Podařilo se

ČERVEN 2019

1.června – rozzářené tvářičky našich dětí, všude smích veselí, a také mlsání a užívání si hrátek v pěně. Vždyť děti na celém světě mají svátek. Také my jsme jim přáli šťastné, bezstarostné dětství plné zdraví, sluníčka a milované náruče rodičů. A to bezstarostné dovádění si děti užily na školní zahradě. Sluníčko a teplé červnové počasí přálo, a tak jim nic nebránilo pořádně si zaskotačit a osvěžit se.

Měsíc červen je tradičně akčně nejbohatším měsícem pro děti a jakýmsi strojem na jejich zážitky. Na chvíli se proměnily v malé chemiky a v „Prima pokusech“ si vyzkoušely, jak spolu reagují různé kapaliny a směsi, a co se z nich dá všechno vykouzlit.

Malí šachysté zúročili své znalosti z celoročního docházení do šachového kroužku na „Šachovém turnaji“ a všem dokázali, jak se dovedou soustředit a přemýšlet.

A protože červen už je předzvěstí léta a dokáže vykouzlit to pravé letní počasí, mohli jsme vyrážet do přírody a podnikat nejrůznější výlety. Děti ze třídy Motýlek požádaly maminky o kousek suchého chleba, jablíčko a mrkev a vydaly se do „Jízdárny pod Štandlem“. Nejen, že si koně prohlédly, mohly si je také pohladit a dokonce se i povozit, ale také se dověděly, jak musí  člověk o koně pečovat, kolik to dá práce, než se může svézt a spoustu dalších užitečných informací. Děti odcházely z jízdárny plné dojmů a většině z nich hloubala v hlavě myšlenka, jak by to bylo super – mít takového koníka doma  a jet na něm třeba do školky.

Děti ze tříd Sovička a Krteček se vydaly autobusem do Beskyd na Bílou, kde se hned po příjezdu proměnily v malé indiány. Ve skupinkách s různými názvy indiánských kmenů se naučily indiánskou říkanku, navlékly si korálky, vyzkoušely si střelbu lukem na divočáka, jízdu na nafukovacích kolech a vyzkoušely si svou odvahu a pohybové zdatnosti v lanovém centru. Některé děti „Indiánské dopoledne“ tak zmohlo, že usnuly v autobuse při cestě zpět do školičky.

Další oblíbenou akcí, na kterou se děti zpravidla hodně těší, je „Zahradní slavnost“. Je pro děti ještě i k jejich svátku, ale také na rozloučenou se školním rokem. Letos byla v pohybovém duchu pod názvem „Cvičíme se zvířátky“ a vyvrcholila tak celoroční spolupráce s programem České obcí sokolské.  Děti si vyzkoušely nejrůznější pohybové dovednosti pod vedením svých trenérek-učitelek a pod záštitou zvířátek, která poskytla náměty  pro jednotlivá stanoviště. Počasí bylo vyloženě letní, až tropické, ale naši malí sportovci se mohli posilnit a občerstvit u týmu provozních zaměstnanců. Radost z akce ještě umocnila zasloužená odměna v podobě balíčku s překvapením.

Měsíc červen, je i měsícem loučení. Naše nejstarší děti dovršily věku, znalostí a dovedností a mateřská škola už by je dál na své cestě za vzděláním a získáváním nových zkušeností neposunula. Stávají se z nich prvňáčci základní školy a my jsme se s nimi, jako každoročně, slavnostně rozloučili na „Pasování předškoláků na školáky.“

Školní rok skončil, z předškoláků se stali školáci a  všechny děti se rozutekly za prázdninovým dobrodružstvím. Přejeme jim dny plné sluníčka, pohody a zážitků. Rodičům přejeme klidné a pohodové léto a děkujeme za vstřícnost a spolupráci během školního roku. Na shledanou v novém školním roce 2019/20.

 

 

KVĚTEN 2019

Květen bývá měsícem, kdy příroda je rozzářená barevnou paletou květů, čerstvou zelení a slunečními paprsky. Letos to bylo trošku jinak a měsíc květen přinesl spíše studené počasí a déšť. To však vůbec nevadilo našim plaváčkům – nejstarším dětem, které se odvážně vrhaly do vody krytého bazénu v Místku.

 

V měsíci dubnu probíhala na všech třídách třídní kola recitační soutěže „Povídálek“.  Vítězové  všech tříd obou mateřských škol předvedli 2. května své recitátorské a odvážné vystoupení v 1. ZŠ Petra Bezruče nejen svým rodičům, ale také dalším hostům a zástupcům základní školy.  Byl to opravdu krásný zážitek a nejednomu dospělákovi se zalesklo oko dojetím a uznáním.

