějové, superhrdinové, nejrůznější pohádkové postavičky, zvířátka atd. Paní uklízečky s panem údržbářem měly spoustu práce s přípravou tříd celé školky, a po karnevalu zase s úklidem. Paní učitelky a kuchařky nachystaly pro děti a dospěláky výborné občerstvení a náš velký společný karneval mohl začít. Klaun Pepíno bavil děti veselými hrami, soutěžemi a diskotékou. A pro naše nejmenší děti, které nemají takový povyk rády, připravily paní učitelka hrací a pohybová centra, která se jim moc líbila. Všem zaměstnancům patří velké poděkování.
Únor rychle utekl a my už nedočkavě vyhlížíme jarní dny plné sluníčka.

 

LEDEN 2019

Leden nám přinesl nový rok 2019 a spoustu nových očekávání a těšení. Je to takový klidný měsíc, kdy po vánočním shonu všichni trošku zpomalí a uklidní se. To však neplatí o dětech. Mráz a bílé přívaly sněhu jim rozzářily úsměv a načervenily tvářičky, když se neúnavně vrhaly se sáňkami, boby nebo lopatkami vzhůru na kopec a zase dolů. Děti si při těchto hrátkách užily spoustu legrace, a co nestihly venku, to si pro ně připravily paní učitelky ve třídách. Sněhuláci stáli nejen před školkou, ale viseli na všech nástěnkách spolu se sněhovými vločkami a vším, co k lednu patří. Ve třídách se dělaly pokusy se sněhem a ledem a zjišťovalo se, co dokáže mráz a co sluníčko. A všichni lyžaři se už těšili a připravovali na lyžařský výcvik v měsíci únoru.

Měsíc leden je také polovinou školního roku a budoucí prvňáčci, i když zápisy do prvních tříd je čekají až v dubnu, dotahují to, co jim ještě tak úplně nejde. Proto jsme pozvali do školičky maminky tatínky, aby se prostřednictvím informativních schůzek dověděli, co se nám všechno podařilo, kde nás ještě bota tlačí a co připravují paní učitelky pro děti na nadcházející pololetí. A že je toho opravdu hodně! Ale všechny děti se nejvíce těší na společný karneval, který nás čeká příští měsíc a koukají po kostýmech, které by se jim líbily.

 

 

 

PROSINEC 2018

Prosinec je pro nás ve školce ten nejkouzelnější měsíc v celém roce. Hned na začátku prosince nás čekala mikulášská nadílka – navštívil nás Mikuláš s čertem a andělem, kteří se přišli přesvědčit o tom, že u nás ve školce nikdo nezlobí a že si všichni zaslouží sladkou odměnu. Všem dětem se čert a andílek líbili tak moc, že jsme si na některých třídách udělali dokonce andělský a čertí den. Vánočně naladit nás přijelo také Divadlo Úsměv s pohádkou o tom, jak slaví Vánoce zvířátka v lese a Krakonoš.

A protože u nás ve  školce máme samé šikovné děti, které také umí hrát divadlo, přednášet a zpívat nic nám nebránilo pozvat opět naše milé dospěláky a prožít s nimi ten nejkrásnější předvánoční čas. Na některých třídách děti napekly i cukroví, aby své maminky a tatínky pohostily. A pak to přišlo – rodiče se nejdříve setkali s dětmi na svých třídách, společně vyráběli vánoční ozdoby, svícny atd. Děti je pohostily, předvedly malý vánoční program a napsaly svá vánoční přání pro Ježíška. Poté jsme se všichni setkali na školní zahradě pod rozsvíceným vánočním stromem s andělem a schránkou pro Ježíška, kde děti svá přání vložily. Paní učitelky zahrály na elektronické varhany a kytary a děti zazpívaly vánoční písně a koledy a rodiče – těm se mnohdy zaleskly oči dojetím.

A protože děti byly celý rok moc a moc hodné, navštívil nás také Ježíšek a přinesl všem dětem do tříd krásné dárečky. Přejeme Vám veselé Vánoce a vše nejlepší v novém roce!

 

 

LISTOPAD 2018

Listopad je měsíc, kdy vzpomínáme na své nejbližší, kteří už nejsou s námi a příroda se pomalu ukládá k zimnímu spánku. A tak to bylo i v naší školičce.

Na některých třídách probíhala strašidelná halloweenská dopoledne, jiné se měnily na podzimní krajinky, ale hlavně jsme se  těšili na společné odpoledne “Putování za světýlkem aneb uspávání broučků” s našimi dospěláky. Rodiče nebo prarodiče si udělali čas a se svými dětmi tvořili na všech třídách lucerničky ze skleniček a broučky z nejrůznějších přírodnin. Broučci byli roztomilí a děti je pak společně s dospěláky uspali na školní zahradě do připravených bedýnek a hromádek listí. A protože v listopadu už je počasí docela sychravé, zahřáli se všichni teplým šípkovým a švestkovým čajem a posilnili  jablíčkovými záviny, které pro nás upekly naše hodné a šikovné paní kuchařky. Potom všechny děti zatančily pod vedením svých paní učitelek dospělým i broučkům “Broučínkův” a “Mravenčí taneček”, kdy každá třída předvedla svoji vlastní choreografii. A nakonec  jsme se společně vydali na pochod kolem mateřské školy a broučkům naposled posvítili. Byla to moc hezká akce a my už přemýšlíme, kdy se zase společně sejdeme.

Užily jsme si také den plný relaxace s muzikoterapií a na konci měsíce mohly předškolní děti předvést, co už umí do školy, na již tradiční akci s názvem “Maminko, tatínku, podívej se, co už dokážu”.

 

 

ŘÍJEN 2018

V měsíci říjnu jsme se opět nenudili. Děti se naučily spoustu nových a zajímavých věcí – například o ovoci a zelenině. Na některých třídách se dokonce pekl štrůdl, jinde se vyráběl ovocný salát, děti rozpoznávaly ovoce podle chuti, vůně nebo hmatu. Naši školku navštívilo divadlo a děti tak mohly zhlédnout krásný podzimní příběh. V říjnu se k nám navíc přišla podívat paní veterinářka, která přišla předškolákům povykládat o tom, jak se správně starat o domácí zvířátka a co obnáší práce zvěrolékaře. Na konci měsíce jsme prožili krátké dvoudenní prázdniny na našem odděleném pracovišti a teď vzhůru do barevných podzimních dnů.

 

 

ÁŘÍ 2018

Začalo září a s ním nový školní rok. Děti se už určitě těšily po prázdninách na paní učitelky i své oblíbené hračky. Některé šly poprvé do školy, objevovaly svou novou třídu a seznamovaly se s kamarády. Hráli jsme veselé seznamovací hry, učili se o pravidlech, jak se ve školičce správně a bezpečně chovat. A protože září přineslo i řadu krásných dnů, trávili jsme je co nejvíce času venku. Děti si dosyta užily na průlezkách, pískovištích a koloběžkách, prozkoumávali jsme celou zahradu i blízká hřiště. Přejeme všem pohádkově krásné podzimní dny!