Podařilo se

ÚNOR 2024

V únoru už bylo počasí daleko teplejší, připomínalo jaro a děti se věnovaly bohatému programu. Na počátku měsíce se „školáci“ zúčastnili v naší nedaleké nemocnici akce „Nebojím se zubaře“, kde se detailněji a zábavnou formou seznámili s prostředím zubní ordinace a dověděli se spoustu zajímavostí z oblasti zdravotnictví a zubní prevence. Nejdůležitější však bylo, že akce splnila svůj hlavní úkol – děti si uvědomily, že v zubařském křesle se není čeho bát! Přítomna společně s námi byla i televize Polar, která vše zdokumentovala. Další neméně zajímavou aktivitou byla akce „Maminko, tatínku, podívej se, co už dokážu.“ Začala přednáškou a besedou rodičů předškoláků s učitelkami ZŠ a pak následně rodiče se svými dětmi plnili úkoly pro děti připravené na svých třídách. Rodiče tak měli možnost vidět, v čem jejich děti mají ještě mezery a naopak, co se jim již před nástupem do ZŠ daří. V tomto měsíci se také uskutečnily třídní karnevaly za přítomnosti rodičů v odpoledních hodinách. Byly plné hudby, zábavy, tance a soutěží. Nechyběla ani tombola. Nad výzdobou tříd a převleky dětí byl v úžasu nejeden rodič. Koncem měsíce navštívilo naši MŠ Mobilní planetárium, kde děti po jednotlivých třídách v leže pod projekčním stanem zhlédly předem vybraný program. Děti si po akci odnášely krásné zážitky z programu i netradičního prostředí.

 

 

LEDEN 2024

Začal nám nový rok 2024 a hned 2.1. při našem prvním letošním setkání v naší MŠ jsme si navzájem popřáli, ať je dobrý, úspěšný a hlavně prožitý ve zdraví !!! Dětem začal tento rok velice hezky – čekaly na ně nové hračky od Ježíška a taky velká sněhová nadílka, takže si děti krásně užily zimních radovánek. Konec ledna se nesl ve sportovním duchu – 25 dětí z celé naší MŠ se zúčastnilo lyžařského výcviku „Lyžujeme se sluníčkem“ na Bílé. Celý lyžařský týden určitě přinesl dětem cenné zkušenosti, mnoho zážitků a spoustu radosti i legrace.

 

 

PROSINEC 2023

Naší MŠ se opět po roce nesly melodie zimních a vánočních písní, budovu zdobili papíroví sněhuláci, vločky, obrázky se zimní tématikou, děti kreslily svá přání do dopisu Ježíškovi – takový byl měsíc prosinec v naší MŠ. Začal návštěvou očekávané trojice-Mikuláše, anděla a čerta, kteří sice často slibují dětem uhlí, ale stejně je nakonec obdarují balíčky k radosti všech dětí. Než přišly Vánoce, rodinní příslušníci se společně s dětmi na ně připravovali v třídních dílnách, kde si společně vyrobili třeba něco pro výzdobu domácnosti u příležitosti Vánoc. Celý adventní čas jsme se připravovali na vánoční besídku, abychom i ve školce oslavili s maminkami a tatínky Vánoce. A i když tento den nebyl ještě štědrovečerní, přesto byla atmosféra slavnostně vánoční, při níž zazněly i krásné koledy. A než se MŠ uzavřela u příležitosti zimních prázdnin, i nás s předstihem navštívil Ježíšek. Děti jej vyhlížely z oken, neviděly ho. Ale slyšely zazvonit zvoneček a ten jim prozradil, že pod nazdobeným stromečkem se něco přihodilo. Těch dárečků co tam bylo! Na tvářičkách dětí vykouzlily ty nejkrásnější úsměvy!

