Podařilo se

 

ČERVEN 2023

Měsíc červen započal svátkem všech dětí, což jsme taky náležitě oslavili na zahradní slavnosti naší mateřské školy. Pro děti byly přichystány soutěže na jednotlivých stanovištích na téma pracovní profese. Ten, kdo prošel všemi stanovišti a splnil veškeré úkoly, si zasloužil krásnou odměnu. K tomu všemu nám zahrála cimbálová muzika a bylo přichystáno pohoštění pro všechny zúčastněné.

   Po poslední lekci plavání, po prověrce hudebnosti školáků učitelem ze ZUŠ a po šachovém turnaji, kterého se zúčastnilo i družstvo naší MŠ se konal velký den plný soutěží v areálu stadionu „Stovky“. Při akci „Školky v pohybu“ plnily děti sportovně-pohybové úkoly, které pro ně přichystali organizátoři akce – Frýdecko-Místecký fotbalový klub.
   V závěru měsíce každá třída soustředila svoji pozornost k nácviku tanečku školáků, kterým se rozloučili před odchodem do základní školy s mateřskou školou. Když přišel čas, pozvali jsme na tu velkou slávu všechny rodinné příslušníky, aby tuto důležitou chvilku v životě dětí prožily s námi společně. Děti tancovaly, zpívaly a když zacinkaly na zvoneček slavobrány, byly pasovány na školáky a už se před nimi začala otevírat nová etapa dětství- etapa základní školní docházky, na kterou se všichni hodně těší, ale školka určitě zůstane navždy uložena v jejich vzpomínkách. Přejeme jim na té nové cestě hodně štěstí.

 

KVĚTEN 2023

 

Květen je plný květů, květen je blízko létu…se zpívá v jedné naši oblíbené písni. Začátek května v naší mateřské škole je ale taky plný čekání na maminky, které u příležitosti svého svátku přijmou pozvání do MŠ, aby společně s dětmi svůj svátek náležitě oslavily. Proběhly besídky i mnohé další aktivity, při kterých ukápla nejedna slza dojetí…

 

Naši školičku navštívilo také Divadlo „Od ucha k uchu“ s pohádkou „O Lotynce“. Divadlo mělo již tradičně u dětí veliký úspěch, děti zaujalo, pobavilo, ale i poukázalo na nepěkné lidské vlastnosti.

 

 

Květen je už také předzvěst blížícího se konce školního roku a proto proběhlo fotografování  jednotlivců ale i celých tříd, aby měly děti památku na letošní školní rok. Většina tříd v tomto měsíci také absolvovala výlety. Nejčastěji navštíveným místem byl „Jarošův statek“ u Studénky, kde se děti setkaly s řadou zvířátek, dověděly se, jak se o ně pečuje a něco si i samy vyzkoušely- krmily ovečky, hřebelcovaly poníky, hladily si králíčky, pozorovaly koně ve výběhu-vše naplno prožívaly a uvědomovaly si, jak blízko k sobě mají lidé a zvířátka. Konec května už předznamenal přicházející svátek dětí, ale o tom už zase příště.

 

 

 

 

DUBEN 2023

 

V MŠ Pohádka -Třanovského nadešel aprílový měsíc duben. Počasí bylo toho důkazem. Když byly Velikonoce za dveřmi, děti společně s rodiči vytvořili v dílničkách na svých třídách různé výrobky s velikonoční tematikou. To se jim pěkně pracovalo společně s maminkami a tatínky!

 

Dvě dubnové středy se v naší MŠ otevřely dveře dokořán pro veřejnost a ti, co si chtěli prohlédnout i interiér naší MŠ, měli tu možnost. Byli to převážně rodiče s nastávajícími žáčky naší MŠ. V polovině  měsíce započal pro naše nejstarší děti kurz plavání, který probíhá na bazéně SŠ řemesel na ulici Pionýrů vždy v pátek.   

