Podařilo se

 

DUBEN 2019

Duben má rád legraci, stále mění počasí – to zpívají děti v jedné písničce. A je to pravda, ale nám a našim dětem to nevadí, protože duben je vždy bohatý na zážitky a akce, kdy jedna střídá druhou. Děti ani paní učitelky se opravdu nenudily. Některé třídy navštívily Městskou knihovnu ve Frýdku, kde paní knihovnice prostřednictvím Tematických kufříků připravila pro děti  zajímavosti o jaru, jarních květinkách a bylinkách.

Na všech třídách probíhala třídní kola recitační soutěže „Povídálek“. Rodiče opět nezklamali, vybrali svým dětem a naučili je úžasné, vtipné a dlouhé básničky. Klobouk dolů před malými recitátory, kteří změřili své síly ve školním kole a ti nejlepší z nich reprezentovali pak naši mateřskou školu v 1. ZŠ Petra Bezruče. Byl to opravdu krásný zážitek a nejednomu dospělákovi se zalesklo oko dojetím a uznáním.

V měsíci dubnu nás také navštívilo divadélko „Pepito“. Pohádka „O 12 měsíčkách“ na motivy muzikálové pohádky Svěráka a Uhlíře s maňásky vlastní výroby se dětem moc líbila.

Ale nejvíce se děti v tomto měsíci těší na Velikonoce a oslavy naší Země. Je pravdou, že v letošním roce svátky i oslavy vyšly hned po sobě, ale nás to nezaskočilo. Děti pozvaly rodiče a prarodiče do školičky na velikonoční dílny a besídky. Dospěláci si odnášeli nejen dojmy ze společně strávené předvelikonoční atmosféry, ale také krásné dekorační výrobky k výzdobě svých domovů.

A jen děvčátka oschla po velikonoční pomlázce, už jsme rovnýma nohama skočili do oslav naší Země. Dny zvířat střídaly dny rostlin, vody, lesa, zahrady atd. Každá třída měla připravený svůj program a děti se dověděly, jak je důležité přírodu chránit a co my sami můžeme pro ni dělat. Děti nosily do školičky zvířátka , o která doma pečují a o své znalosti se podělily se svými kamarády. Navštívily arboretum, učily se poznávat různé rostliny a květiny, připravily si záhonky na školní zahradě, které osázely zeleninou a květinami, dověděly se o koloběhu vody, třídily odpad a nejstarší děti se vypravily do ostravského planetária, které je zavedlo do světa živé přírody a  života stromů.

Naše nejstarší děti také čekaly zápisy do základní školy. Budoucí prvňáčci zápisy zvládli, a kdo si ještě úplně nevěřil, zůstane s námi ještě rok, aby dozrál a dohnal vše, co k úspěšnému nástupu do první třídy bude potřebovat.

Také našim předškolákům začal kurs předplavecké výchovy na krytém bazénu v Místku.

A malinké děti, které se od září chystají navštěvovat naši mateřskou školu, zase nás navštívily na Dnech otevřených dveří. Seznámily se s některými p. učitelkami a třídami a my už se na ně moc těšíme.

Měsíc duben toho přinesl opravdu hodně, ale nejvíc akcí nás teprve čeká …. tak hurá a těšíme se na květen.

 

BŘEZEN 2019

 

Březen se umí pousmát, ale také důkladně zamračit – říká jedna stará pranostika.  A i když počasí s námi laškovalo a sluníčko vystřídaly tuhé mrazy nebo déšť, nezabránilo dětem těšit  se na jaro a přivolávat jej různými jarními akcemi a hrami. Děti vycházely  s paní učitelkami do přírody, rychlily větvičky, nakličovaly semínka, loučily se se zimou vynášením Moreny, hledaly první znaky probouzejícího se jara, a taky se ve školičce hodně zpívalo.

Do pěvecké soutěže „Loutnička“ se přihlásili nejen předškoláci, ale i naše nejmenší děti. Nejdříve v jednotlivých třídách proběhla třídní kola a nejlepší zpěváčci postoupili do kola školního. Malí zpěváčci byli moc šikovní a kdoví, jestli z někoho z nich nevyroste slavná pěvecká hvězda.