LISTOPAD 2023

Měsíc listopad jsme v naší MŠ „Pohádce“ započali odpolední akcí společně s rodiči na školní zahradě – „Bramboriádou“. Paní učitelky v podzimních převlecích znázorňující pytle brambor řídily stanoviště s úkoly pro děti. Po splnění úkolů naplnily děti svá bříška bramborovým gulášem, který pro nás uvařily naše paní kuchařky.

 

 Některé třídy navštívily dětské oddělení Frýdecké nemocnice, aby se děti seznámily s neznámým prostředím. Děti si při návštěvě uvědomily, že se nemocnice nemusí bát, ale naopak jim pomůže, když  budou nemocní a pomoc budou potřebovat.

Děti ze třídy Kočička a Pejsek nacvičily podzimní pásmo písní, básní a tanečků, se kterými potěšily klienty i zaměstnance zařízení Hospic a Alzheimer Home ve Frýdku-Místku.

Děti z celé MŠ POHÁDKA nachystaly krásné ozdoby, se kterými nazdobily stromeček před magistrátem.

 V závěru měsíce – 27.listopadu naše školička na tento den osiřela z důvodu stávky všech zaměstnanců pro podporu nezbytného a urgentního řešení řady zásadních problémů ve školství. Jsme za to, že šetřit za každou cenu a ještě k tomu na dětech a jejich vzdělávacích potřebách je nepřijatelné! Všichni doufáme, že se situace zdárně vyřeší.

ŘÍJEN 2023

I když počasí tomu moc nenapovídá, je už tady říjen a s ním i řada aktivit pro naše děti. V pondělí 2.10.všechny děti naší MŠ zhlédly na školní zahradě pohádku šachových figurek a Frymíka, byly obeznámeny s tím, co hra šachy obnáší. Kromě šachové hry se v tomto měsíci otevírají i další zájmové kroužky, ve kterých se děti mohou věnovat tanečním hrátkám, józe a angličtině.

Naši MŠ v měsíci říjnu navštívila logopedka Zdislava Vítková, která depistáží podchytila u dětí logopedické vady a doporučila jim logopedickou péči.

Přijela k nám také milá návštěva – divadélko „Leonka“ s EKO pohádkou „U modré tůňky“. Tato pohádka vedla dějem a krásným provedením děti k lásce k přírodě, dovedla také všechny děti bez rozdílu věku maximálně zaujmout.

Ke konci měsíce proběhly v některých třídách oslavy Halloweenu, v jiných zase chystala připomínka tradice Dušiček. Děti se s nadšením převlékly do nejrůznějších kostýmů, soutěžily, tancovaly, jedly halloweenská jídla a také vyráběly různé dekorace. Tvořily také i doma, společně s rodiči vydlabaly a upravily dýni tak, aby nám pak zdobily vstupní prostory a následně i zahradu pro naši připravovanou „Bramboriádu“. Ale o tom si povíme až v měsíci listopadu.

 

ZÁŘÍ 2023

A je tady nový školní rok. Čtvrtého září nastal onen den, dětmi i dospěláky radostně očekávaný. „Jde se zase do školky !!“, ozývalo se již brzy ráno před naší MŠ. Pro nově příchozí děti začala krásná etapa jejich života-docházka do mateřské školy. A i když jejich pocity a dojmy byly u některých na počátku  opravdu smíšené, čeká je opravdový život v „Pohádce“! Celé září se děti v MŠ navzájem poznávaly, hledaly si kamarády, seznamovaly se s prostředím školky uvnitř i v nejbližším okolí, zjišťovaly, jak to v MŠ chodí, jak v ní bývá veselo! Co je však složité pro ty nejmenší?  Zvyknout si být nějaký ten čas bez svých maminek. Ale i to jednou muselo přijít a pro změnu jim v životě přibylo hodně nových kamarádů! A to je fajn!

