Kontakty

Mgr. Soňa Bystroňová (ředitelka školy)

pohadka.bystronova@email.cz

Telefon: 595 532 990

Mobil: 777 458 510

Renata Čadrová (zástupce ředitelky)

pohadka.cadrova@email.cz

Telefon: 595 532 994

Mobil: 777 458 513

Lucie Kožušníková (admin. pracovník)

pohadka.kozusnikova@email.cz

Mobil: 777 458 512

 

Gabriela Kleknerová (hospodářka)

pohadka.kleknerova@email.cz

(Ľudmila Mrkvová)

pohadka.mrkvova@email.cz

Telefon: 595 532 991

Mobil: 603 897 332

 

 

Dagmar Čevelíková (vedoucí provozu ŠJ)

pohadka.cevelikova@email.cz

Telefon: 595 532 993

Mobil: 733 393 785

Mgr. et Mgr. Hana Vitásková

(pověřenec pro ochranu osobních údajů)

hana.vitaskova@viavis.cz

ID datové schránky
tjahjku
IČO 600 46 066