 

V tomto měsíci nás také navštívila divadelní společnost Letadlo se svou „Výpravou za ledním medvědem“. Ve veselé hudební pohádce vzali herci – cestovatelé naše děti na průzkumnou výpravu do Grónska. děti se staly součástí příběhu a byly představením velmi nadšené.

Naše nejstarší děti se už připravují , a také většinou těší na „Zápis do první třídy“. Tento životní krok jsme jim chtěli alespoň trošičku usnadnit a prožít v prostředí, které jim už nebude tolik cizí. Proto se se svými učitelkami vypravily do 5. ZŠ, aby si tam prohlédly budovu, zúčastnily se jedné vyučovací hodiny a zbavily se trémy. Ve vyučování se všem líbilo,  a děti se také setkaly s kamarády z mateřské školy, kteří už první třídu navštěvují.

Zima už je opravdu za námi, sluníčko začíná hřát a všichni už se těšíme na rozkvetlé jaro a další dobrodružství v naší školičce.

 

 

ÚNOR 2019

 

Ač je únor nejkratší měsíc v roce, stihli jsme toho hodně. Proběhl lyžařský kurz ve Ski areálu na Bílé pro všechny malé lyžaře. Děti tak čekalo zábavných, ale i náročných pět dní, kdy se během dopoledne seznamovaly se základy lyžování.

Únor patří tradičně karnevalovým oslavám. Všechny naše pohádkové třídy zdobila karnevalová výzdoba, děti pomáhaly vyrábět řetězy, masky, klauny a různé pestrobarevné ozdoby. A ani letošek nebyl výjimkou, a maminky se opět překonaly a vymyslely pro děti nádherné kostýmy. Po třídách se procházely princezny, čarodějové, superhrdinové, nejrůznější pohádkové postavičky, zvířátka atd. Paní uklízečky s panem údržbářem měly spoustu práce s přípravou tříd celé školky, a po karnevalu zase s úklidem. Paní učitelky a kuchařky nachystaly pro děti a dospěláky výborné občerstvení a náš velký společný karneval mohl začít. Klaun Pepíno bavil děti veselými hrami, soutěžemi a diskotékou. A pro naše nejmenší děti, které nemají takový povyk rády, připravily paní učitelka hrací a pohybová centra, která se jim moc líbila. Všem zaměstnancům patří velké poděkování.
Únor rychle utekl a my už nedočkavě vyhlížíme jarní dny plné sluníčka.

 

LEDEN 2019

Leden nám přinesl nový rok 2019 a spoustu nových očekávání a těšení. Je to takový klidný měsíc, kdy po vánočním shonu všichni trošku zpomalí a uklidní se. To však neplatí o dětech. Mráz a bílé přívaly sněhu jim rozzářily úsměv a načervenily tvářičky, když se neúnavně vrhaly se sáňkami, boby nebo lopatkami vzhůru na kopec a zase dolů. Děti si při těchto hrátkách užily spoustu legrace, a co nestihly venku, to si pro ně připravily paní učitelky ve třídách. Sněhuláci stáli nejen před školkou, ale viseli na všech nástěnkách spolu se sněhovými vločkami a vším, co k lednu patří. Ve třídách se dělaly pokusy se sněhem a ledem a zjišťovalo se, co dokáže mráz a co sluníčko. A všichni lyžaři se už těšili a připravovali na lyžařský výcvik v měsíci únoru.

Měsíc leden je také polovinou školního roku a budoucí prvňáčci, i když zápisy do prvních tříd je čekají až v dubnu, dotahují to, co jim ještě tak úplně nejde. Proto jsme pozvali do školičky maminky tatínky, aby se prostřednictvím informativních schůzek dověděli, co se nám všechno podařilo, kde nás ještě bota tlačí a co připravují paní učitelky pro děti na nadcházející pololetí. A že je toho opravdu hodně! Ale všechny děti se nejvíce těší na společný karneval, který nás čeká příští měsíc a koukají po kostýmech, které by se jim líbily.

