Podařilo se

KVĚTEN 2021

Květen, měsíc plný barev, vůní a rozkvetlé zahrady je za námi. V průběhu měsíce proběhl zápis dětí do MŠ pro nový školní rok. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhl již podruhé bez účasti dětí v zastoupení zákonného zástupce.

Ještě první týden v květnu jsme měli otevřeno pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti rodičů vybraných profesí.

Společně jsme probírali téma Rodina a vztahy a vyráběli pro naše maminky k svátku dárky od srdíček.

Od 10. května se uvolnilo vládní opatření, a konečně se všechny děti dočkaly obnoveného provozu na obou budovách. Pochopitelně jsme všichni museli dodržovat stanovené hygienické podmínky, ale naštěstí se už děti nemusely pravidelně testovat. Všichni jsme se setkali ve svých třídách, radovali jsme se s kamarády a vyprávěli si své zážitky nejen z ,,distanční výuky”. Počasí se nám trochu umoudřilo, a tak většina aktivit opět probíhala na školní zahradě.

Druhou polovinu měsíce května naplňovalo ve třídách téma „povolání a řemesla“. Děti se seznamovaly s povoláním svých rodičů a s řemesly a někteří už mají dokonce jasno, čím by chtěli být v dospělosti. Zahráli jsme si na zedníky, míchali jsme maltu a slepovali k sobě pálené cihličky tak, aby se povedl postavit dům. Taky třeba na pekaře, kadeřníky, zahradníky, hudebníky. Víme, co pro nás dělá Policie, Hasiči, Záchranáři a ti větší už dokonce dokážou poznat a přiřadit důležité telefonní čísla (158,150,155).

Třída Včelka se vypravila Frýdecký zámek, kde je čekala interaktivní výstava o téměř zaniklých řemeslem a expozice Beskydy – příroda a lidé a navázala tak na další téma  měsíce a to „hospodářské zvířata“.

Konec měsíce završilo  fotografování tříd a jednotlivců šikovnou paní fotografkou, která opět vytvořila na zahradě školky krásné zátiší. Těšíme se na výsledné fotografie a moc děkujeme.

 

DUBEN 2021

V pondělí 12. dubna se nám do školky vrátili všichni předškoláci, kteří se tak připojili k již docházejícím dětem IZS. Všichni jsme společně nedočkavě vyhlíželi jaro, ale studené počasí ne a ne vystřídat sluníčko. I přesto jsme začali sledovat první změny v přírodě, hledali jsme první poupata na stromech, pojmenovávali jsme druhy stromů, kytiček, broučků. Některé druhy jarních kytiček jsme si na zahrádce školky natrhali a pomocí didaktických kartiček jsme je spojovali do dvojic a pojmenovávali. Vytvářeli jsme např. sedmikrásky z papíru, které následně zdobily šatny. Procvičovali jsme jemnou motoriku. Prstíky a dlaně nám  pomáhaly v otiskování. Naznačovali jsme hyacinty, modelovali z plastelíny a skládali kytičky z korálků a přírodnin.

Při oblíbeném tanečku ,,Uvíjíme věneček” si děti názvy jarních kvítí ještě více procvičily a upevnily jejich názvy.

V dalším dubnovém týdnu bylo téma jasné ,,TÝDEN PRO ZEMI”, aneb Mezinárodní den Země. Proměnili jsme se v badatele a začali prozkoumávat naši planetu Zemi. Školku jsme vyzdobili nádhernými obrázky planet, prohlíželi jsme si atlasy, encyklopedie a poznávali jednotlivé světadíly, moře, oceány. Každý den byl zaměřený jinak – Den pro sluníčko, Den vody, Den květin, Den odpadu a Den pro zdraví. Především Den odpadů měl velký úspěch. V okolí školky jsme společně sbírali odpadky a vše, co znečišťuje přírodu a poté jsme je třídili do správných kontejnerů. Děti díky praktické činnosti pochopily, že jak se chováme k přírodě my, tak poté i ona k nám. A tady platí přísloví: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Proto by se mělo začít s tříděním odpadů už od těch nejmenších dětí.

