Kontakty

Mgr. Soňa Bystroňová (ředitelka školy)

sona.bystronova@mspohadkafm.cz

Telefon: 595 532 990

Mobil: 777 458 510

Bc. Gabriela Osička Mojžíšková (zást. ředitelky pro budovu MŠ Třanovského)

gabriela.mojziskova@mspohadkafm.cz

Mobil: 777 458 511

 

Lucie Kožušníková (admin. pracovník)

lucie.kozusnikova@mspohadkafm.cz

Mobil: 777 458 512

 

Gabriela Kleknerová (hospodářka)

gabriela.kleknerova@mspohadkafm.cz

Telefon: 595 532 991

Mobil: 603 897 332

Renata Cempírková (ved. provozu ŠJ)

renata.cempirkova@mspohadkafm.cz

Telefon: 595 532 992

Mobil: 732 780 403

Mgr. et Mgr. Hana Vitásková

(pověřenec pro ochranu osobních údajů)

hana.vitaskova@viavis.cz

 

 

ID datové schránky
tjahjku
IČO 600 46 066