 

 

PROSINEC 2018

Prosinec je pro nás ve školce ten nejkouzelnější měsíc v celém roce. Hned na začátku prosince nás čekala mikulášská nadílka – navštívil nás Mikuláš s čertem a andělem, kteří se přišli přesvědčit o tom, že u nás ve školce nikdo nezlobí a že si všichni zaslouží sladkou odměnu. Všem dětem se čert a andílek líbili tak moc, že jsme si na některých třídách udělali dokonce andělský a čertí den. Vánočně naladit nás přijelo také Divadlo Úsměv s pohádkou o tom, jak slaví Vánoce zvířátka v lese a Krakonoš.

A protože u nás ve  školce máme samé šikovné děti, které také umí hrát divadlo, přednášet a zpívat nic nám nebránilo pozvat opět naše milé dospěláky a prožít s nimi ten nejkrásnější předvánoční čas. Na některých třídách děti napekly i cukroví, aby své maminky a tatínky pohostily. A pak to přišlo – rodiče se nejdříve setkali s dětmi na svých třídách, společně vyráběli vánoční ozdoby, svícny atd. Děti je pohostily, předvedly malý vánoční program a napsaly svá vánoční přání pro Ježíška. Poté jsme se všichni setkali na školní zahradě pod rozsvíceným vánočním stromem s andělem a schránkou pro Ježíška, kde děti svá přání vložily. Paní učitelky zahrály na elektronické varhany a kytary a děti zazpívaly vánoční písně a koledy a rodiče – těm se mnohdy zaleskly oči dojetím.

A protože děti byly celý rok moc a moc hodné, navštívil nás také Ježíšek a přinesl všem dětem do tříd krásné dárečky. Přejeme Vám veselé Vánoce a vše nejlepší v novém roce!

LISTOPAD 2018

Listopad je měsíc, kdy vzpomínáme na své nejbližší, kteří už nejsou s námi a příroda se pomalu ukládá k zimnímu spánku. A tak to bylo i v naší školičce.

Na některých třídách probíhala strašidelná halloweenská dopoledne, jiné se měnily na podzimní krajinky, ale hlavně jsme se  těšili na společné odpoledne „Putování za světýlkem aneb uspávání broučků“ s našimi dospěláky. Rodiče nebo prarodiče si udělali čas a se svými dětmi tvořili na všech třídách lucerničky ze skleniček a broučky z nejrůznějších přírodnin. Broučci byli roztomilí a děti je pak společně s dospěláky uspali na školní zahradě do připravených bedýnek a hromádek listí. A protože v listopadu už je počasí docela sychravé, zahřáli se všichni teplým šípkovým a švestkovým čajem a posilnili  jablíčkovými záviny, které pro nás upekly naše hodné a šikovné paní kuchařky. Potom všechny děti zatančily pod vedením svých paní učitelek dospělým i broučkům „Broučínkův“ a „Mravenčí taneček“, kdy každá třída předvedla svoji vlastní choreografii. A nakonec  jsme se společně vydali na pochod kolem mateřské školy a broučkům naposled posvítili. Byla to moc hezká akce a my už přemýšlíme, kdy se zase společně sejdeme.

Užily jsme si také den plný relaxace s muzikoterapií a na konci měsíce mohly předškolní děti předvést, co už umí do školy, na již tradiční akci s názvem „Maminko, tatínku, podívej se, co už dokážu“.

ŘÍJEN 2018

V měsíci říjnu jsme se opět nenudili. Děti se naučily spoustu nových a zajímavých věcí – například o ovoci a zelenině. Na některých třídách se dokonce pekl štrůdl, jinde se vyráběl ovocný salát, děti rozpoznávaly ovoce podle chuti, vůně nebo hmatu. Naši školku navštívilo divadlo a děti tak mohly zhlédnout krásný podzimní příběh. V říjnu se k nám navíc přišla podívat paní veterinářka, která přišla předškolákům povykládat o tom, jak se správně starat o domácí zvířátka a co obnáší práce zvěrolékaře. Na konci měsíce jsme prožili krátké dvoudenní prázdniny na našem odděleném pracovišti a teď vzhůru do barevných podzimních dnů.