Poslední dubnový týden jsme se připravovali na slet čarodějnic. Vyráběli se pavouci, netopýři, čarodějnice, pavučiny a zdobily se třídy. Učili jsme se různá zaklínadla, básničky a poslouchali jsme pohádky o čarodějnicích. Týden završilo páteční  čarodějnické dopoledne. Hned ráno se všechny čarodějnice a čarodějové na svých košťatech sešli ve školce. Zatančili jsme si na písničky o čarodějnicích, udělali čarodějnickou módní přehlídku a vydali na zahrádku školky nasbírat kouzelné květy, lístky, kořeny. Každý správný čaroděj má svůj elixír, a tak se míchalo, vařilo a kouzlilo i u nás.  Nakonec jsme se všichni sešli u ohniště, kde jsme tančili, zpívali a pálili vše zlé a špatné. Následovaly čarodějnické dovednosti jako slalomový let na koštěti, metání pavouků na cíl, házení šišek do kruhu …. Byl to kouzelný den plný aktivit, dětské radosti a smíchu.

 

BŘEZEN 2021

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace přistoupila vláda k zavedení přísnějších opatření – od pondělí 1. března 2021 se zcela uzavřely mateřské školyOchrana proti COVID - 19 - MEDICALFOX - zdravotnické prostředky

… je to taková divná doba.

Koronavirová situace se nelepší, jaro, jakoby se bálo konečně vystrčit drápky a naše nálada je většinou na bodu mrazu. A tak si jednou jdete zamyšleně kolem plotu zahrady, kde chodíváte denně a najednou si uvědomíte, že je jakýsi jiný – není opravený, nehýří barvami, ale kouká na vás Rumcajs s Mankou a Cipískem, kousek dál Maková panenka, a také Karkulka a pes Fík a další a další postavičky z nejrůznějších pohádek. U každé se chvíli zastavíte a zjistíte, že u obrázků jsou i nějaké zprávičky. Začtete se a vida, jsou to úkoly pro děti.

Pohádkové ploty obou mateřských škol Pohádka vám zpříjemní náladu a rozveselí nejen dospěláky, ale také jejich ratolesti. Mateřské školy v naší zemi jsou sice z důvodu pandemie Covid-19 uzavřeny … ne tak Mateřská škola Pohádka. Paní učitelky obou zařízení se tu střídají  v podobě Batmanek s respirátory na obličeji u dětí tříd IZS a s nimi veškerý personál provozních zaměstnanců. S některými dětmi svých tříd se setkají přímo ve školičce, ale jsou tu zejména děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému. Práce v těchto třídách IZS není vůbec jednoduchá  … jednak již zmíněné respirátory, časté karantény zaměstnanců, a pak – společně ve třídách nové děti ve věku od 2 – 10 let.

S nejstaršími dětmi jsou paní učitelky v kontaktu prostřednictvím distanční výuky. Osobní kontakt s dětmi ve třídě však nic nenahradí. A tak si všechny společně vymyslely projekt “Spolu za pohádkou do Pohádky”.  Ze všech se  na chvíli staly malířky a ilustrátorky a namalovaly pohádkové postavičky, ke kterým přidaly úkoly pro děti. Rovněž vyzvaly všechny děti, které musely zůstat doma  a třeba se trošku nudí, anebo jim je po školičce smutno, ať se přidají, a také nakreslí svou oblíbenou pohádku nebo postavičku a obrázek vloží do poštovní schránky své mateřské školy. A přidat se mohou i rodiče. Poštovní schránky se plní, paní učitelky pilně laminují a věší na plot a děti neztrácejí kontakt se svou  školkou. Vyjdou si s rodiči na procházku, obcházejí s nimi zahrady obou školiček, prohlížejí si známé postavičky, plní pohádkové úkoly. A maminky, tatínkové, nebo třeba i prarodiče se s nimi vracejí do svých dětských let, když na ně z plotu mávají třeba Křemílek s Vochomůrkou a jakoby říkali: “Pojďme spolu za pohádkou do Pohádky”.

 

ÚNOR 2021

Začátkem února jsme nejen ve třídě Včelka otevřeli tajuplný kufřík plný obvazů, náplastí, roušek, injekčních stříkaček, stetoskopu a dalších důležitých pomůcek, které potřebují lékaři a zdravotní sestřičky k vykonávání své profese. Díky rekvizitám nemocnice a lidského těla jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o našem těle. Například, co vše máme ukryté pod kůží, jaké máme a zda poznáme důležité životní orgány a jejich funkci pro zdravý chod těla. Ukázali jsme si, jak funguje mozek, srdce, plíce, ledviny a močový měchýř, játra a jak putuje potrava od úst až ke konečníku, a co se v průběhu cesty s potravou děje. Vykládali jsme si také o tom, co bychom měli správně jíst a pít, aby naše tělo dostalo dostatek vitamínů a bylo tak zdravé a silné, ale také o tom, co našemu zdraví neprospívá. Praktickou ochutnávkou jsme pak poznali naše chuťové pohárky a novou básničkou pak pět lidských smyslů. Završením celého tohoto tématu byl Den pro zoubky, fotky Vám řeknou vše… 🙂