 

ČERVEN 2023

Měsíc červen započal svátkem všech dětí, což jsme taky náležitě oslavili na zahradní slavnosti naší mateřské školy. Pro děti byly přichystány soutěže na jednotlivých stanovištích na téma pracovní profese. Ten, kdo prošel všemi stanovišti a splnil veškeré úkoly, si zasloužil krásnou odměnu. K tomu všemu nám zahrála cimbálová muzika a bylo přichystáno pohoštění pro všechny zúčastněné.

   Po poslední lekci plavání, po prověrce hudebnosti školáků učitelem ze ZUŠ a po šachovém turnaji, kterého se zúčastnilo i družstvo naší MŠ se konal velký den plný soutěží v areálu stadionu „Stovky“. Při akci „Školky v pohybu“ plnily děti sportovně-pohybové úkoly, které pro ně přichystali organizátoři akce – Frýdecko-Místecký fotbalový klub.
   V závěru měsíce každá třída soustředila svoji pozornost k nácviku tanečku školáků, kterým se rozloučili před odchodem do základní školy s mateřskou školou. Když přišel čas, pozvali jsme na tu velkou slávu všechny rodinné příslušníky, aby tuto důležitou chvilku v životě dětí prožily s námi společně. Děti tancovaly, zpívaly a když zacinkaly na zvoneček slavobrány, byly pasovány na školáky a už se před nimi začala otevírat nová etapa dětství- etapa základní školní docházky, na kterou se všichni hodně těší, ale školka určitě zůstane navždy uložena v jejich vzpomínkách. Přejeme jim na té nové cestě hodně štěstí.

 

KVĚTEN 2023

 

Květen je plný květů, květen je blízko létu…se zpívá v jedné naši oblíbené písni. Začátek května v naší mateřské škole je ale taky plný čekání na maminky, které u příležitosti svého svátku přijmou pozvání do MŠ, aby společně s dětmi svůj svátek náležitě oslavily. Proběhly besídky i mnohé další aktivity, při kterých ukápla nejedna slza dojetí…

 

Naši školičku navštívilo také Divadlo „Od ucha k uchu“ s pohádkou „O Lotynce“. Divadlo mělo již tradičně u dětí veliký úspěch, děti zaujalo, pobavilo, ale i poukázalo na nepěkné lidské vlastnosti.

 

 

Květen je už také předzvěst blížícího se konce školního roku a proto proběhlo fotografování  jednotlivců ale i celých tříd, aby měly děti památku na letošní školní rok. Většina tříd v tomto měsíci také absolvovala výlety. Nejčastěji navštíveným místem byl „Jarošův statek“ u Studénky, kde se děti setkaly s řadou zvířátek, dověděly se, jak se o ně pečuje a něco si i samy vyzkoušely- krmily ovečky, hřebelcovaly poníky, hladily si králíčky, pozorovaly koně ve výběhu-vše naplno prožívaly a uvědomovaly si, jak blízko k sobě mají lidé a zvířátka. Konec května už předznamenal přicházející svátek dětí, ale o tom už zase příště.

 

 

 

 

DUBEN 2023

 

V MŠ Pohádka -Třanovského nadešel aprílový měsíc duben. Počasí bylo toho důkazem. Když byly Velikonoce za dveřmi, děti společně s rodiči vytvořili v dílničkách na svých třídách různé výrobky s velikonoční tematikou. To se jim pěkně pracovalo společně s maminkami a tatínky!

 

Dvě dubnové středy se v naší MŠ otevřely dveře dokořán pro veřejnost a ti, co si chtěli prohlédnout i interiér naší MŠ, měli tu možnost. Byli to převážně rodiče s nastávajícími žáčky naší MŠ. V polovině  měsíce započal pro naše nejstarší děti kurz plavání, který probíhá na bazéně SŠ řemesel na ulici Pionýrů vždy v pátek.   

Všechny děti, které se chtěly zúčastnit chystané recitační soutěže „Povídálek“ se doma se svými členy rodiny naučili libovolnou báseň. Ti, kteří uspěli v třídním kole této soutěže, postoupili do školního kola, které se konalo ve třídě „Včelka“ dne 20.4.2023. Všechny děti zapomněly na trému a ostýchavost a předvedly se v plné kráse. Ti nejlepší si pak zarecitovali na přehlídce  vítězů v Městské knihovně v Místku.