ZÁŘÍ 2018

Začalo září a s ním nový školní rok. Děti se už určitě těšily po prázdninách na paní učitelky i své oblíbené hračky. Některé šly poprvé do školy, objevovaly svou novou třídu a seznamovaly se s kamarády. Hráli jsme veselé seznamovací hry, učili se o pravidlech, jak se ve školičce správně a bezpečně chovat. A protože září přineslo i řadu krásných dnů, trávili jsme je co nejvíce času venku. Děti si dosyta užily na průlezkách, pískovištích a koloběžkách, prozkoumávali jsme celou zahradu i blízká hřiště. Přejeme všem pohádkově krásné podzimní dny!

ČERVEN 2018

Červen v naší školce se nesl v duchu oslav a těšení na léto. Na začátku měsíce jsme si užili oslavu Dne dětí společně s hasiči, kteří dětem připravili zábavný program a dovádění v pěně. Největší sláva čekala v červnu na ty nejstarší-předškoláky. Každá třída pro ně vymyslela zábavné přespávání ve školce, na kterém jsme si ověřili, že naši předškoláci už jsou opravdu velcí a stateční, protože se nebáli ani stezky odvahy a jiných dobrodružných aktivit. Vrcholem pak pro ně bylo PASOVÁNÍ na školáky, kde jim před rodiči, babičkami, dědečky, jejich učitelkami a ostatními dětmi a kamarády paní ředitelka nasadila školáckou šerpu a předala dárečky, které se budou hodit nejen ve škole. Krásné počasí lákalo k tomu, nezdržovat se ve třídě a užívat si sluneční paprsky. Vydali jsme se na spoustu výletů, například do ZOO Ostrava, chodili jsme na dlouhé procházky k řece nebo třeba do lesa, nebo jsme si užívali na zahradě školky. A teď máme před sebou konečně prázdniny!

KVĚTEN 2018

Květnové dny už byly plné sluníčka a voňavého jara. Lákaly k pobytu na zahradě mateřské školy, kde si děti dosyta užívaly her a zábavy v pískovištích a na průlezkách nebo třeba jízdu na koloběžkách a odrážedlech. Některé třídy využily krásné jarní dny k různým malým i velkým výletům – někdo se vydal na blízká hřiště a na další třídy čekal školní výlet – cesta do zoologické zahrady v Ostravě.
Květen se také nesl ve znamení sportu, začal kurz plavání pro přihlášené děti. Malí plaváčci se během celého měsíce seznamovali s vodou, základy plavání a toho, jak se bezpečně chovat u vody. Všechny děti udělaly během května velký pokrok a už jen pár lekcí je dělí od získání plaveckého vysvědčení.
Květen je také tradičně měsícem lásky, a která láska je větší, než ta mezi maminkou a jejím malým pokladem. Každá třída oslavila den maminek po svém, na některých třídách si paní učitelky s dětmi připravily krásné pásmo básniček, písní a pohádek a předvedly tak, co se děti pro maminky s láskou naučily. Ostatní třídy oslavily svátek matek veselým programem s ilustrátorem Adolfem Dudkem, který si pro děti a maminky připravil spoustu legrace a úkolů. Každá maminka dostala vlastnoručně vyrobený dáreček a věříme, že si za to všechny děti vysloužily od své maminky sladkou pusu.
V květnu však neslavily jen maminky, ale hlavně celá naše mateřská škola, protože Pohádka letos oslavila úctyhodných 35 let od svého založení. Proto jsme se rozhodli udělat jí pořádnou oslavu, akademii, a na tu pozvat spoustu hostů. Předškoláci a paní učitelky na všech třídách poctivě trénovali a připravili si krátké představení, pilně nacvičovali hymnu naší školky a pilovali celý program. V úterý 29.května dopoledne jsme si vyzkoušeli akademii nanečisto a na Kulturním domě předvedli mladším dětem, co jsme si připravili, a odpoledne nastal ten okamžik, na který jsme všichni čekali. Kulturní dům se zaplnil maminkami, tatínky, babičkami, dědečky i různými vzácnými hosty a předškolní děti mohly konečně na počest narozenin naší mateřské školy předvést, co se naučily. Byla toho spousta, i přes malé zádrhely se vše povedlo a ukápla nejedna slzička dojetí. Odměnou byl pro naše šikovné děti a jejich paní učitelky velký potlesk všech v hledišti.
Moc děkujeme všem, kteří se na akademii podíleli, a to jak přímo (pomoc s kostýmy, rekvizitami, odměny pro děti a podobně), ale i nepřímo (například vyzvedávání dětí v den akademie). Velký dík patří také všem, kteří se přišli podívat na naše vystoupení a děti tak obrovsky podpořili. Ještě jednou DĚKUJEME za to, že vás máme, bez vás, báječných rodičů, prarodičů a různých přátel naší mateřské školy by to nešlo!

