Kontakty

Mgr. Soňa Bystroňová (ředitelka školy)

sona.bystronova@mspohadkafm.cz

Telefon: 595 532 990

Mobil: 777 458 510

Mgr. Jana Peštálová (zástupce ředitelky pro odloučené pracoviště Gogolova)

jana.pestalova@mspohadkafm.cz

Mobil: 777 458 513
Lucie Kožušníková (admin. pracovník)

lucie.kozusnikova@mspohadkafm.cz

Mobil: 777 458 512
Gabriela Kleknerová (hospodářka)

gabriela.kleknerova@mspohadkafm.cz

Telefon: 595 532 991

Mobil: 603 897 332

Dagmar Čevelíková (vedoucí provozu ŠJ)

dagmar.cevelikova@mspohadkafm.cz

Mobil: 733 393 785
Mgr. et Mgr. Hana Vitásková

(pověřenec pro ochranu osobních údajů)

hana.vitaskova@viavis.cz

ID datové schránky
tjahjku
IČO 600 46 066