Mateřská škola Pohádka - Třanovského

Mateřská škola se nachází na okraji městské části Frýdek, Statutárního města Frýdku-Místku. Je lehce dostupná městskou hromadnou dopravou a uspokojuje požadavky na umístění dětí k předškolnímu vzdělávání spádově širokému okolí.

Provoz mateřské školy byl zahájen v září 1982 a byl určen především pro děti z hornických rodin. S útlumem těžby uhlí v našem regionu se sociální prostředí obyvatel sídliště podstatně změnilo a v důsledku toho je skladba dětí docházejících v současné době do naší mateřské školy velice různorodá.
Areál školy je tvořen hospodářským pavilonem a třemi učebními pavilony, na které bezprostředně navazuje rozlehlá školní zahrada s dětskými hřišti.

1. ledna 1994 získala mateřská škola právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací Statutárního města Frýdku-Místku.
Od roku 2003 má odloučené pracoviště na adrese Frýdek-Místek, Gogolova 239.