 

BŘEZEN 2018

Březen je poslem jara, už i děti v naší mateřské škole Pohádka netrpělivě vyhlížely první teplé dny, a tak se učily o ročních obdobích a připomínaly si znaky jara. Na některých třídách se děti seznámily také s tradicí vynášení Mořeny, která má vyhnat zimu a přivolat nám jaro, vyrobily si figurínu z přírodních materiálů a tu pak vynesly do řeky.

Měsíc březen je také tradičně měsícem knihy, a tak měly děti ve třídách možnost představit kamarádům svou oblíbenou knížku, seznamovaly se s tím, kdo je to autor, spisovatel, co je to kapitola nebo kde najdeme v knize obsah, některé třídy se vydaly do knihovny nebo do knihkupectví, kde se dozvěděly mnoho zajímavého o světě knih. Spoustu krásných knih jsme si společně s dětmi přečetli.

Pro celou školku byl březen také měsícem slavnostním. Vrcholily přípravy na školní kolo recitační soutěže Povídálek. 8.března se vydali výherci třídních kol do divadla Čtyřlístek, kde předvedli svou básničku. Konkurence byla obrovská a vybrat výherce nebyl snadný úkol, všechny děti by si zasloužily stát na stupínku pro vítěze už proto, že se odhodlaly, zkusily se postavit na pódium divadla a nahlas zarecitovat. Nakonec paní učitelky vybraly ty nejšikovnější povídálky a těm jsme drželi palce v dalším kole, které se konalo na 1. základní škole. Ve třídách tento měsíc také probíhala třídní kola pěvecké soutěže Loutnička a ti nejlepší zpěváčci z naší mateřské školy postoupily do obvodního kola na 8. základní škole.

Odměnou nejen za krásné výkony v soutěžích bylo dětem krásné představení Divadla Letadla, které neslo název „Průzkumníci v Austrálii“. Děti se zábavnou a interaktivní formou seznámily s různými zvířátky, které žijí na tomto vzdáleném kontinentě a moc si představení užily. Těšíme se, až k nám Divadlo Letadlo přijede příště a vezme nás na další kontinent!

Předškoláci se už pomalinku chystají na zápisy do první třídy, a tak měli příležitost podívat se do školy. Na 1.ZŠ už na ně čekaly třídy prvňáčků a hodné paní učitelky a ukázali našim předškolákům, že se školy určitě nemusí bát. Děti si mohly vyzkoušet, jak vypadá opravdová hodina v první třídě, potkaly své starší kamarády a jsme rádi, že si to moc užili a k zápisům se teď těší o to víc.

Březen se také nesl v duchu Velikonoc – děti se dozvěděly mnoho zajímavého o těchto jarních svátcích a vyzkoušely si některé tradice – ozdobily si vajíčko nebo si třeba zasadily jarní osení. Na některých třídách se uskutečnily velikonoční dílničky, kde si mohly děti něco velikonočního vytvořit s pomocí rodičů. Závěr měsíce pak patřil velikonočním prázdninám. My už se ve školce těšíme, co krásného nám přinese duben-teď už nás čekají jen samé slunečné jarní dny.

ÚNOR 2018

Únor v naší mateřské škole byl plný barev a zábavy, je to totiž už tradičně měsíc, ve kterém se konají karnevaly. Děti se už nemohly dočkat, až vypukne ten slavný den plný veselí a nadšeně pomáhaly se zdobením tříd. Paní učitelky na všech třídách připravily veselý program se soutěžemi a všichni jsme si karnevalový den parádně užili. Moc děkujeme nejen rodičům, kteří se zapojili do programu nebo přichystali něco dobrého k občerstvení, ale všem, kteří přišli a pomohli vytvořit úžasnou a pohodovou atmosféru.