Všechny děti, které se chtěly zúčastnit chystané recitační soutěže „Povídálek“ se doma se svými členy rodiny naučili libovolnou báseň. Ti, kteří uspěli v třídním kole této soutěže, postoupili do školního kola, které se konalo ve třídě „Včelka“ dne 20.4.2023. Všechny děti zapomněly na trému a ostýchavost a předvedly se v plné kráse. Ti nejlepší si pak zarecitovali na přehlídce  vítězů v Městské knihovně v Místku.

 

A protože se duben na svém konci umoudřil a počasí se zlepšilo, započaly i výletní aktivity všeho druhu, mezi něž patří i blízké arboretum, kam některé třídy zavítaly. A už se těšíme na květen!

 

 

BŘEZEN 2023

S očekávaným nástupem jara se i děti naší MŠ Pohádka loučily se zimou a nedočkavě vyhlížely první teplejší sluneční paprsky. Je začátek března a naši budoucí prvňáčci jsou plni očekávání, co uvidí při plánované návštěvě 5.ZŠ. Škola se jim velice líbila, těch obrázků, písmenek a čísel kolik všude bylo! Děti se pak zapojily do vyučovací hodiny, kde spolu s nynějšími prvňáčky plnily úkoly paní učitelky a dařilo se jim to výborně! Měsíc březen byl plný nejen sluníčka ale i hudby. V naší MŠ se ze všech tříd ozývaly překrásné lidové písničky. Děti nacvičovaly na pěveckou soutěž „Loutničku“. Vítězové z jednotlivých tříd postoupili do celoškolního kola a tito zdatní zpěváčci za doprovodu klavíru předvedli krásné výkony!!! I když ti nejlepší z nejlepších následně soutěžili v obvodním kole na 8.ZŠ v Místku, pro nás jsou vítězové všichni ti, kteří zpívají rádi, se zájmem a těší se z toho, když si je paní učitelka volá ke klavíru zpívat. A k tomu tato soutěž určitě napomohla.

 

 

 

ÚNOR 2023
V únoru byly děti z MŠ „Pohádka“ v očekávání, co jim opět školka zajímavého přichystá. Ve středu 1.února odpoledne připravila naše MŠ besedu pro rodiče nastávajících prvňáčků s učitelkami z 1. a 5. ZŠ a ihned po ní si předškoláci s rodiči na svých třídách společným plněním zadaných úkolů ověřili, co všechno už umí a v čem je třeba se zdokonalit, aby nástup do ZŠ zdárně zvládli.

V polovině měsíce jsme vyzdobili třídy s očekáváním karnevalů, které tentokrát pro omezení šíření virových onemocnění proběhly v dopoledních hodinách bez přítomnosti rodinných příslušníků. V den karnevalu zaplavily třídy doslova úžasné masky a převleky, které společně s bohatým programem a hostinou vykouzlily na tvářích dětí nádherné úsměvy. Touto cestou také děkujeme všem rodičům za dary na karnevalovou hostinu a za krásné, důmyslné a vtipné převleky dětí.

 

V pondělí 20.února navštívili žáci 3.ročníku ZUŠ v Místku, kde zhlédli výchovný koncert  nazvaný „Jak se hraje na dveře“. Učitelé Základní umělecké školy představili dětem hudební nástroje, předvedli, jak se na ně hraje a tyto hudební nástroje pak doprovodily děti při společném zpěvu známých písní. Obzor dětí se rozšířil, děti byly spokojené, plné zážitků a to je náš cíl!

 

LEDEN 2023

Nadešel zimní měsíc LEDEN. V tomto období se konal lyžařský kurz „Lyžujeme se sluníčkem“ na Bílé. Počasí sice lyžování moc nepřálo, ale zasněžovací technika se postarala o spokojené tvářičky našich začínajících lyžařů. Od pondělí do čtvrtku se učili technice lyžování, odvaze, samostatnosti, aby si v pátek zasoutěžili při závodech. Vítězi se stali zaslouženě všichni a rodiče byli u toho. Zase za rok v rámci tradice s našimi novými lyžaři autobus na Bílou přijede. A vám nynějším, ať chuť do lyžování dlouho vydrží!