Na třídě Pejsek děti probíraly profese prostřednictvím pohádky O třech přadlenách. Děti měly možnost vidět naživo kolovrátek a mohly si ho také vyzkoušet. Seznámili se i s dalšími profesemi, jako například námořník, zedník, cestář, švec, pekař a další… nezapomněli ani na maminku v domácnosti a poučení dětí, že bez práce nejsou koláče. Na třídě Myška si zase děti vyprávěly o hudebních nástrojích, naučili se je rozeznávat, pojmenovávat, naslouchaly zvukům a hlavně si zkoušely hru na nástroje prakticky. Vznikla úžasná třídní kapela.

A nezahálely ani další třídy. Konec února byl ve znamení lidových tradic, ke kterým neodmyslitelně patří masopust a karnevalový rej. Každá třída si téma karnevalového dne vybrala sama a přehlídka kreativních masek, tak byla velice rozmanitá a plná kouzelných zážitků! Děti soutěžily, tancovaly, předvedly módní přehlídku masek, losovaly v bohaté tombole. Moc děkujeme rodičům za pomoc s přípravou tomboly.

 

LEDEN 2021

Vánoční prázdniny utekly jako voda a nový rok 2021 přichystal dětem v Pohádce nové zážitky a překvapení…

Děti se natěšené vrátily po vánočních prázdninách mezi své kamarády. Hned první den po vánočních prázdninách, se děti nemohly dočkat, až přijdou do svých tříd, za kamarády a budou si vyprávět zážitky z vánočních prázdnin. Navíc na ně čekala ve třídách vánoční nadílka – nové hračky a didaktické pomůcky, které přispějí k hravému vzdělávání. Do každé třídy „Ježíšek” nadělil senzorický nášlapný koberec, který sklidil velký úspěch. Přispěje k posílení svalů a to nejen dolních končetin, zlepšení obratnosti, koordinace a držení rovnováhy. Zvyšuje citlivost chodidel a je prevencí plochých nohou. Jejich užívání výrazně podporuje zapojení obou mozkových hemisfér současně, což blahodárně působí především na psychomotorickou oblast a pomáhá zdokonalovat schopnost koncentrace, která je tak potřebná pro následné školní vzdělávání.

Následovali Tři Králové, tradice, při které jsme si povídali o tom, odkud Tři králové přišli a kam jejich cesta vedla. Ve školičce však místo do Betléma děti zabloudili do kanceláře naší paní ředitelky.

Zimní počasí nám přálo, a tak jsme měli šanci využít školní zahradu a blízký kopec, kde děti směle skotačily na lopatách, stavěly sněhuláky, hrály koulovanou, učily se dělat obrazce andělů do sněhu. Na třídě Pejsek proběhly pokusy se sněhem a ledem, na třídě Včelka zase Den pro mráz. Fotečky mluví za vše… nadšení, radost, euforie, děkujeme za sníh ! Počasí nám hrálo do karet, a tak jsem na vlastní kůži a především venku na sněhu, mohli zažít pravé zimní olympijské hry. Celé této slávě předcházela „ tvrdá příprava“. Děti protahovaly svaly od uší až k patám. A pak hurá k ceremoniálu k zahájení ZOH s pochodní, pochodem s vlajkou ČR a nástupem k soutěžím. Motivací a první disciplínou byla soutěž v oblékání se, a následné vyběhnutí na zahradu MŠ k další disciplíně. Děti soutěžily v hokeji, lyžování, jízdě na lopatě, hodu sněhovou koulí, bruslení, curlingu, slalomu na bobech apod. Dopolední ZOH nám tak rychle utekly, že jsme se ani nenadáli, a najednou stáli na stupínku vítězů s medailí na krku a odměnou v kapse.