Únor patří také pohádkám, a tak se děti na třídách seznamovaly se známými i neznámými příběhy o statečných odvážlivcích, princeznách a jejich zachráncích, o kouzelných stvořeních hodných i proradných. Teď už vědí, proč měla Karkulka poslechnout maminku nebo jak Jeníček s Mařenkou přechytračili ježibabu. Spoustu pohádek si také děti ve třídách zahrály a vyzkoušely si, jaké to je být na chvíli třeba princem nebo zlou královnou.

Únorové počasí příliš nepřálo vycházkám ven a hrátkám na školní zahradě, a tak jsme den strávili alespoň „cestováním“ po nových místech na naší krásné planetě. A protože měsíc únor byl pořádně zmrzlý, vydaly se děti třeba za Eskymáky. Dozvěděly se spoustu zajímavostí o tom, jak Eskymáci žijí, a teď už také vědí, jak postavit iglú. V některých třídách se děti seznámily s brazilským městem, kde se koná ten největší karneval na světě – s Riem de Janeiro, někde se děti vydaly až do Země vycházejícího slunce – do Japonska.

Všechny děti také pilně trénovaly na recitační soutěž Povídálek. S pomocí rodičů či jiných velkých pomocníků si děti připravily básničku, se kterou vystoupily v třídním kole soutěže. Všechny šikulky, které se nebály a vystoupily, si vysloužily odměnu, a hlavně velkou pochvalu, protože to chtělo kus odvahy! Tímto moc děkujeme všem, kteří dětem pomohli natrénovat básničku. Je i vaší velkou zásluhou, vážení rodiče, že i letos byly děti tak šikovné. V dalším kole se už mezi sebou utkají pouze finalisti jednotlivých tříd.

Únor v naší školce rychle utekl a všichni se těšíme, co nám přinese další měsíc a už netrpělivě vyhlížíme jaro…

Pomalu se odstrojily vánoční stromečky, nejen doma v obývacích pokojích, ale i ve třídách mateřské školy a děti si opět vrátily do Pohádky. Na začátku ledna byly všechny plné dojmu a nadšení z vánoční atmosféry, vánočních dárečků.

V prvním týdnu se děti seznamovaly s pohádkou Tří králů. Prostřednictvím zábavných her a aktivit si děti osvojily tuto tradici.

Jak se tvoří sníh, co dělá dusík v uzavřené láhvi, jak uhasit plamínek a mnoho dalších jednoduchých, ale zajímavých, fyzikálních a chemických pokusů si děti vyzkoušely pod vedením paní Dagmar Gluchové. Tyto PRIMA POKUSY byly velkým přínosem nejen pro děti, ale i nás učitelé.

Některé třídy navštívily městskou knihovnu. Byla zde pro ně připravena pohádka, hádanky i zábavné aktivity motivované paní Zimou.

Na konci měsíce nás navštívily speciální pedagožky ze Speciálního pedagogického centra a provedly u dětí screening sluchu.

Během celého měsíce probíhaly aktivity ve třídách a děti si tento měsíc opět náležitě užívaly. Měsíc končil, třídy se začaly strojit do pestrobarevných kabátků a děti se těšily na únor – měsíc karnevalů.