A kromě toho, že se na všech třídách plnily úkoly třídních vzdělávacích programů a děti si rozšiřovaly svůj obzor o nejrůznější témata a vědomosti, vyzkoušely si nejstarší děti pod dohledem paní učitelek z Lidové školy umění, jak jsou na tom s hudebností. Dobří zpěváčci a děti, které správně vnímají rytmus, dostaly pozvánky k zápisu do LŠU v následujícím školním roce. Chlapci se zase zúčastnili náboru malých fotbalistů a kdoví, jestli v budoucnu nevyroste nový   Baroš nebo Rosický. Protože se blíží konec roku, všechny děti se fotografovaly, aby měly památku na svá předškolní léta. Ale nejvíc se všechny děti s láskou připravovaly na besídku pro maminky. Některé třídy trošku potrápily neštovice, a tak se program pro maminky posunul až ke konci měsíce. Nakonec však děti všech tříd předvedly pásma plná básniček, písniček, dramatizací a moderního tance. Maminky často neskrývaly slzičky dojetí.  My jsme za to rádi, jak jinak jim můžeme poděkovat za veškerou péči, snahu a spolupráci.

V měsíci květnu probíhaly rovněž zápisy do obou našich mateřských škol. Konec školního roku se nenávratně blíží a jedna akce střídá druhou. Také květen brzy vystřídá měsíc červen, a to je měsíc veselí i loučení – uvidíme, co nám přinese.

 

 

DUBEN 2019

Duben má rád legraci, stále mění počasí – to zpívají děti v jedné písničce. A je to pravda, ale nám a našim dětem to nevadí, protože duben je vždy bohatý na zážitky a akce, kdy jedna střídá druhou. Děti ani paní učitelky se opravdu nenudily. Některé třídy navštívily Městskou knihovnu ve Frýdku, kde paní knihovnice prostřednictvím Tematických kufříků připravila pro děti  zajímavosti o jaru, jarních květinkách a bylinkách.

Na všech třídách probíhala třídní kola recitační soutěže „Povídálek“. A nejlepší recitátoři se už těší na přehlídku vítězů, která proběhne v měsíci květnu v 1. ZŠ Petra Bezruče.

V měsíci dubnu nás také navštívilo divadélko „Pepito“. Pohádka „O 12 měsíčkách“ na motivy muzikálové pohádky Svěráka a Uhlíře s maňásky vlastní výroby se dětem moc líbila.

Ale nejvíce se děti v tomto měsíci těší na Velikonoce a oslavy naší Země. Je pravdou, že v letošním roce svátky i oslavy vyšly hned po sobě, ale nás to nezaskočilo. Děti pozvaly rodiče a prarodiče do školičky na velikonoční dílny a besídky. Dospěláci si odnášeli nejen dojmy ze společně strávené předvelikonoční atmosféry, ale také krásné dekorační výrobky k výzdobě svých domovů.

A jen děvčátka oschla po velikonoční pomlázce, už jsme rovnýma nohama skočili do oslav naší Země. Dny zvířat střídaly dny rostlin, vody, lesa, zahrady atd. Každá třída měla připravený svůj program a děti se dověděly, jak je důležité přírodu chránit a co my sami můžeme pro ni dělat. Děti nosily do školičky zvířátka , o která doma pečují a o své znalosti se podělily se svými kamarády. Navštívily arboretum, učily se poznávat různé rostliny a květiny, připravily si záhonky na školní zahradě, které osázely zeleninou a květinami, dověděly se o koloběhu vody, třídily odpad a nejstarší děti se vypravily do ostravského planetária, které je zavedlo do světa živé přírody a  života stromů.

Naše nejstarší děti také čekaly zápisy do základní školy. Budoucí prvňáčci zápisy zvládli, a kdo si ještě úplně nevěřil, zůstane s námi ještě rok, aby dozrál a dohnal vše, co k úspěšnému nástupu do první třídy bude potřebovat.

Také našim předškolákům začal kurs předplavecké výchovy na krytém bazénu v Místku.

A malinké děti, které se od září chystají navštěvovat naši mateřskou školu, zase nás navštívily na Dnech otevřených dveří. Seznámily se s některými p. učitelkami a třídami a my už se na ně moc těšíme.

Měsíc duben toho přinesl opravdu hodně, ale nejvíc akcí nás teprve čeká …. tak hurá a těšíme se na květen.

 

 

BŘEZEN 2019

Březen se umí pousmát, ale také důkladně zamračit – říká jedna stará pranostika.  A i když počasí s námi laškovalo a sluníčko vystřídaly tuhé mrazy nebo déšť, nezabránilo dětem těšit  se na jaro a přivolávat jej různými jarními akcemi a hrami. Děti vycházely  s paní učitelkami do přírody, rychlily větvičky, nakličovaly semínka, loučily se se zimou vynášením Moreny, hledaly první znaky probouzejícího se jara, a taky se ve školičce hodně zpívalo.