Velkým tématem celého ledna byli ptáčci v zimě, na krmítku, výroba lojových koulí a samotné krmení ptáčků. Pak už jsme jen natěšeně čekali, až se nám nějaký ptáček objeví na krmítku a budeme hádat jeho jméno. Příjemnou změnou a tečkou za posledním dnem ledna byla přednáška o otužování. Přednášku vedla naše paní asistentka, která je součástí týmu Otužilci Frýdek – Místek, a tak se děti díky jejím zkušenostem dozvěděly o tom, jak se bezpečně otužovat, naučily se básničku a částečně si vyzkoušely otužování na vlastní kůži. Dětem se beseda líbila a mnohé z dětí přislíbily, že to budou zkoušet otužování i doma – přejeme otužilcům hodně zdaru!

 

PROSINEC 2020

Bylo nebylo, byl prosinec, adventní čas a v Pohádce se pořád něco dělo. Začalo to v pátek 4. 12. Barborkou, kdy paní učitelky prvně děti seznámily s touto starou lidovou tradicí. Poté si děti vypracovaly pracovní list, tvarovaly z modelíny větvičky a na závěr na zahradě nařezaly větvičky z ovocných stromů, daly je do vázy věříc, že jim do Štědrého dne vykvetou a přinesou všem štěstí.

V pondělí 7. 12. do MŠ zavítal Mikuláš s čertem, andělem a nadílkou. Mikuláš otevřel Knihu hříchů a postupně si povídal se všemi dětmi. Na některé pěl chválu, ale některé děti musely slíbit, že se polepší. Mikuláš rozdával hodným dětem dárky, andělíček bránil zlobivce, které čert očichával a chtěl je s sebou odnést v pytli. Všichni nakonec slíbili, že budou hodní a předvedli perfektně připravenou pohybovou báseň ,,Anděl seděl na obláčku…” a nakonec se ukázalo, že si dáreček zasloužili úplně všichni. Na třídách proběhly akce jako např. Andělské zvonění, Čertovský den…., kdy bylo úkolem přijít v převleku dané nadpřirozené bytosti.   Andílci cvičili na obláčku, předváděli své kostýmy, vyráběli svatozáře, skládali z kamínků a petvíček tvar andílka, učili se nové básničky a procvičovali andělské čarování, kdy kreslily andílka nebo soutěžily ve foukání pírek do cíle. Naopak čertíci si připravili ohniště u kterého tancovali, skotačili, dupali na čertí hudbu, pekli čertí rohlíčky, míchali lektvary, vyráběli čertí talisman, kreslili s uhlím a především celý den zlobili jako správní čerti… Děti na třídě Pejsek dokonce tyto dva světy spojily a na vlastní kůži poznaly, že andílci a čertíci mohou být na čas pohromadě. 

Na každém pavilonu panovala příjemná vánoční atmosféra, zdobily se třídy, psaly se dopisy Ježíškovi, zdobily se vánoční stromečky, poslouchaly se koledy, pekly se perníčky, tvořily se dárečky a přáníčka pro rodiče, a na adventním věnci se postupně rozsvítily svíčky… Čas postoupil a všichni jsme začali očekávat příchod Ježíška. Děti se vydaly na cestu do Betléma za doprovodu písně Ondřeje Rumla – Tři Králové. Postupně přicházely k jesličkám a pokládaly k Ježíškovi dary, jako například švadlenka košilku, rybář rybu, švec botičky, atd. … až nakonec společně s muzikanty všichni zazpívali Ježíškovi koledy.

Moc jsme si to všichni užili, včetně radovánek venku ve sněhu! A určitě nesmíme zapomenout na to hlavní… Ježíšek nás potěšil svou návštěvou! Za poslechu vánočních koled, pouštění lodiček, slavnostního obědu, až k cinkání zvonečku se tajil dech všem a pod stromečkem na děti čekala bohatá nadílka. Veselé Vánoce!

 

LISTOPAD 2020

Začátek měsíce listopad pokračoval v karanténě a brány MŠ se opět otevřely dne 9. 11. 2020. Ještě před nástupem do MŠ jsme na dálku s dětmi oslavili Halloween. Děti se nám prostřednictvím zaslaných fotografií pochlubily strašidelnými výtvory z vydlabaných a vyřezaných dýní. Vstup do MŠ pokračoval v režimu zpřísněných hygienických opatření, ale také opakováním témat a úkolů z distanční výuky.

Velkým tématem také bylo, proč byla naše MŠ uzavřena, co je to vlastně COVID – 19, kdo byl nemocný, kdo zdravý, jak děti trávily čas doma, jak asi ten vir vypadá a jak se bránit a vyvarovat. Zopakovali jsme si techniku správného mytí rukou a naučili se básničku. Bohužel, ale došlo v průběhu měsíce k opětovnému uzavření některých tříd.