 

A protože se duben na svém konci umoudřil a počasí se zlepšilo, započaly i výletní aktivity všeho druhu, mezi něž patří i blízké arboretum, kam některé třídy zavítaly. A už se těšíme na květen!

 

 

BŘEZEN 2023

S očekávaným nástupem jara se i děti naší MŠ Pohádka loučily se zimou a nedočkavě vyhlížely první teplejší sluneční paprsky. Je začátek března a naši budoucí prvňáčci jsou plni očekávání, co uvidí při plánované návštěvě 5.ZŠ. Škola se jim velice líbila, těch obrázků, písmenek a čísel kolik všude bylo! Děti se pak zapojily do vyučovací hodiny, kde spolu s nynějšími prvňáčky plnily úkoly paní učitelky a dařilo se jim to výborně! Měsíc březen byl plný nejen sluníčka ale i hudby. V naší MŠ se ze všech tříd ozývaly překrásné lidové písničky. Děti nacvičovaly na pěveckou soutěž „Loutničku“. Vítězové z jednotlivých tříd postoupili do celoškolního kola a tito zdatní zpěváčci za doprovodu klavíru předvedli krásné výkony!!! I když ti nejlepší z nejlepších následně soutěžili v obvodním kole na 8.ZŠ v Místku, pro nás jsou vítězové všichni ti, kteří zpívají rádi, se zájmem a těší se z toho, když si je paní učitelka volá ke klavíru zpívat. A k tomu tato soutěž určitě napomohla.

 

 

 

ÚNOR 2023
V únoru byly děti z MŠ „Pohádka“ v očekávání, co jim opět školka zajímavého přichystá. Ve středu 1.února odpoledne připravila naše MŠ besedu pro rodiče nastávajících prvňáčků s učitelkami z 1. a 5. ZŠ a ihned po ní si předškoláci s rodiči na svých třídách společným plněním zadaných úkolů ověřili, co všechno už umí a v čem je třeba se zdokonalit, aby nástup do ZŠ zdárně zvládli.

V polovině měsíce jsme vyzdobili třídy s očekáváním karnevalů, které tentokrát pro omezení šíření virových onemocnění proběhly v dopoledních hodinách bez přítomnosti rodinných příslušníků. V den karnevalu zaplavily třídy doslova úžasné masky a převleky, které společně s bohatým programem a hostinou vykouzlily na tvářích dětí nádherné úsměvy. Touto cestou také děkujeme všem rodičům za dary na karnevalovou hostinu a za krásné, důmyslné a vtipné převleky dětí.

 

V pondělí 20.února navštívili žáci 3.ročníku ZUŠ v Místku, kde zhlédli výchovný koncert  nazvaný „Jak se hraje na dveře“. Učitelé Základní umělecké školy představili dětem hudební nástroje, předvedli, jak se na ně hraje a tyto hudební nástroje pak doprovodily děti při společném zpěvu známých písní. Obzor dětí se rozšířil, děti byly spokojené, plné zážitků a to je náš cíl!

 

LEDEN 2023

Nadešel zimní měsíc LEDEN. V tomto období se konal lyžařský kurz „Lyžujeme se sluníčkem“ na Bílé. Počasí sice lyžování moc nepřálo, ale zasněžovací technika se postarala o spokojené tvářičky našich začínajících lyžařů. Od pondělí do čtvrtku se učili technice lyžování, odvaze, samostatnosti, aby si v pátek zasoutěžili při závodech. Vítězi se stali zaslouženě všichni a rodiče byli u toho. Zase za rok v rámci tradice s našimi novými lyžaři autobus na Bílou přijede. A vám nynějším, ať chuť do lyžování dlouho vydrží!