Do pěvecké soutěže „Loutnička“ se přihlásili nejen předškoláci, ale i naše nejmenší děti. Nejdříve v jednotlivých třídách proběhla třídní kola a nejlepší zpěváčci postoupili do kola školního. Malí zpěváčci byli moc šikovní a kdoví, jestli z někoho z nich nevyroste slavná pěvecká hvězda.

 

V tomto měsíci nás také navštívila divadelní společnost Letadlo se svou „Výpravou za ledním medvědem“. Ve veselé hudební pohádce vzali herci – cestovatelé naše děti na průzkumnou výpravu do Grónska. děti se staly součástí příběhu a byly představením velmi nadšené.

Naše nejstarší děti se už připravují , a také většinou těší na „Zápis do první třídy“. Tento životní krok jsme jim chtěli alespoň trošičku usnadnit a prožít v prostředí, které jim už nebude tolik cizí. Proto se se svými učitelkami vypravily do 5. ZŠ, aby si tam prohlédly budovu, zúčastnily se jedné vyučovací hodiny a zbavily se trémy. Ve vyučování se všem líbilo,  a děti se také setkaly s kamarády z mateřské školy, kteří už první třídu navštěvují.

Zima už je opravdu za námi, sluníčko začíná hřát a všichni už se těšíme na rozkvetlé jaro a další dobrodružství v naší školičce.

 

 

ÚNOR 2019

Ač je únor nejkratší měsíc v roce, stihli jsme toho hodně. Proběhl lyžařský kurz ve Ski areálu na Bílé pro všechny malé lyžaře. Děti tak čekalo zábavných, ale i náročných pět dní, kdy se během dopoledne seznamovaly se základy lyžování.

Únor patří tradičně karnevalovým oslavám. Všechny naše pohádkové třídy zdobila karnevalová výzdoba, děti pomáhaly vyrábět řetězy, masky, klauny a různé pestrobarevné ozdoby. A ani letošek nebyl výjimkou, a maminky se opět překonaly a vymyslely pro děti nádherné kostýmy. Po třídách se procházely princezny, čarodějové, superhrdinové, nejrůznější pohádkové postavičky, zvířátka atd. Paní uklízečky s panem údržbářem měly spoustu práce s přípravou tříd celé školky, a po karnevalu zase s úklidem. Paní učitelky a kuchařky nachystaly pro děti a dospěláky výborné občerstvení a náš velký společný karneval mohl začít. Klaun Pepíno bavil děti veselými hrami, soutěžemi a diskotékou. A pro naše nejmenší děti, které nemají takový povyk rády, připravily paní učitelka hrací a pohybová centra, která se jim moc líbila. Všem zaměstnancům patří velké poděkování.
Únor rychle utekl a my už nedočkavě vyhlížíme jarní dny plné sluníčka.

 

LEDEN 2019

Leden nám přinesl nový rok 2019 a spoustu nových očekávání a těšení. Je to takový klidný měsíc, kdy po vánočním shonu všichni trošku zpomalí a uklidní se. To však neplatí o dětech. Mráz a bílé přívaly sněhu jim rozzářily úsměv a načervenily tvářičky, když se neúnavně vrhaly se sáňkami, boby nebo lopatkami vzhůru na kopec a zase dolů. Děti si při těchto hrátkách užily spoustu legrace, a co nestihly venku, to si pro ně připravily paní učitelky ve třídách. Sněhuláci stáli nejen před školkou, ale viseli na všech nástěnkách spolu se sněhovými vločkami a vším, co k lednu patří. Ve třídách se dělaly pokusy se sněhem a ledem a zjišťovalo se, co dokáže mráz a co sluníčko. A všichni lyžaři se už těšili a připravovali na lyžařský výcvik v měsíci únoru.

Měsíc leden je také polovinou školního roku a budoucí prvňáčci, i když zápisy do prvních tříd je čekají až v dubnu, dotahují to, co jim ještě tak úplně nejde. Proto jsme pozvali do školičky maminky tatínky, aby se prostřednictvím informativních schůzek dověděli, co se nám všechno podařilo, kde nás ještě bota tlačí a co připravují paní učitelky pro děti na nadcházející pololetí. A že je toho opravdu hodně! Ale všechny děti se nejvíce těší na společný karneval, který nás čeká příští měsíc a koukají po kostýmech, které by se jim líbily.