Nastávající advent přinesl dobu těšení na Vánoce. Školkou se linula vůně sušeného ovoce, děti ochutnávaly sušené jablíčka, zdobily třídy a největší radost byla z výroby adventních věnců. Zapojení všech do společného tvoření a prožitkem získané nové informace o historii adventních věnců, proč je kulatý, proč má čtyři svíčky a kdy si zapálíme tu první…

Naše MŠ se zapojila do projektu ,,Vánoce pro opuštěné pejsky” a díky tomu jsme dětem mohli přiblížit situaci, že Vánoce jsou časem lásky, tolerance, rodiny a pomoci druhým, ale ne všichni mají toto štěstí. Po celé ČR jsou stovky opuštěných pejsků, kteří čekají na lidské pohlazení. Do projektu se zapojily všechny třídy a výsledkem byla hromada zdravých dobrot, hraček a dek pro opuštěné pejsky. Naši ochotu a soudržnost ocenili nejen pejsci, ale také zaměstnanci útulku v Sedlištích.

Samozřejmě jsme nezapomněli na to, že byl listopad a témata směřovala stále k podzimu. Například na třídě Zajíček si povídali o lese, o zvířátkách v lese, o pravidlech chování v lese a k tomuto tématu zdramatizovali pohádku ,,O perníkové chaloupce”. Pekli perníčky, společně vytvořili chaloupku a na ni perníčky nalepili. Povídali si o postavách a příběhu Jeníčka a Mařenky a za pomoci nácviku písně ,,Já do lesa nepojedu…” se dostali až do lesa, kde stála perníková chaloupka, zdramatizovali loupání perníčků a učili se rozlišovat, kdo byl v pohádce hodný a zlý.

Na třídě Kočička poznávali druhy stromů a jejich plody. Spolu s Křemílkem a Vochomůrkou vařili pravý šípkový čaj a jak fotky dokazují, tato třídní akce byla velmi úspěšná, chutná a voňavá.

V závěru měsíce proběhlo v mateřské škole vánoční focení. Stejně jako loni nás navštívila velmi talentovaná a kreativní paní fotografka Veronika Černá, která proměnila venkovní školkovou zahrádku v krásnou vánoční kulisu, ve které se promítalo opravdové kouzlo Vánoc, pohody, tradic a přirozenosti. Paní fotografce moc děkujeme a těšíme se na příště.

 

ŘÍJEN 2020

Říjnový měsíc pokračoval ve zpřísněných podmínkách z důvodu zhoršující se epidemiologické situace COVID – 19. I přesto celá atmosféra v MŠ panovala v podzimním duchu, který míchal barvy dohromady. Paní učitelky se věnovaly tématům s podzimní tématikou, jako například ovoce a zelenina, ptáčci a krmítka, stromy a listy, létající draci a pohádkoví draci, počasí a roční období apod.

Na začátku měsíce nás navštívila Ing. Dagmar Gluchová, lektorka vzdělávacích představení pro děti v oblasti fyziky, chemie, matematiky a přírodopisu. Na akci s názvem PRIMAPOKUSY vznikly na třídách malé dílničky, ve kterých paní inženýrka děti seznámila s mapou jazyka, že máme na jazyku chuťové pohárky, díky kterým vnímáme základní chuťové pocity a v které části jazyku se nacházejí – sladkost, slanost, hořkost, kyselost. Díky tomuto výkladu děti ochutnaly přísady, které tyto chutě přesněji vystihly. Poté se společně vrhly na výrobu plastelíny, kde převládala sůl a kyselina citronová, ale také mouka, voda a olej, dle správně odvážených ingrediencí. Děti zapojily ruce, rozvíjely jemnou motoriku, a těsto míchaly, dokud nevznikla domácí hmota podobná složením té pravé plastelíně. Nakonec přidaly potravinářské barvivo (červené, žluté, modré) a vytvořily si kuličky. Na závěr promíchaly barvy mezi sebou. Jaké barvy asi vznikly z těchto tří základních barev? Juuu, asi kouzlooo…

Během prvních dvou týdnů na třídách probíhaly i projektové dny, jako např. na třídě Kočička to byl JABLÍČKOVÝ DEN,

na třídě Myška proběhl projektový den ,,KOLIK PODOB MÁ CHLEBA?”, na třídě Zajíček proběhla dramatizace pohádek ,,O ŘEPĚ” – děti se během dne postaraly o vše důležité, postavily jeviště i hlediště, vytvořily kulisy, vymyslely oblečení pro dané postavy. Pod vedením zkušené paní učitelky zrealizovaly dané postavy divadelní představení. Všechny děti byly do dramatizace zapojeny, každé dítě mělo svůj úkol a bylo vidět, že si děti dramatizaci užívaly.