PROSINEC 2017

Pomaloučku potichoučku k nám přišel na návštěvu ten nejkrásnější měsíc v roce … měsíc PROSINEC.
V předvánočním duchu se připravovaly různé akce ve všech třídách naší mateřské školy.
Na začátku měsíce děti překvapil Mikuláš, čert a anděl. Děti předvedly, čemu se již naučily – a za odměnu dostaly krásné balíčky. Třídy, které pořádaly „Čertovský den“, se proměnily v peklo. Děti přišly převlečené za čertíky, někteří si upekli brambory a jiní čertíci měli připravené aktivity plné čertovin. Velkým překvapením byla pro děti přeměna v nebíčko, když se třídy přebalily do bíla a roztomilí andílci poletovali a kouzlili nejen s peříčky.
Ve třídách to vonělo čerstvě napečeným cukrovím, které pekly děti společně s paními učitelkami.
Některé třídy se vypravily na frýdecký zámek, aby zhlédly výstavu Betlémů. Děti se také podívaly na vánoční trhy v Místku, kde vhodily dopis Ježíškovi přímo do schránky s dopisy.
Pro rodiče se pořádaly dílny s vánoční tematikou, vyráběly se dárečky a všechny třídy si připravovaly program na vánoční besídku. A besídky byly opravdu kouzelné, nejedno oko nezůstalo suché.
V posledním týdnu se děti seznamovaly s tradičními zvyky, které jsou s Vánoci spojené. Pouštěly se lodičky, házelo se bačkorou, zdobily se pomeranče… Všude voněla krásná vánoční atmosféra…
Poté nastalo ve třídách ticho, byl klid – a všichni jsme čekali, až zazvoní zvoneček…
KRÁSNÉ POHÁDKOVÉ A RADOSTNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ …
V NOVÉM ROCE 2018 VÁM PŘEJEME JEN TO NEJLEPŠÍ!

LISTOPAD 2017

„Listopade, listopade, už ti mlha světlo krade…“
Sluníčko a teplo se pomalu vytrácí, stromy už shodily poslední listy a ve třídách zavládla podzimní atmosféra. V listopadu proběhlo mnoho akcí, které jsou pro tento měsíc typické.
Děti ve všech třídách naší mateřské školy navštívily pracovnice lesní správy paní Ing. Zuzana Kuchařová a Monika Vudarčiková a přinesly dětem spoustu informací o lese a lesních zvířátkách. A tak si děti osahaly zvířecí srst, pozorně si prohlédly paroží a obrázky zvířátek, která žijí v lese.
Jak se správně stravovat a co všechno udělat pro zdravou životosprávu se děti dozvěděly prostřednictvím zábavného programu “Zdravá pětka“, který zaštiťuje obchodní řetězec Albert. Děti si zahrály na potravinový koš, vyrobily si nádherné ovocné obrázky – a ty potom také s chutí snědly.
Známý herec a umělec pan Ivan Urbánek si pro děti připravil mnoho známých písní o zvířátkách, které společně s dětmi zpíval i dramatizoval. Dětem se představení s názvem „Písničkový slabikář“ moc líbilo a hodně se u něj nasmály.
Aby se dětem lépe usínalo, přišly paní knihovnice dětem přečíst pohádku před spaním.
Na konci měsíce proběhl hudební a pohybový program s prvky muzikoterapie „Bubínkování“, kde si děti pod odborným vedením paní Mgr. Vladimíry Gavlasové procvičily rytmizaci, sluchovou percepci a hrubou motoriku.
Proběhlo vánoční focení, které se v letošním roce představilo v novém kabátku. Měla ho na starost zkušená fotografka paní Bc. Daniela Hloušková.
Naše předškoláky poučila městská policie o tom, jak se správně a bezpečně chovat nejen na silnicích, ale i v životě. Slušné chování si děti upevnily i v rámci výchovného koncertu v místecké ZUŠ, kde zhlédly hudební program s názvem „Perníková chaloupka aneb Jak se ježibaba naučila zpívat“.
Pro rodiče našich předškoláků byla připravena beseda s paní učitelkou, která vyučuje na základní škole, Mgr. Janou Bodysovou. Ta rodiče seznámila s důležitými body, které se týkají školní připravenosti a zralosti, požadavků na děti před vstupem do základní školy, odkladů školní docházky, apod. Druhá část tohoto programu s názvem „ Maminko a tatínku, podívejte se, co už dokážu“ patřila dětem. Děti si za přítomnosti rodičů vyzkoušely, co už jim jde a co ještě naopak budou muset ještě trošku dotáhnout a vylepšit, než nastoupí do první třídy základní školy.
Individuálně pak ještě ve třídách proběhlo mnoho dalších akcí, např. Halloween, Ovocný den, Zeleninový den, pečení bramborových špízů, výroba ovocných nápojů, Pyžamový den, vycházka do lesa, dílny s rodiči, vystoupení dětí v Domě pokojného stáří, africké bubínkování, Čertovský den.
Ke konci tohoto měsíce začala ve všech třídách příprava na nejkrásnější období v roce …. Na VÁNOCE.