 

 

 

PROSINEC 2018

Prosinec je pro nás ve školce ten nejkouzelnější měsíc v celém roce. Hned na začátku prosince nás čekala mikulášská nadílka – navštívil nás Mikuláš s čertem a andělem, kteří se přišli přesvědčit o tom, že u nás ve školce nikdo nezlobí a že si všichni zaslouží sladkou odměnu. Všem dětem se čert a andílek líbili tak moc, že jsme si na některých třídách udělali dokonce andělský a čertí den. Vánočně naladit nás přijelo také Divadlo Úsměv s pohádkou o tom, jak slaví Vánoce zvířátka v lese a Krakonoš.

A protože u nás ve  školce máme samé šikovné děti, které také umí hrát divadlo, přednášet a zpívat nic nám nebránilo pozvat opět naše milé dospěláky a prožít s nimi ten nejkrásnější předvánoční čas. Na některých třídách děti napekly i cukroví, aby své maminky a tatínky pohostily. A pak to přišlo – rodiče se nejdříve setkali s dětmi na svých třídách, společně vyráběli vánoční ozdoby, svícny atd. Děti je pohostily, předvedly malý vánoční program a napsaly svá vánoční přání pro Ježíška. Poté jsme se všichni setkali na školní zahradě pod rozsvíceným vánočním stromem s andělem a schránkou pro Ježíška, kde děti svá přání vložily. Paní učitelky zahrály na elektronické varhany a kytary a děti zazpívaly vánoční písně a koledy a rodiče – těm se mnohdy zaleskly oči dojetím.

A protože děti byly celý rok moc a moc hodné, navštívil nás také Ježíšek a přinesl všem dětem do tříd krásné dárečky. Přejeme Vám veselé Vánoce a vše nejlepší v novém roce!

 

 

LISTOPAD 2018

Listopad je měsíc, kdy vzpomínáme na své nejbližší, kteří už nejsou s námi a příroda se pomalu ukládá k zimnímu spánku. A tak to bylo i v naší školičce.

Na některých třídách probíhala strašidelná halloweenská dopoledne, jiné se měnily na podzimní krajinky, ale hlavně jsme se  těšili na společné odpoledne „Putování za světýlkem aneb uspávání broučků“ s našimi dospěláky. Rodiče nebo prarodiče si udělali čas a se svými dětmi tvořili na všech třídách lucerničky ze skleniček a broučky z nejrůznějších přírodnin. Broučci byli roztomilí a děti je pak společně s dospěláky uspali na školní zahradě do připravených bedýnek a hromádek listí. A protože v listopadu už je počasí docela sychravé, zahřáli se všichni teplým šípkovým a švestkovým čajem a posilnili  jablíčkovými záviny, které pro nás upekly naše hodné a šikovné paní kuchařky. Potom všechny děti zatančily pod vedením svých paní učitelek dospělým i broučkům „Broučínkův“ a „Mravenčí taneček“, kdy každá třída předvedla svoji vlastní choreografii. A nakonec  jsme se společně vydali na pochod kolem mateřské školy a broučkům naposled posvítili. Byla to moc hezká akce a my už přemýšlíme, kdy se zase společně sejdeme.

Užily jsme si také den plný relaxace s muzikoterapií a na konci měsíce mohly předškolní děti předvést, co už umí do školy, na již tradiční akci s názvem „Maminko, tatínku, podívej se, co už dokážu“.

 

 

ŘÍJEN 2018

V měsíci říjnu jsme se opět nenudili. Děti se naučily spoustu nových a zajímavých věcí – například o ovoci a zelenině. Na některých třídách se dokonce pekl štrůdl, jinde se vyráběl ovocný salát, děti rozpoznávaly ovoce podle chuti, vůně nebo hmatu. Naši školku navštívilo divadlo a děti tak mohly zhlédnout krásný podzimní příběh. V říjnu se k nám navíc přišla podívat paní veterinářka, která přišla předškolákům povykládat o tom, jak se správně starat o domácí zvířátka a co obnáší práce zvěrolékaře. Na konci měsíce jsme prožili krátké dvoudenní prázdniny na našem odděleném pracovišti a teď vzhůru do barevných podzimních dnů.

 

 

ZÁŘÍ 2018

Začalo září a s ním nový školní rok. Děti se už určitě těšily po prázdninách na paní učitelky i své oblíbené hračky. Některé šly poprvé do školy, objevovaly svou novou třídu a seznamovaly se s kamarády. Hráli jsme veselé seznamovací hry, učili se o pravidlech, jak se ve školičce správně a bezpečně chovat. A protože září přineslo i řadu krásných dnů, trávili jsme je co nejvíce času venku. Děti si dosyta užily na průlezkách, pískovištích a koloběžkách, prozkoumávali jsme celou zahradu i blízká hřiště. Přejeme všem pohádkově krásné podzimní dny!