Dne 15. 10. 2020 byla budova MŠ Třanovského, z důvodu vysokého výskytu pozitivních případů COVID – 19 mezi pedagogy, ostatními pracovníky a dětmi, uzavřena Krajskou hygienickou stanicí a ostatní museli nastoupit do karantény. Celou budovu MŠ přijeli vydezinfikovat Hasiči Frýdku – Místku. Jelikož byly naše paní uklízečky v karanténě přišly nám pomocí s úklidem i paní uklízečky z 5.základní školy.
Paní učitelky každé třídy poctivě připravovaly distanční výuku, která byla nabídnutá všem dětem ve třídách, ale především dětem s povinnou předškolní docházkou. Paní učitelky byly neustále v kontaktu s rodiči, řešily společně různé požadavky, rodiče nám posílali fotografie a videa splněných úkolů, aby se pochlubili, jak se jejím dětem daří úkoly plnit. Už jsme se všichni nemohli dočkat, až karanténa celé MŠ skončí, a opět se společně ve zdraví a s radostí zase potkáme.

 

ZÁŘÍ 2020

Školní rok 2020 / 2021 jsme společně s dětmi odstartovaly v MŠ Pohádka v úterý 1. 9. 2020, a jak jinak, než pohááádkově. Paní učitelky byly nabité prázdninovou, sluneční energií, ale také optimismem a chutí vejít do nového školního roku tou správnou nohou! Nápady z nich sršely a vypovídaly o tom i krásně vyzdobené a připravené třídy. Děti, které již do MŠ chodily v minulých letech, se nejvíce těšily na to, až budou moci vyprávět veškeré úžasné zážitky z letních prázdnin. Jelikož nám počasí přálo, mnoho času jsme trávily s dětmi na zahradě MŠ, kde si děti mohly spontánně hrát, utužovat přátelství a lépe tak vtáhnout do kolektivu
i nováčky, pro které nebývá vstup do MŠ jednoduchou záležitostí, ale naopak velkým životním krokem. Najednou z bezpečného prostředí domova, z blízkosti maminky se musely osamostatnit a vydat se vstříc novým zážitkům. Pro některé jsou zářijová rána slzavým obdobím, ale díky smíšeným třídám které u nás najdete, jsou starší děti těm novým vzorem, oporou a vždy nablízku, když potřebují pomoci. Paní učitelky aktivně vymýšlely programy tak, aby zaujaly i ty nejmenší. Děti si povídaly, zpívaly, cvičily, kreslily, hrály různé hry a především se vzájemně poznávaly a oťukávaly. Zabydlovaly se v novém prostředí, zvykaly si na nová jednoduchá pravidla, svoje místo ve třídě… a koncem září už byla atmosféra u menších dětí radostnější, děti učitelkám a kamarádům začínaly důvěřovat, těšily se na nové hry, hračky a procházky po okolí.

Pro děti byly také připravené zábavné akce, jako např. za námi přijelo DIVADÉLKO OD UCHA K UCHU s pohádkou O LOTYNCE aneb JAK SE LOTYNKA NAPRAVILA -> pohádka zavedla děti na zámek, kde žil král se svou dcerou Lotynkou. Princezna byla rozpustilá, zapomětlivá a neposlušná, ale během děje získala ona i děti poučení, že takové chování nikomu radost nedělá a proto své chování změnila a napravila se. Na zámku
z toho měli všichni radost. Velice hezky zpracovaná pohádka se dětem moc líbila a také se u ní pobavily. Dějem zněly známé písničky z pohádek, takže si děti mohly nejen zazpívat, ale i zatancovat. Na závěr se k tanci přidaly i paní učitelky a herci. Děti skandovaly a prosily o další pohádku, ale tam za námi přijede zase příště…

Ve třídě Kočička proběhly KOČKOHRÁTKY, ve třídě Beruška OCHUTNÁVKA OVOCE, ve třídě Zajíček DEN KOSTELŮ.