Mateřská škola Pohádka - Gogolova

Mateřská škola se nachází na okraji městské části Frýdek, Statutárního města Frýdku-Místku. Je lehce dostupná městskou hromadnou dopravou a uspokojuje požadavky na umístění dětí k předškolnímu vzdělávání spádově širokému okolí.

Provoz mateřské školy byl zahájen v září 1983 a byl určen především pro děti z hornických rodin. S útlumem těžby uhlí v našem regionu se sociální prostředí obyvatel sídliště podstatně změnilo a v důsledku toho je skladba dětí docházejících v současné době do naší mateřské školy velice různorodá.

Areál školy je tvořen hospodářským pavilonem a dvěma učebními pavilony, na které bezprostředně navazuje rozlehlá školní zahrada s dětskými hřišti.
V lednu 2003 se mateřská škola stala odloučeným pracovištěm Mateřské školy Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404.