ŘÍJEN 2017

První měsíc letošního školního roku uběhl jako voda. Stromy se převlékly do krásných pestrobarevných kabátků a přicházející podzim se pomaloučku začal vkrádat i do všech tříd naší mateřské školy.
Děti objevovaly krásu přírody prostřednictvím vycházek do parku, do místního arboreta a postupně se tak seznamovaly se základními a charakteristickými znaky nadcházejícího podzimu.
Ve třídách se pilně pracovalo a paní učitelky připravily dětem mnoho zábavných akcí.
Mnoho akcí v tomto měsíci bylo zaměřeno na manuální zručnost. U dětí se rozvíjelo povědomí o kuchařském povolání a samotném připravování různých druhů jídel.
A tak se ve třídách krájelo, oškrabovalo, strouhalo, válelo i míchalo. Pekly se brambory, štrúdly, buchty. Připravovaly se ovocné saláty, nápoje, zeleninové jednohubky. Dětem opravdu chutnalo a vše, co připravily, také snědly.
Na konci měsíce, kdy už sluníčko tak nesvítilo a dny se zbarvily do šeda, vysvětlily paní učitelky dětem svátek Halloween a seznámily děti se svátkem Dušičky.
Dny v MŠ se různě pojmenovávaly: Jablíčkový den, Banánový den, Zeleninový den, Bramborový den, Dušičkový den, Strašidelný den, apod.
Ve třídách se pořádaly také dílny, ve kterých jste si společně s dětmi vyzkoušeli různé aktivity. Vyráběly se různé podzimní dekorace a kouzlilo se s bublinami.
Pro děti bylo připraveno i mnoho kulturních akcí. Přijelo k nám divadlo, které bylo zaměřené na povídání o zvířátkách s názvem „Strašfuňákovo dobrodružství“. Naše předškoláky čekala pohádka Dášeňka v Divadle loutek v Ostravě. A aby to nebylo líto dětem mladším, pozvali jsme „pohádku“ se stejným názvem také k nám do naší mateřské školy.
Děkujeme Vám, vážení rodiče, za spolupráci, která byla v tomto měsíci opravdu vzorná a velmi přínosná.

ZÁŘÍ 2017

„V září září školička, na děti se těší…
Uplakánek, hrdina, Honza nebo Dan.
Pohádka nám začíná, jak to bude dál?“
Letošní školní rok jsme zahájili v pondělí 4. září 2017. Do Pohádky nastoupilo 152 dětí v celkovém složení 1. ročník – 59 dětí, 2. ročník – 37 dětí a 3. ročník – 56 dětí. V naší mateřské škole děti přivítalo 14 pedagogů včetně paní zástupkyně ředitelky, paní ředitelky a asistenta pedagoga, Vašim dětem také pomáhá školní asistent a chůva. Chutná jídla připravují tři paní kuchařky a jedna vedoucí kuchyně, na chod naší mateřské školy dohlíží také paní hospodářka, administrativní pracovnice, pradlenka a údržbář a o úklid se starají tři paní uklízečky.
Během září postupně ve všech třídách naší školičky zmizely dětské slzičky. Děti se seznamovaly s ostatními kamarády, se svojí značkou, navštívily nejen ostatní třídy, ale i paní kuchařky a kuchyň, kanceláře a prádelnu. Naše školní zahrada, která je vybavena novými hracími prvky a různými atrakcemi, dětem zpříjemňovala teplé dopoledne.
Na konci měsíce za námi přijel Frymík a zahrál dětem interaktivní pohádku. Děti si představení moc užily.
Některé třídy navštívily hrací centrum „Bambulka“, opekly si s rodiči párky nebo si vyzkoušely „prima pokusy“. „Prima pokusy“ byly skutečně prima a prima určitě bude v celém novém školním roce.
Společně si to tady užijeme, něčemu novému se naučíme, budeme se bavit, smát a vzájemně si naslouchat a pomáhat.